Woman in office with a Xerox B215 printer.

המשולבות Xerox® B

הרעיונות שלך לעולם לא מפסיקים. המדפסת שלך צריכה לעמוד בקצב. מושלמת לצוותי עבודה קטנים או למשרד הביתי- המדפסת B210 Xerox® והמדפסות הרב תכליתיות B215/B205 מספקות ביצועים ומהימנות שאתה יכול לסמוך עליהן, כל יום. כי שום דבר לא צריך לעמוד בינך לבין הרעיון הגדול הבא שלך.

למד פרטים נוספים

מדפסות משולבות

מכשיר אחד להדפסה, העתקה, סריקה ופקס.

למידע נוסף

מדפסות משרדיות

איכות הדפסה ותפוקת עבודה יוצאות מן הכלל, והפעלה פשוטה ואינטואיטיבית

למידע נוסף

מכונות הדפוס הדיגיטלי של Xerox®‎

מכונות דפוס דיגיטליות עם איכות הדפסה ותפוקת העבודה המובילות בשוק

למידע נוסף

הזרקת דיו/נייר רציף

מדפסות נייר רציף עם מהירות הדפסה ואיכות תמונה יוצאות מן הכלל

למידע נוסף