בקרת שימוש בחומרים כימיים

Xerox עובדת כבר זמן רב על הפחתת השימוש בחומרים מסוכנים במוצרים שלנו. כדי לקדם מטרה זו, אנו מיישמים תקנים פנימיים קפדניים ודורשים מהספקים שלנו לפקח בקפידה על השימוש בחומרים כימיים במוצרים, בחלקים ובחומרים מתכלים של Xerox.

התקן: מדיניות הגנת הסביבה,הבריאות, הבטיחות והקיימות (EHS&S)‏ 1001: הדרישות מהספקים במסגרת מדיניות הגנת הסביבה, הבריאות, הבטיחות והקיימות של Xerox: הפסקה איסור/מגבלות על שימוש בחומרים כימיים וסימון חלקים מגדירה את האיסורים או המגבלות על שימוש בחומרים כימיים וסימו חלקים עבור חלקים וחומרים המשמשים במוצרים אלקטרוניים ובחומרי אריזה. התקן: מדיניות הגנת הסביבה, הבריאות, הבטיחות והקיימות (EHS&S)‏ 710: הפסקה אריזה מגדירה את דרישות המינימום של מדיניות ההגנה על הסביבה, הבריאות והבטיחות עבור חומרי אריזה של מוצרים, חלקים או חומרים הנשלחים לאתר ייצור, מרכז הפצה או לקוח על-ידי הספקים או Xerox עצמה. כל הספקים חייבים לעמוד בדרישות האלו כתנאי לעבודה עם Xerox.

Xerox מפקחת גם כן בקפידה על התכולה הכימית של הפריטים המתכלים שלנו (טונר ונייר) מה שמגביל עוד יותר את השימוש בחומרים.

קישורים מומלצים:

EHS 1001: טופסי תאימות (XLS, 320 KB)
דרישות ספקים: EHS 1001: Chemical Bans/Restrictions and Part Marking (איסורים/הגבלות על חומרים כימיים וסימון חלקים) (PDF, 575 KB)
ספקי Xerox: הירשמו להגשת טופסי EH&S 1001 אלקטרוניים (XLS, 25 KB)
דרישות ספקים: אריזה (PDF, 2 MB)
Supplier Packaging Template: EHS710. (XLS, 120 KB)
Battery Directive 2006/66/EC (PDF, 267 KB)
בקרת תכולת החומרים הכימיים במוצרים של Xerox
EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2015 (PDF, 30 KB)
EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2014 (PDF, 30 KB)

European Union's Restrictions on the Use of Hazardous Substances directive (RoHS) (תקנות מגבלות האיחוד האירופאי על השימוש בחומרם מסוכנים)

כל המוצרים החדשים של Xerox עומדים בדרישות דירקטיבה 2002/95/EC של האיחוד האירופי – , כפי שעודכנו בדירקטיבה 2011/65/EU – בנושא שימוש בחומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני (RoHS).

סקירה על תאימות Xerox ו- RoHS (PDF, 110 KB)

תקן REACH של האיחוד האירופאי

תקנה 1907/2006/EU בנושא רישום, הערכה, אישור והגבלת השימוש בחומרים כימיים (REACH) מיועדת ליצור מסגרת לבדיקת השפעתם חומרים כימיים על הסביבה ובריאות בני האדם, וכדי לקבוע אם יש להגביל או לאסור את השימוש בחומרים כימיים מסוכנים.

סקירה על תאימות Xerox ו- REACH (PDF, 40 KB)

שתף: