• Environment - Preserve biodiversity and the world’s forests

שימור המגוון הביולוגי ויערות העולם

כאחד הספקים הגדולים בעולם של נייר להדפסה דיגיטלית, אנחנו מאמינים שאנו מחויבים לתמוך בשימוש אחראי של נייר ובמחזור נייר בר קיימא. כדי להבטיח שימוש אחראי במשאבים הטבעיים יקרי הערך שלנו, אנו מחילים תקנים סביבתיים מחמירים על ספקי הנייר שלנו, מציעים נייר ידידותי לסביבה ותומכים בשיטות עבודה ברות קיימה ביערות דרך השותפות שלנו עם The Nature Conservancy.

מיקור נייר

 • חברות שמספקות נייר ל-Xerox לשיווק חייבות לעמוד בדרישות מחמירות שמכסות את כל היבטים של ייצור נייר מניהול היער ועד לייצור המוצר המוגמר.
 • ספקי נייר של Xerox חייבים לספק מסמכים מפורטים המאמתים את עמידתם בתנאי מדיניות מיקור הנייר והספקים של Xerox..

שימוש יעיל בנייר

 • הציוד והתוכנה של Xerox מתוכננים עם מאפיינים שמאפשרים ללקוחות להשתמש בנייר בצורה יעילה, כולל הדפסה דו-צדדית (דופלקס) אמינה.
 • באמצע שנת 2010, Xerox הטמיעה את המאפיין "Earth Smart" במנהל התקן ההדפסה הגלובלי שלה. “Earth smart” מרכז מספר הגדרות החוסכות במשאבים בלחיצת לחצן את, כמו למשל מצבי הדפסה דו-צדדית, n-up, הדפסת הגהה וחיסכון בטונר, וכך מקל על לקוחות לקבל החלטות הדפסה אחראיות.
 • ללקוחות Xerox Enterprise Print Services ישנה גישה לכלי ניהול הדפסה ודיווח מתוחכמים, כמו למשל Xerox Print Agent, שמספקים שיטות נוספות לעידוד ולמעקב אחרי התנהגות הדפסה אחראית.
 • מוצרי תוכנה כגון DocuShare, SMARTsend, ו- FreeFlow Digital Workflow Collection עוזרים ללקוחות Xerox להפחית את צריכת הנייר על ידי הקלת ניהול הנתונים האלקטרוניים, סריקה לדוא"ל, הדפסה לפי דרישה וזרימות עבודה הפצה לפני הדפסה.

  פתרונות תוכנה למשרד ›

  פתרונות תוכנה להפקה ›

הצעות נייר ממוחזר

 • אנו מציעים מגוון רחב של נייר ממוחזר עם רמות שונות של פסולת אחר-צרכן—כולל ניר שעשוי ב-100% מפסולת אחר-צרכן.
 • מוצרים ממוחזרים דרושים כדי לעמוד באותו מפרט ביצועים מחמיר כמו מוצרים חדשים ומתוכננים לביצועים אופטימליים בציוד של Xerox.

ניירות בעלי אישור FSC ו- PEFC

 • Xerox קיבלה אישורי Chain of Custody של FSC (Forest Stewardship Council) ו-PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), המאפשרים לנו לספק נייר עם אישור FSC ו- PEFC ללקוחות שלנו.
 • נייר עם אישור FSC ו- PEFC מאפשר ללקוחות להזות מוצרים שעומדים בתקנים מחמירים לייעור בר קיימא ולניהול Chain of Custody, מניהול היער ועד להפצה הסופית.

יכולת הסרת דיו

 • היכולת להבטיח שהדפסות המופקות עם ציוד ומוצרים של Xerox יכולות להיות מנוהלות בצורה אחראית בסוף החיים היעילים שלהן הוא שיקול חשוב בתהליך פיתוח המוצר שלנו. במצבים מסוימים, בדיקות עצמאיות משמשות לאשר שהדפסות אלה אינן מהוות אתגר ייחודי לתזרים המחזור.
 • בעוד שיכולת הורדת הדיו מהדפסות מצולמות הוכחה כבר מזה זמן מה, אבן דרך לטכנולוגיה חדשה היתה בשנת 2010 כאשר מדפסת הזרקת דיו תעשייתית חדשה של Xerox זכתה בדירוג “Good Deinkability” (הסרת דיו ברמה טובה) מINGEDE, הארגון הבינלאומי בתעשיית הסרת הדיו.

שותפות שימור הטבע

 • Xerox נמצאת בשנה השנייה מתוך מלגה של שלוש שנים בשווי 1 מיליון דולר ארה"ב ל- The Nature Conservancy.
 • השותפות ממוקדת בניהול יערות בברזיל, קנדה, אינדונזיה וארה"ב ומקדמת נהלים טובים ביותר שמאפשרים למדעני סביבה ולספקי נייר לעבוד לקידום ניהול יערות בר קיימא.

שתף: