Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox Partners: Delivering Solutions that Delight their Customers

Our partners use Xerox tools to develop compelling propositions to make their customers' lives easier. They are delivering the next generation of document management enabled by Xerox® ConnectKey® Technology, Managed Print Services, Workflow Assessment Services, and more. Their successes include:

  • Document digitisation to simplify collaboration

  • Translations on demand that save effort and cost

  • Process modernisation for increased efficiency

  • Secure mobile printing for more flexible working

  • Assessments that quantify the business benefits of managed print solutions

Read our case study compendium, Good Ways to Grow, to find out more.

Download now

Επικοινωνία

Πληροφορίες για τις Ευφυείς Λύσεις Εργασίας

Ανακαλύψτε PFD, βίντεο, infographics και άλλα για αυτό το θέμα.

Σχετικά Άρθρα

Δικτύωση