Regulering av bruk av kjemikalier

Xerox har i lang tid arbeidet for å minimere bruken av farlige stoffer i våre produkter. Med hensyn til dette har vi iverksatt strenge interne standarder og har utarbeidet krav til våre forhandlere for å regulere bruken av kjemikalier i Xerox-produkter, deler og forbruksartikler.

Standarden EHS 1001: Xerox' krav til helse, miljø, sikkerhet og bærekraft hos leverandørene: Forbud/restriksjoner mot kjemikalier og merking av deler, fastsetter reguleringskrav som må følges, kjemikalieforbud og -restriksjoner og merking av deler for deler og materiale som skal brukes i elektroniske produkter og emballasje. Standarden EHS 710: Emballasje, angir de minste miljø-, helse- og sikkerhetskravene for emballasje av produkter, deler eller materialer som sendes til et hvilket som helst produksjonssted, distribusjonssted eller kunde fra leverandører eller andre Xerox-steder. Alle forhandlere må oppfylle disse kravene som en forutsetning for å kunne samarbeide med Xerox.

Xerox kontrollerer også nøye det kjemiske innholdet i våre forbruksartikler (fargepulver og papir) som videre begrenser bruken av farlige stoffer.

Aktuelle lenker:

Krav til forhandlere: EHS 1001: Kjemikalieforbud/-restriksjoner og merking av deler (PDF, 575 KB)
Krav til forhandlere: EHS&S 710: Emballasje (PDF, 2 MB)
EHS 1001: Samsvarsskjema (XLS, 320 KB)
Xerox-forhandlere: Registrer deg for å kunne sende inn EH&S 1001-skjemaene elektronisk (XLS, 25 KB)
Supplier Packaging Template: EHS710. (XLS, 120 KB)
Direktiv 2006/66/EC (PDF, 267 KB)
EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2018 (PDF, 166 KB)
EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2017 (PDF, 30 KB)

EUs RoHS-direktiv (Restrictions on the Use of Hazardous Substances directive)

Alle nye Xerox-produkter oppfyller kravene i EUs direktiv 2002/95/EF som endret ved 2011/65/EU om begrensing av bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS).

Oversikt over Xerox og samsvar med RoHS (PDF, 110 KB)

EUs REACH-forordning

Forordning 1907/2006/EF om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) har som mål å etablere et rammeverk for å vurdere effekten kjemikalier har på miljøet og menneskers helse, og for å vurdere om de mest potensielt farlige av disse kjemikaliene skal være gjenstand for godkjenning eller forbud. Xerox forventer å oppfylle alle kravene i REACH-forordningen når disse bestemmelsene blir satt i kraft og er gjeldende.

Oversikt over Xerox og samsvar med REACH (PDF, 40 KB)

Del: