הפחתת שימוש באנרגיה כדי להגן על הסביבה שלנו

על התעשייה חלה אחריות לעשות את חלקה כדי להגן על האקלים שלנו. לשם כך, אנו מפחיתים את השפעתנו על הסביבה על ידי הפחתת השימוש באנרגיה במתקנים שלנו, השקעה במוצרים המתוכננים לשימור ופליטה מופחתת של גזי חממה ומכירת מדפסות משולבות דיגיטליות ופתרונות יעילים באנרגיה ללקוחות שלנו.

קישורים מומלצים:


צור משרד ירוק ›
צור סביבת הדפסה ירוקה ›
ENERGY STAR ותכניות סימון אקולוגיות אחרות ›

הפחתת זיהום

  • בשנת 2003 התחייבנו באופן פומבי להפחית את פליטת הגזים המזהמים (גזי חממה), או במילים אחרות את טביעת הרגל הפחמנית שלנו, על־ידי הצטרפות לתכנית מנהיגי האקלים של הסוכנות להגנת הסביבה של ארה""ב והשקת אתגר האנרגיה 2012 – תכנית פנימית שמטרתה להפחית את פליטת גזי החממה שמייצרת פעילות החברה בשיעור של 10% עד לשנת 2012.‏
  • עם סיום התכנית הצלחנו להפחית את פליטת גזי החממה בשיעור של 42%, שהם 210,000 טון של שווה ערך לפחמן דו־חמצני (CO2e), כמו גם להפחית צריכת האנרגיה בשיעור של 31%. אתגר האנרגיה 2012 כלל את הציוד והאתרים של חטיבת הטכנולוגי (והשירותים של Xerox, אם הם נמצאו באותו אתר).
  • המטרה של התכנית החדשה, שכוללת את כל הפעילות העסקית שלנו, היא לצמצם את צריכת האנרגיה עד לשנת 2020 בשיעור של 20% לעומת צריכת האנרגיה שאליה הגענו בשנת 2012. בשנת 2014 הפחתנו את צריכת האנרגיה שלנו בשיעור של 11% וצמצמנו את פליטת גזי החממה בשיעור של 15%.‏

חיסכון ENERGY STAR

מדפסות משולבות חוסכות באנרגיה

פתרונות ושירותים החוסכים באנרגיה

עבודה משותפת להפחתת הסיכון לשינוי האקלים

  • Xerox מדווחת ל־‏CDP‏, מיזם של משקיעים שמעודד חברות לחשוף את הסיכונים והזדמנויות העסקיות כתוצאה מהשינויים באקלים ולקחת אחריות על פליטת גזי החממה והאסטרטגיה להפחתתם.
  • בשנת 2015, Xerox נכנסה למדד מנהיגות בגילוי נתוני הזיהום של S&P‏ (CDLI) בשל כך שמסרה נתונים מדויקים על פליטת הפחמן ונתוני צריכת האנרגיה במסגרת תכנית השינויים באקלים של CDP‏.