Integritetspolicy online för Xerox Sweden (hänvisas härefter till "Xerox")

 

Xerox är närvarande på webben på xerox.se och xerox.com

 • ​Xerox samlar in och lagrar automatiskt domännamn, men inte besökarnas e-postadresser till våra webbsidor (om ej detta speciellt begärs av besökaren). Vi lagrar och analyserar gemensam information kring vilka sidor personer har åtgång till eller besöker.
 • Den information Xerox samlar in, lagrar och analyserar används för att utveckla vårt sätt att bemöta våra nuvarande och potentiella kunder.
 • Om en besökare ger oss sin personliga information (t.ex. adress) online, kommer denne endast att få information i relation till den användning som denne uppgav i sin personliga information med följande undantag. Besökare kan få brevutskick från oss med information kring nya produkter och tjänster eller kommande evenemang. Om en besökare inte önskar att få sådana utskick, kan denne välja att inte få den genom att indikera detta när informationen sänds till Xerox online.
 • Xerox lagrar e-postadresser och korrespondens över de som kommunicerar med oss via e-post eller webbaserade formulär. Om en besökare har sänt e-post eller webbaserade formulär till Xerox kan de få utskick från oss med information kring nya produkter och tjänster eller kommande evenemang. Om en besökare inte önskar att få sådana utskick, kan denne välja att inte få dessa genom att indikera detta när denne sänder e-post till Xerox.
 • Frivillig information som besökare ger genom kartläggningar online och/eller sidoregistreringar kan lagras, analyseras och användas för marknadsföringssyften. Igen, om en besökare inte önskar att få sådana utskick, kan denne välja att inte få dessa genom att indikera detta när informationen sänds till Xerox online. Registreringsinformation som sänts online är tillgänglig och korrigeringsbar. Registranten bör göra detta arbete.
 • Korrespondens som sänds genom e-post eller webbaserade formulär till Xerox kommer endast att behållas så länge det är nödvändigt. Nödvändiga steg tas för att säkerställa säkerhet gentemot oauktoriserad åtkomst, förändring, överföring och destruktion. Dessutom är åtkomst till personligt identifierbar information begränsad till individer som behöver sådan åtkomst för att utföra deras arbetsfunktion och tillfredsställa besökarens korrespondens.
 • Xerox kommer ej att vidarebefordra din personliga information till andra företag eller individer utan tillstånd. Emellertid, kan Xerox behöva uppge namn och ge adress till tredje part som Xerox använder för syftet att leverera specifika tjänster (t.ex. för kundsupport eller till ett transportföretag)
 • Personer som tillhandahåller Xerox med deras telefonnummer online kan få samtal från oss gällande deras frågor, servicefrågor eller order som de har sänt online. Besökare kan också få telefonsamtal från oss med information kring nya produkter och tjänster eller kommande evenemang. Om en besökare inte önskar att få sådana telefonsamtal, kan denne välja att inte få denna genom att indikera deras preferenser varje gång de sänder information till Xerox online.
 • Xerox tillhandahåller länkar till tredjepartssidor. När besökare länkar från xerox.se eller xerox.com/se till en annan webbsida, gäller integritetspolicyn för den andra webbsidan och kommer att anpassas till den webbsidan. Då Xerox inte kontrollerar dessa webbsidor, uppmuntrar vi besökare att granska integritetspolicy.
 • Denna integritetspolicy online för Xerox Sweden kan ändras. Om ändringar sker, kommer de att postas på xerox.se och xerox.com.

Du kan kontakta oss rörande alla integritetsfrågor på:
Xerox Sverige AB
Box 1074
164 25 Kista
Eller via e-post från Sweden Webmaster

 

Påminnelse!

Personligt identifierbar information som du sänder till denna webbsida kan överföras till, lagras och hanteras i USA. Följande integritetspolicy gäller för varje personligt identifierbar information som överförs till USA.

 

Detta är integritetspolicyn för Xerox Corporation i USA…

För att kontakta Xerox kring integritet online, vänligen sänd ett meddelande med ordet integritet i ämnesfältet till Sweden Webmaster Detta integritetsmeddelande täcker webbsidor som hör till Xerox Corporation i USA. Det täcker ej integritetspolicies för Xerox´ombud.

Vid Xerox innebär integritet på internet att:

 • Xerox informerar dig hur vi använder all personligt identifierbar information som är insänd till oss online
 • Xerox står fast vid att behandla din information konfidentiellt och säkert
 • Du har kontroll över varje personligt identifierbar information du beslutar sända till Xerox
 • Om du har valt att ta emot reklam eller nyheter per e-post från Xerox, kan du begära att dessa utskick avbryts när som helst

Det är inte nödvändigt att ge någon personligt identifierbar information när du besöker Xerox webbsida i USA.

När du besöker en webbsida på Xerox, har du möjligheten att kontakta Xerox online - att ställa en fråga, få mer information kring en produkt eller söka efter hjälp rörande en produkt som du redan har. Om du väljer att kontakt med Xerox online, kommer du att se att många av våra kontaktformulär söker vanliga typer av personligt identifierbar information, så som namn, telefonnummer, e-postadress eller produktmaskinnummer. Vi söker denna information för att kunna svara dig.

Du kan använda Xerox webbsida utan att avslöja någon information som identifierar dig som en individ. Om du väljer att använda våra kontaktformulär eller några av våra onlinetjänster så som produktregistrering online eller avräkningsverktyg, kommer vi att begära att du ger fullgod information för att din förfrågan ska hanteras eller komplettera din registrering.

Xerox behandlar den information som tas emot online med strikt konfidentialitet; den information du överför till Xerox säljs eller delas inte med tredje part, förutom till våra agenter och partners enligt beskrivning nedan.

Xerox reserverar sig rätten att informera sina kunder kring administrativa frågor som berör deras Xerox-konton. När lagen så påkallar, kommer Xerox att ge information till statliga myndigheter. Fastän vi för närvarande inte förutser någon förändring av våra företagsstatus, kan Xerox, i händelse av fusion eller förvärv av ett företag eller en väsentlig del av dess tillgångar, lämna ut, överföra eller sälja personlig information som inhämtats online till den efterlevande eller förvärvande parten, var för sig. Personlig information som inhämtats online kommer att kvarstå som föremål för de löften som ges i denna integritetspolicy online.
Om du skulle vilja kontakta Xerox utan att överföra personligt identifierbar information online, kan du nå en Xerox-representant genom att ringa Xerox hotline på 1-800-ASK-XEROX.

Våra integritetsrutiner har godkänts av BBBOnLine®.

Xerox Corporation i USA är grundande sponsor av the Better Business Bureau OnLine. Vi visar stolt BBBOnLines integritetsbekräftelse som ett bevis på vårt arbete att säkra din integritet. Xerox deltar också i BBBOnLines program för hantering av integritetsfrågor.

Du kan kontakta oss för ytterligare information rörande BBBOnLines integritetsprogram på www.bbbonline.org.

Varför frågar Xerox efter personligt identifierbar information?

På Xerox webbsida erbjuder vi shopping online och övriga webbaserade kundtjänster. Våra onlineformulär gör det enkelt för besökare och kunder att kommunicera med Xerox eller göra inköp. De som vill kommunicera med Xerox, men ej önskar att ge personligt identifierbar information online, kan använda de telefon- eller faxnummer som vi också tillhandahåller på våra webbsidor.

För att kunna bistå dig begär Xerox endast en minimal mängd information. 

