מדיניות ומשטר הגנת הסביבה, הבריאות, הבטיחות והקיימות של Xerox

ארגון הגנת הסביבה, בריאות, בטיחות וקיימות של Xerox (בראשי תיבות באנגלית EHS&S) אחראי על הציות למדיניות הגנת הסביבה, בריאות, בטיחות וקיימות של Xerox. המשטר התאגידי מבוסס על הגדרת יעדים ברורים, מערכת תקנים אחידה בכל האתרים שלנו ברחבי העולם ותהליך ביקורת שמבטיח שכל הדרישות מתקיימות. מדיניות ומשטר הגנת הסביבה, בריאות, בטיחות וקיימות אומצו לראשונה בשנת 1991 והם מהווים את היסוד לתכנית המובילות הסביבתית שלנו.

מדיניות הארגון הסביבה, בריאות, בטיחות וקיימות (EHS&S) של Xerox:

Xerox Corporation מקפידה:

  • לציית לכל החוקים, התקנות והתקנים של Xerox בנושאי הגנת הסביבה, בריאות ובטיחות;
  • לנקוט בכל הפעולות והאמצעים המתאימים כדי להגן על הסביבה ועל בריאותם ובטיחותם של העובדים, הלקוחות, הספקים והשכנים שלנו מפני סיכונים בלתי־קבילים;
  • לנקוט באמצעים המתאימים למניעת פציעות ומחלות במקום העבודה, ויצירת סביבת עבודה בטיחותית עבור העובדים;
  • להעריך את השפעתם של פעילות או פרויקט חדשים על הסביבה, הבריאות והבטיחות;
  • להתחשב בהשפעה על הסביבה, בריאות ובטיחות במהלך תכנון ורכישת מוצרים ושירותים חדשים;
  • לפעול למניעת סיכונים בלתי־קבילים במתקנים, מוצרים, שירותים ותהליכים;
  • שואפת להמשיך בשיפור מערכת ניהול הסביבה שלה, בשימור משאבי הטבע, להפסיק את השימוש בחומרים רעילים ומסוכנים, למנוע זיהום, להשיב ולמחזר חומרים;
  • תגובה לשינויים באקלים על ידי הפחתת טביעת הרגל הפחמנית של הפעילות, המצרים והשירותים שלנו;
  • לדרוש מהספקים לציית לכל החוקים, התקנות והתקנים של Xerox בנושאי הגנת הסביבה, בריאות ובטיחות.

מדיניות הגנת הסביבה, הבריאות, הבטיחות והקיימות (EHS&S) חתומה (קובץ PDF,‏ 18 קילו-בתים)

למידע נוסף על המחויבות של Xerox להגנה על הסביבה, הבריאות, הבטיחות ולשיפור הקיימות ועל ההתקדמות שלנו לעבר השגת היעדים הנ"ל, ראו הפרק סביבה והפרק שיפור מקום העבודה של דוח האזרחות התאגידית שלנו.

שתף: