Zmniejszenie zużycia energii w celu ochrony klimatu

Przemysł musi chronić środowisko. W tym celu redukujemy emisję związków węgla, ograniczając zużycie energii w naszych zakładach, inwestując w rozwiązania oszczędzające energię i obniżające emisję gazów cieplarnianych, a także oferując naszym klientom cyfrowe drukarki wielofunkcyjne oraz rozwiązania energooszczędne.
Zmniejszenie emisji związków węgla
  • W 2003 roku ogłosiliśmy publicznie nasze zobowiązanie do ograniczenia emisji (GHG) – oraz śladu węglowego – poprzez dołączenie do amerykańskiego programu EPA Climate Leaders oraz wprowadzając Energy Challenge 2012 – 10-letnią inicjatywę wewnętrzną, której celem jest ograniczenie emisji GHG w ramach wszystkich operacji firmowych o 10 procent do 2012 roku.
  • Po zakończeniu programu pomyślnie ograniczyliśmy emisje o 42 procent lub odpowiednik 210 000 ton dwutlenku węgla (CO2), a zużycie energii spadło o 31 procent. Energy Challenge 2012 objęła flotę i zakłady oddziału technologii (oraz Xerox Services, tam gdzie są wspólnie zlokalizowane).
  • Nasz nowy cel korporacyjny – obejmujący wszystkie dziedziny naszej działalności – zakłada zmniejszenie zużycia energii o 20 procent do 2020 roku – od punktu odniesienia w 2012 roku. W 2014 ograniczyliśmy zużycie energii o 11 procent i emisję o 15 procent.
    Niezależna weryfikacja emisji gazów cieplarnianych 2016
Oszczędności związane z programem ENERGY STARDrukarki wielofunkcyjne oszczędzają energięEnergooszczędne rozwiązania i usługiPartnerstwo w celu zmniejszenia ryzyka zmian klimatycznych
  • Xerox podlega pod CDP, projekt inwestorski, który zachęca firmy do ujawniania zagrożeń i możliwości, jakie zmiana klimatu stanowi dla firmy oraz strategii dotyczących odpowiedzialności za emisję gazów cieplarnianych oraz jej ograniczenia.
  • W 2015 roku Xerox zajęła miejsce w indeksie S&P Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) za ujawnienie wysokiej jakości danych dotyczących emisji węgla oraz zużycia energii w ramach programu zmiany klimatu CDP.