De flesta formulär online på Xerox webbsida efterfrågar en begränsad mängd eller relevant information, så som namn, e-post, gatuadress och telefonnummer. Vissa formulär kan fråga efter kundnummer eller produktmaskinnummer. Xerox använder personligt identifierbar information som överförts online för att:

 • svara på frågor från kunder eller besökare på webbsidan ge kundsupport
 • ge produktnyheter, uppdateringar eller goda tips kring Xeroxprodukter
 • ge möjlighet till shopping online
 • informera användare om specialerbjudanden
 • erbjuda tjänster online
 • skapa partnerskap med återförsäljare

Xerox vidarebefordrar inget innehåll av sin webbsida till barn under 13 år och inhämtar inte medvetet personligt identifierbar information från barn.

Personligt identifierbar information som sänds i affärssyfte kan integreras med tillgängliga databaskataloger.

Hur hanterar Xerox personligt identifierbar information?

Medan vi på Xerox är tillfredställda över att kunna erbjuda bekväma tjänster och shoppingalternativ online i USA, är vi också medvetetna om vårt ansvar för att upprätthålla konfidentialiteten hos den personligt identifierbara informationen som vi får.

Våra agenter och partners skyddar personligt identifierbar information.

När en kund köper utrustning eller förbrukningsmaterial eller arrangerar tjänster online från Xerox kan det vara nödvändigt att överföra personligt identifierbar information till en oberoende Xerox-auktoriserad agent eller partner, som sedan fyller i beställningen. Xerox kräver att dess oberoende agenter och partners hanterar personligt identifierbar information med samma omtanke om den personliga integriteten som Xerox.

När Xerox överför personligt identifierbar information till sina agenter och partners, är det med vetskap om att informationen skall användas för det enskilda syftet att uppfylla kundens förfrågan och att informationen ska bibehållas konfidentiell och säker under alla förhållanden.

I vissa fall, när Xerox överför personligt identifierbar information till någon av sina auktoriserade agenter eller partners, kan den agenten eller partnern behöva dela den personligt identifierbara informationen med ett tredjepartsombud med syfte att komplettera en beställning eller utföra en tjänst.

Xerox begär din tillåtelse innan utskick av extra information sänds till dig.

Xerox kan vilja kontakta dig för reklam kring produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du ej vill få denna reklam, kan du klicka på en opt-out box på den avsedda Xerox webbsidan innan du sänder din information. Vissa formulär på vår webbsida har ingen opt-out box. Orsaken är att dessa formulär har "endast svar" formulär som används endast för att svara på din särskilda förfrågan. Om du finns med på en mailinglista för att ta emot e-post från Xerox i USA och önskar avbryta dessa utskick, kan du göra en avregistrering genom att besöka www.xerox.com/unsubscribe, eller genom att sända ett e-postmeddelande med ordet "Ta bort" på ämnesfältet till customer.privacy@email.ebusiness.xerox.com , eller genom att e-posta en förfrågan till

Marketing Privacy Preferences 
Xerox Corporation 
Xerox Square 16th Floor 
100 Clinton Avenue South 
Rochester, NY
14604-1801
USA

Säkerhet för personligt identifierbar information

Xerox upprätthåller strikt kontroll över tillträde till personligt identifierbar information. Endast auktoriserad personal, agenter och partners hos Xerox har tillåtelse att hantera information överförd till Xerox online.

Xerox Corporation i USA lagrar personligt identifierbar information i lösenordsskyddade miljöer på servrar som finns lokaliserade i USA. Dessa servrar är föremål för Xerox' informationssäkerhetspolicies, standards och procedurer.

Kreditkortsdata är krypterade.

För att säkerställa att onlineshoppare i USA med förtroende kan göra inköp från Xerox webbsida, skyddar Xerox kreditkortsinformation med krypteringsteknologi av branschstandard. När en kund sänder en beställning till Xerox online, används den personliga informationen och kreditkortsinformationen endast för att slutföra inköpet och arrangera leveransen. Kunder som tackar nej till extra reklam kommer ej att ta emot oombedd e-post.

Tillträde till information

Personer kan kontakta Xerox för att kontrollera om deras egen personligt identifierbara information är korrekt eller begära att information uppdateras eller raderas genom att skriva till ethics@usa.xerox.com. Vänligen indikera "Tillträde" i ämnesfältet och ge oss uppgifter kring din förfrågan i utrymmet för meddelandetexten. Xerox reserverar sig rätten att bekräfta identiteten på den som ställer frågan och att modifiera omfattning och antal frågor.

 

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som en webbsida placerar på en användares hårddisk. Denna fil identifierar specifik information kring tidigare besök på denna webbsida.

Hur hanterar Xerox cookies?

Xerox använder cookies för att upptäcka upprepade besök på vår webbsida och underlätta webbnavigering och shopping online. Cookien lagrar användarens land och språk tillsammans med ett slumpvis tilldelat användar-ID. I vissa fall lagrar cookien namn- och addressinformation så att kunden inte behöver upprepa samma information på flera ställen.

Informationen hos cookien som Xerox samlar in hjälper oss att hålla reda på antal besökare på vår webbsida och avgöra om dessa användare gjort nya eller upprepade besök.

Med syftet att analysera internt, använder Xerox också cookies för att spåra sidor som besökts under en enskild session. Xerox använder denna information för att justera presentationen av vår webbsida och göra den mer relevant för våra användare.

Lagrar Xerox cookiedata privat?

Information som samlas in av Xerox genom användning av cookies används som konfidentiella data och sprids inte utanför företaget och dess auktoriserade agenter.

Kan jag blockera cookies på Xerox webbsida?

Du kan blockera eller begränsa användningen av cookies med hjälp av de flesta webbläsare. Studera menyn hos din webbläsare för uppgifter. Om du stänger av användningen av cookies, kommer du inte att kunna använda några av funktionerna på Xerox webbsida, inklusive shopping cart och avräkningstjänster online.

Kontakta oss

Vi välkomnar frågor eller kommentarer kring vår integritetspolicy. Du kan också kontakta oss om du upplever att din personliga information används på ett sätt som inte står i överensstämmelse med denna policy. Vänligen sänd kommentarer via e-post till vår säkerhetschef via ethics@usa.xerox.com med ordet "Integritet" i ämnesfältet, eller ring 1-866-979-0001. Du kan också kontakta oss via post till: Xerox Business Ethics and Compliance, 800 Long Ridge Road, P. O. Box 1600 Stamford, CT 06904, USA

Uppdatering av policy

Xerox reserverar sig rätten att uppdatera denna policy. Xerox meddelar dessa förändringar vid varje uppdatering.

Senaste uppdatering av policy: 15 december 15, 2003.

Vad ändrades i senaste uppdateringen?

Integritetstillämpningarna vid Xerox ändrades inte vid den senaste uppdateringen av denna policy. Inga förändringar gjordes av substansen i denna policy. Vi lade till följande innehåll i policyn:

 • Avsnitt som påpekar att Xerox reserverar sig rätten att sända administrativa meddelanden till sina kunder; att Xerox skall ge information till statliga myndigheter enligt gällande lag; och att, vid förvärv eller sammanslagning, personlig information inhämtad online skall kvarstå som föremål för de löften som gjorts i denna integritetspolicy online. --Ett stycke indikerar att Xerox inte överför någon del av sin webbsida till barn under 13 års ålder.
 • Ytterligare information kring avbeställning av kommersiell e-post från Xerox finns på vår webbsida för avbeställning och genom vår postboxadress.
 • nformation kring hur man tar kontakt med vårt etikkontor genom telefon eller e-post vid en integritetsfråga eller klagomål.
 • Information som beskriver vår användning av cookies för intern analys, ett uttalande att en användare kan stänga av cookies, samt att avstängning av cookies kan begränsa användningen av vissa kommersiella avräkningsapplikationer på Xerox webbsida.