StartsidanChester Carlsons Forskningspris har tilldelats
Chester Carlson

Chester Carlsons Forskningspris har tilldelats:

2013 Forskare Carina Höglund
För utveckling av en ny neutrondetektor baserad på borkarbid med stor potential att bli en kommersiell produkt. Detektorn är avgörande för att kunna starta den nya partikel-acceleratorn ESS (European Spallation Source) i Lund. Tekniken har stor potential inom andra tillämpningsområden så som biomedicin, energiteknik och IT.
Läs mer

2011 Forskare Rüdiger Lincke
För utveckling av metoder, tjänster och verktyg för att visualisera den (annars osynliga) interna systemkvaliteten och förmågan att omsätta resultaten till ett lönsamt företag.
Läs mer

2009 Forskare Albert Mihranyan
För att ha utvecklat ett miljövänlig pappersbaserat batteri för användning i portable utrustning. Unikt batteri bestående av endast nanostrukturerat papper och ledande polymer. Några exempel: miljövänliga energilagringssystem, komposterbar elektronik, smarta förpackningar och för textilier med inbyggda sensorer.
Läs mer

2007 Forskare Adam Dunkels
För utvecklandet av operativsystem och kommunikationsprogram som möjliggör kostnadseffektiv Internetanslutning av nya produktklasser som t.ex. bilmotorer, väderstationer och filmproduktionsutrustning.
Läs mer

2005 Forskare Jonas Beskow
För framstående insatser att ge rösten ett ansikte som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator i till exempel dialogsystem och mellan människor, speciellt vid hörselskada och i bullriga miljöer.

2001 Forskningschef Richard Berthilsson
För metoden som gör det möjligt för datorer att tolka handskrivna tecken på alla språk.

2000 Lektor Mikael Degermark
För banbrytande insatser vid utveckling av Internet, genom nya Routing-algoritmer och komprimering av paketadresser som kostnadseffektivt möjliggör Internet via radio, vilket resulterar i internationell standard och i företagsetablering.

1999 Tekn dr Magnus Berggren
För innovativ utveckling av organisk optoelektronik och speciellt pionjärarbetet att demonstrera polymera lysdioder med spänningsstyrda färger.

1997 Professor Ingemar Lundström
Sensorer av olika slag är väsentliga komponenter i informationssystem inom allt fler områden. De gör det möjligt att direkt samverka med fysiska system. Pristagaren har skapat mycket värdefulla resultat rörande utveckling av sensorer baserade på olika typer av halvledare. Den konstgjorda näsan är en intressant tillämpning. Forskningsresultat från pristagaren och hans forskningsgrupp utgör grunden för flera nu verksamma företag.

1996 Professor Lennart Ljung
Pristagaren har utfört ett banbrytande arbete rörande systemidentifiering, dvs. metoder för att via experimentella data bestämma matematiska modeller för system, och på ett unikt sätt paketerat sitt teoretiska kunnande till en praktiskt användbar och kommersiellt framgångsrik produkt. Pristagaren har också gjort väsentliga insatser inom flera andra delar av det systemtekniska området och har genom aktiva insatser bidragit till en värdefull inom-, utom- och tvärvetenskaplig kompetensuppbyggnad med omfattande spridning inom både näringsliv och högskola.

1995 Docent Rolf Carlson och Professor Björn Granström
För omfattande forskningsarbete och utveckling av programvara inriktad på de språkliga, fonetiska och fysiologiska leden i text-till-tal översättning. Ett tvärvetenskapligt arbete som fått kommersiell uppföljning både i Sverige och utomlands. Text-till-tal-syntes utnyttjas f.n. mest som hjälpmedel för handikappade, talproteser för talskadade och talande terminaler för blinda, men får också en ökande användning i publika informationssystem.

1994 Stiftelsen Soft Center i Ronneby, Direktör Krister Gavuzzi
För att ha stimulerat användningen av informationsteknik och för att ha verkat som en modell för att överbrygga geografiska hinder och åstadkomma företagsförnyelse.

1993 Professor Bengt Nordström
För banbrytande forskning om programmeringsteknikens logiska grundvalar och för uppbyggnad av en forskningsinstitution i världsklass inom detta område.

1992 Universitetslektor Ulf Nilsson och Universitetslektor Staffan Bonnier
För olika bidrag till teoribildningen inom området logikprogrammering.

1991 Laboratoriet för Logikprogrammering och Parallella datorsystem, LPSLAB, vid Swedish Institute for Computer Science, SICS.
För arbete med logikprogrammering och för teoretisk och praktisk utveckling av datorsystem med parallella processorer.

1990 Professor Johan Håstad
För framstående arbete inom komplexitetsteorin av fundamental betydelse i den moderna kryptografin.

1989 Professor Torbjörn Lagerwall
För att ha initierat och drivit ett framgångsrikt forsknings- och utvecklingsarbete med intressanta tekniska tillämpningar.

1988 Professor Sture Allén
För att framgångsrikt och fruktbart ha introducerat och utnyttjat de nya möjligheter som informationstekniken erbjuder för att fånga och analysera språket.

1987 Professor Lars Henning Zetterberg
För originella och betydande insatser inom kommunikationsteori och informationsbehandling, stor inspirationskälla för många.

1986 Professor Karl Johan Åström
För betydelsefulla insatser inom reglerteori och forskningsresultat omsatta till praktiska tillämpningar inom industrin.

1985 Professor Erik Sandewall
För banbrytande insatser vid uppbyggandet av undervisning och forskning inom datalogin.