Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Go Beyond CMYK with Digital Printing

Free Your Creativity in Stunning New Ways

Get Inspired

Hear from designers experienced with digital enhancements.

Seeing is Believing

Get samples printed with unique Beyond CMYK effects.

Print Your Designs

Find a digital print partner who is ready to produce your vision.

Hear Directly from Designers about the Exciting Possibilities

White Comes in Many Shades from New Sneakers to Fresh Snow: How Xerox Renders a Most Complex Color YouTube βίντεο

White Comes in Many Shades from New Sneakers to Fresh Snow: How Xerox Renders a Most Complex Color

Creative Resources

Download our guides for designing for CMYK+ to open up a world of design opportunities.

Get Connected to the Beyond CMYK Design Community

Meet the Xerox Technologies Behind the “Wow”

Go Even Further

Grab attention, customise, and personalise in print and beyond with XMPie® - integrated with Adobe technology.

Δικτύωση