En enklare värld… med Xerox

A world made simpler...by Xerox

> visa video

Det enda som är förutsägbart om affärsverksamhet är att den är i grunden oförutsägbar. Affärsverksamhet är oordnad och ständigt stadd i förändring, ibland oavsiktligt, ibland med avsikt. En sak som framgångsrika företag gör för att lotsa sig igenom denna oförutsägbarhet, är att se till att den teknik, de programvaror och de arbetsrutiner som utgör ryggraden i företaget fungerar så verkningsfullt och effektivt som möjligt. Ingen inser detta bättre än Xerox. Vi är världens största företag inom affärsprocesser och dokumenthantering. Vår teknik, vår expertis och våra tjänster gör att företag kan fungera mer verkningsfullt och effektivt, oavsett affärsverksamhet.

Med Xerox som följeslagare i företaget är du redo. Ready for Real Business.

Vårt engagemang
Vi är övertygade om nödvändigheten av att agera som en ansvarsfull samhällsmedlem i de samhällen och länder där vi bedriver verksamhet. Det finns två grundläggande orsaker till detta: en övertygelse om att det rätta sättet att agera är som ansvarsfull samhällsmedlem, samt en lika djup övertygelse att rätt beteende är en framgångsfaktor för vår affärsverksamhet.
Innovation
Miljö
Samhällsmedansvar
I alltifrån uppfinnandet av xerografin till vårt förvärv av Affiliated Computer Services, Inc. (ACS), tar vi djärva steg som förändrar affärsvillkoren och frigör resurser så att du kan fokusera på det som är allra viktigast: företagets affärsverksamhet.
Företagsinformation

Med huvudkontor i Norwalk, CT och med 140 000 anställda i 180 länder är vi aldrig långt borta. Med en omsättning på nära 22 miljarder dollar är vi världens största företag inom affärsprocesser och dokumenthantering. Vi kan tillhandahålla kompletta lösningar, från administrationsverktyg till utskrivna dokument, som underlättar daglig drift och informationshantering.

Investerarinformation
Årsredovisningar

Karriärer
Jobb på Xerox