Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Young professionals collaborating around a table

Υπηρεσίες αξιολόγησης ροής εργασιών Xerox®

Οι Υπηρεσίες αξιολόγησης ροής εργασιών της Xerox μπορούν να σας βοηθήσουν να:

  • Κατανοήσετε τη ροή εργασιών σε σχέση με τα έγγραφα σε ολόκληρο τον οργανισμό και να αποκτήσετε καλύτερη πληροφόρηση για τη λήψη εξυπνότερων αποφάσεων.

  • Γνωρίζετε περισσότερες λεπτομέρειες, πέρα από τη θέση των εγγράφων και τις συσκευές εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται.

Οι Υπηρεσίες αξιολόγησης ροής εργασιών της Xerox παρέχουν μια επισκόπηση των επιχειρηματικών διαδικασιών επεξεργασίας εγγράφων με βάση τα δεδομένα. Το πακέτο συνδυάζει την εμπειρία της Xerox στον τομέα της ροής εργασιών με τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών, κατοχυρωμένα εργαλεία και αναλύσεις.

Δυναμικές οπτικοποιήσεις επισημαίνουν τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση ή αυτοματισμό της ροής εργασιών. Μπορείτε να δείτε μια άλλη οπτική των τάσεων στις επιχειρηματικές σας διαδικασίες, του κόστους χαρτιού και αποθήκευσης, και των λεπτομερειών των διαδικασιών σας βήμα προς βήμα.

Χρησιμοποιώντας εσωτερικά στοιχεία αναφοράς και στοιχεία αναφοράς από ανταγωνιστές της αγοράς, οι Υπηρεσίες αξιολόγησης ροής εργασιών της Xerox παρέχουν αποτελεσματικότερες, ασφαλέστερες και βελτιστοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας εγγράφων.

Workflow Assessment infographic

Πληροφορίες για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων

Ανακαλύψτε PFD, βίντεο, infographics και άλλα για αυτό το θέμα.

Δικτύωση