דלגו לתוכן הראשי

שמר אוויר נקי ומים נקיים

בכדי לתרום את תרומתה למען הסביבה, Xerox עובדת בטווח הארוך להפסקת השימוש בחומרים רעילים עמידים ומצטברים לכל אורך שרשרת האספקה. אנו מחילים תקנים פנימיים נוקשים בייצור נקי ותכננו מחדש או החלפנו תהליכים במטרה להפחית משמעותית את השימוש בחומרים רעילים ובמתכות כבדות. המוצרים שלנו בטוחים לשימוש וניתן לסלקם באופן אחראי כדי לשמר את האוויר הנקי ואת המים הנקיים שלנו.

קישורים מומלצים:

בקרת שימוש בחומרים כימיים (RoHS ו-REACH) בריאות ובטיחות ב-Xerox עובדות אודות הטונר של Xerox Xerox 2020 CDP Water Submission (PDF 1.29 MB)

סילוק חומרים רעילים משרשרת האספקה

  • הספקים שלנו חייבים לעמוד בתקנים הקפדניים של Xerox לבקרה על ההרכב הכימי של המוצרים שלנו. Xerox חברה בארגון Responsible Business Alliance‏ (RBA) שפיתח גישה מבוססת תקנים לניטור תאימות של ספקים בתחומים שונים של אחריות חברתית, כולל עבודה, בריאות, בטיחות ופעילות סביבתית.

  • למד עוד אודות הדרך שבה אנחנו עובדים כדי לסלק חומרים רעילים משרשרת האספקה שלנו בדף Governing Chemical Use (בקרת שימוש בחומרים כימיים)..

פיקוח ובקרה על השימוש בחומרים כימיים במסגרת פעילותה Xerox ולאורך חיי המוצר

  • במהלך 20 השנים האחרונות צמצמנו באופן משמעותי את פליטת המזהמים לאוויר מהייצור שלנו, ואנחנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים כדי להמשיך ולהשתפר. למידע נוסף על האופן שבו אנחנו מנהלים את הביצועים הסביבתיים שלנו.

  • אנו מתכננים את המוצרים שלנו כך שתהיה בקרה קפדנית של פליטת חומרים כימיים ורעש בזמן השימוש בציוד. למוצרים הנוכחיים שלנו יש רמת פליטת חומרים כימיים נמוכה משמעותית מדרישות התקינה הגלובליות. למד עוד אודות בטיחות המוצרים של Xerox..

  • הטונרים של Xerox הינם לא רעילים ואינם מייצרים פסולת מסוכנת. למד עוד אודות הטונר של Xerox.

  • Xerox מקבלת את המים שבהם היא משתמשת במסגרת פעילותה מספקים עירוניים מקומיים ששואבים מים מאגמים, נהרות וממוקורות מים עיליים נוספים. איכות המים נבדקת בכל אתר כדי לוודא שהם עומדים בכל התקנות והתקנים המתאימים. השפכים שנוצרים במהלך הייצור נבדקים בכל אתר כדי לוודא שאין חריגה מתקנות התברואה המקומיות. המים מוזרמים אל מתקני טיהור שפכים שמפעילה הרשות המקומית.

  • כמו כן, אנחנו שואפים לשמירה על הסביבה באמצעות מיחזור מים. תכנית למיחזור מים שבה התחלנו באמצע שנת 2016 במפעל הייצור שלנו שבעיר ווילסונוויל שבמדינת אורגון בארה"ב משתמשת במי התחזיר של אוסמוזה הפוכה במגדלי הקירור במפעל. במהלך שנת 2017, יותר מ־300,000 גלונים (1.14 מיליון ליטר) של מי תחזיר הוזרמו למגדלי הקירור באתר.

  • כבר בשנת 2017 הגענו ליעד שהצבנו לעצמנו: צמצום צריכת המים בשיעור של 35% (לעומת המצב בשנת 2010) עד שנת 2020. צמצמנו את צריכת המים השנתית שלנו בשיעור של 46% בזכות שילוב בין יוזמות שימור ומעבר לשיטות ייצור חסכוניות יותר.

שתף