הגנת הסביבה, בריאות ובטיחות

הצבנו לעצמנו את הגנת הסביבה, הבריאות והבטיחות בעדיפות עליונה ולשם כך אנחנו מקפידים לעמוד בתקנים המחמירים ביותר לכל אורך שלבי שרשרת הערך שלנו בכל מקום בעולם שבו אנחנו פועלים.

המדיניות שלנו מציבה יעדים ברורים בנושאי הגנת הסביבה, בריאות, בטיחות וקיימות סביבתית ואנחנו בודקים את עצמנו כל העת כדי לוודא שאנחנו עומדים בהם

Down arrow