הפחתת שימוש באנרגיה כדי להגן על הסביבה שלנו

על התעשייה חלה אחריות לעשות את חלקה כדי להגן על האקלים שלנו. לשם כך, אנו מפחיתים את השפעתנו על הסביבה על ידי הפחתת השימוש באנרגיה במתקנים שלנו, השקעה במוצרים המתוכננים לשימור ופליטה מופחתת של גזי חממה ומכירת מדפסות משולבות דיגיטליות ופתרונות יעילים באנרגיה ללקוחות שלנו. בשנת 2008 קיבל המפעל לייצור טונר צבע שבדאנדלק, אירלנד הנמצא בבעלותה של Xerox (Europe) Ltd את תו התקן ISO 50001 – מערכת לניהול אנרגיה

קישורים מומלצים:

צור משרד ירוק ›
צור סביבת הדפסה ירוקה ›
ENERGY STAR® ותכניות סימון אקולוגיות אחרות ›

הפחתת זיהום

היעד שלנו הוא לאזן את טביעת הרגל הפחמנית עד לשנת 2040. מאז שהצבנו לראשונה את היעדים בשנת 2003, צמצמנו באופן ניכר את צריכת האנרגיה ופליטת גזי החממה שלנו.

  • החל משנת 2002 שנקבעה כאמת המידה הראשונה ועד ל־2016, הפחתנו את פליטת המזהמים שלנו בהיקף של שווה ערך של 320,000 טון פחמן־דו חמצני (CO2e).
  • בשנת 2016 הצבנו יעד חדש - הפחתת פליטות גזי החממה במכלולים 1 ו־2 בשיעור של 25% נוספים עד לשנת 2025, יעד שאותו השגנו כבר בסוף 2019.
  • היעד עודכן, וכיום המטרה היא להפחית את פליטת גזי החממה במכלולי דיווח 1 ו־2 בשיעור של 60% לפחות עד לשנת 2030 לעומת נתוני הפליטות ב־2016, יעד שעולה בקנה אחד עם היעד השאפתני שהציבו מדעני האו“ם: הגבלת ההתחממות העולמית ל־1.5°C עד ל־2030. אם נעמוד ביעד הזה, הרי שהצלחנו להקטין את הפליטות שלנו בשיעור של 85% לעומת שנת 2002.
  • כמו כן, אנחנו בתהליך של הצבת יעד בתחום הפליטות במכלול הדיווח 3, ובמקביל ממשיכים לעבוד כל הזמן מול הספקים העיקריים שלנו במטרה להקטין את ההשפעה השלילית על הסביבה של המוצרים והשירותים שהם מספקים לנו. את הנתונים המלאים של הפליטות מסוג 3 שלנו אפשר למצוא CSR Goals and Progress Summary (סיכום יעדי האחריות התאגידית וההתקדמות עד כה.

חיסכון ENERGY STAR®

מדפסות משולבות חוסכות באנרגיה

פתרונות ושירותים החוסכים באנרגיה

עבודה משותפת להפחתת הסיכון לשינוי האקלים

  • Xerox מדווחת ל־‏CDP‏, מיזם של משקיעים שמעודד חברות לחשוף את הסיכונים והזדמנויות העסקיות כתוצאה מהשינויים באקלים ולקחת אחריות על פליטת גזי החממה והאסטרטגיה להפחתתם.
  • בשנת בשנת 2018 קיבלה Xerox דירוג A‎ בדוח הסביבתי CDP S&P 500 Climate Report.

שתף: