Contact Us - Digital Printing Solutions and Services

קחו פיקוד על צמיחת עסק הדפוס הדיגיטלי שלכם בעזרת תכנית הפיתוח העסקי של Xerox. כלקוחות של Xerox יש לכם גישה למומחיות הבלעדית שלנו בתחום הדפוס הדיגיטלי, לכלי ProfitAccelerator®‎ ולשירותי הייעוץ וההדרכה המובילים בתעשיה שאותם תוכלו לנצל כדי להפיק את המרב מציוד הדפוס שבו השקעתם.

Down arrow

ספריית וובינרים

את הוובינרים שלנו מעבירים לקוחות Xerox שהגיעו להישגים והצלחה בתחומים כגון שיווק ישיר, תמחור מבוסס ערך, ניהול מכירות, פתרונות לשווקים אנכיים, שילוב מכשירים ניידים בתהליכי העבודה והבנת צורכי הלקוחות.

ראה ספריית הוובינרים

שירותי ייעוץ

שירותי הייעוץ המוכחים שלנו יכולים לעזור לעסק הדפוס הדיגיטלי שלכם לצמוח.

להורדת עלון המידע

people looking at a monitor and smiling