Självkopierande

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill beställa ett provpaket eller få mer information:
 
Se demo av självkopierande papper
Premium Digital Carbonless

Självkopierande papper - Tips för utskrift

Bestämma sorteringsordning
Gör följande test om du är osäker på vilken sortering du bör använda med självkopierande papper.
  1. Märk två ark vanligt kopieringspapper med texten "Sida 1" och "Sida 2" eller "1" och "2".
  2. Placera de märkta arken i önskat magasin med framsidan upp.
  3. Förbered ett original för utskrift. Du kan använda ett enkel- eller dubbelsidigt dokument. Skicka dokumentet till skrivaren. Skicka två kopior till skrivaren om du använder ett enkelsidigt dokument.
  4. Avlägsna utskrifterna från utmatningsfacket utan att ändra arkens ordning.
  5. Om arket "Sida 1" hamnar överst ska du använda satser med rak sortering.
  6. Om arket "Sida 2" hamnar överst ska du använda satser med omvänd sortering.
  7. Om bilden har skrivits ut på den tomma sidan på de märkta arken ska du placera satserna i magasinet med framsidan ned.
Tips! Om du efter att ha följt stegen ovan ska placera papperet med framsidan ned, ska du upprepa åtgärden (steg 1 till 7) för att försäkra dig om att sorteringen blir korrekt.

Ändra sorteringsordningen för tvådelat självkopierande papper
Du kan ändra tvådelat självkopierande papper med rak sortering till omvänd sortering genom att:
  1. Öppna förpackningen med förslutningen vänd uppåt (pil upp).
  2. Avlägsna det översta (vita) arket och placera det längst ned i bunten utan att vända på det.
Placera självkopierande papper i magasinen
Oöppnade förpackningar - På kortsidan av förpackningar med Xerox Carbonless Paper finns en pil som ser ut så här . Detta är "pil upp". Pilen är vänd mot förpackningens förslutning.

Öppnade förpackningar När du fyller på papper från en öppnad förpackning med Xerox Carbonless Paper bör du se till att papperet fylls på enligt "pil upp" eller "pil ned" för att utskriften ska hamna på rätt sida.

Påfyllning av magasin (försorterat) - Det är normalt att det finns ark kvar i magasinet trots att maskinen anger att magasinet är tomt. När du fyller på mer papper i magasinet ska du ta bort alla resterande ark och placera dem på en flat yta. Placera de nya pappersbuntarna i magasinet och placera de borttagna arken överst i bunten.
Öppnade förpackningar
Anpassning före bruk
Om du flyttar Xerox Carbonless Paper från förvaringslokalen till en utskriftsplats med en annan temperatur och luftfuktighet, bör du låta papperet anpassas till den nya miljön innan det används.

I diagrammet nedan kan du se hur länge de staplade och oöppnade förpackningarna med självkopierande papper behöver anpassas.

Temperaturskillnad (grader Celsius)

Förpackningar

5,5

8,5

11

13

17

22

28

Antal timmar

1

4

8

11

14

17

24

34

5

5

9

12

15

18

25

35

10

8

14

18

22

27

38

51

20

11

16

23

28

35

48

67

40

14

19

26

32

38

54

75


Ytterligare anmärkningar om utskrift
Kontrollera uppdraget - Innan du kör ett stort uppdrag bör du ställa in och skriva ut en komplett sats med självkopierande papper. Avlägsna satsen från utmatningsfacket och märk det översta arket med en bläckpenna eller vässad blyertspenna. Om pappperet har placerats korrekt i maskinen avsätts en kopia på efterföljande ark i satsen.

Korrigera papperskvadd manuellt (försorterat) - Det är viktigt att behålla ordningen i satser med flera delar efter en papperskvadd. Kontrollera det sista arket i den utmatade satsen och se till att det förmatade arket i magasinet följer rätt ordning på blanketterna. Avlägsna eventuellt ark i magasinet så att ordningen blir korrekt i de färdiga satserna.
Särskild anmärkning Använd minsta möjliga tryck när du hanterar självkopierande papper för att undvika att kapslarna går sönder och ger fläckar.

Fyll på maskinen: Xerox Carbonless Paper måste skrivas ut/kopieras på rätt sida. Pilen på förpackningens etikett pekar mot korrekt utskrifts-/kopieringssida. Du kan även ta reda på utskriftssidan efter att avlägsnat förpackningsmaterialet genom att leta rätt på de tryckta pilarna på ena kanten av förpackningen. Placera papperet med utskriftssidan uppåt eller nedåt i magasinet enligt maskintillverkarens rekommendationer. Bläddra igenom eller lufta papperet innan du placerar bunten i magasinet. På så sätt kommer det luft mellan de enskilda arken, vilket underlättar matningen.

Utmatning: Försorterat Xerox Carbonless Paper är särskilt utformat för maskiner med färgpulverfixering med värme som matar ut arken till ett utmatningsfack.

Anpassning och hantering: Precis som med de flesta andra papperskvaliteter bör Xerox Carbonless Paper anpassas till förhållandena i utskriftslokalen före utskrift. Förvara papperet i originalförpackningen tills det ska användas. Oanvänt papper ska läggas tillbaka i originalförpackningen och förvaras i en kontrollerad miljö. Hantera papperet med minsta möjliga tryck för att undvika att papperet blir fläckigt eller skrynklat.

Bildtest: Gör ett litet märke på den första färdiga blankettsatsen. Kontrollera att den självkopierade bilden finns på varje lager. Detta visar om utskriften/kopieringen har skett på rätt sida av papperet.

Märken:: På vissa ark i de färdiga satserna kan det förekomma mindre märken. Detta beror på matningsmekanismen i maskinen. Märket förekommer inte på det översta arket i satsen.

Press och bläck: Xerox Carbonless Paper kan skrivas ut med utrustning för våtoffset, vattenfri offset och letterpress. Vanligt lätthäftande bläck har gett gott resultat.