Bevare biomangfoldet og skogene i verden

Som en av verdens største distributører av papir for digital utskrift, mener vi at vi har plikt til å støtte ansvarlig bruk av papir og en bærekraftig papirsyklus. For å bidra til en ansvarlig bruk av våre sårbare naturressurser, pålegger vi våre papirleverandører strenge miljøstandarder, tilbyr miljøvennlig papir og støtter bærekraftig skogsdrift gjennom vårt samarbeid med The Nature Conservancy.

Papirleverandører

 • Bedrifter som leverer papir til Xerox for videresalg må oppfylle strenge krav som dekker alle aspekter av papirlaging, fra skogsdrift til produksjon av det ferdige produkt.
 • Våre papirleverandører må legge frem detaljert dokumentasjon som viser at de oppfyller Xerox' retningslinjer og leverandørkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Effektivt papirbruk

 • Xerox utstyr og programvare er utviklet med funksjoner som lar kundene gjøre effektiv bruk av papir, inkludert pålitelig tosidig utskrift (dupleks).
 • I midten av 2010 integrerte Xerox "Earth smart"-funksjonen i sin Global Print Driver. "Earth smart" samler flere ressurs-besparende innstillinger i ett tastetrykk, som tosidig, flere-opp, prøvetrykk og fargepulverbesparende modus, og gjør det dermed lettere for kundene å foreta ansvarlige utskriftsvalg.
 • Xerox Enterprise-utskriftstjenesters kunder har tilgang til sofistikerte utkriftsadministrasjons- og -rapporteringsverktøy, som for eksempel Xerox utskrifftsagent, noe som gir ytterligere metoder for å oppmuntre og spore ansvarlig utskriftsoppførsel.
 • Softwareprodukter som DocuShare, SMARTsend, og FreeFlow Digital Workflow Collection hjelper Xerox-kunder med å redusere papirforbruket ved å tilrettelegge elektronisk databehandling, skanning til e-post, print-on-demand og distribute-then-print-arbeidsflyt.
  Programvareløsninger for kontoret ›
  Programvareløsninger for produksjonsutstyr ›

Tilbud av resirkulert papir

 • Vi kan tilby et bredt spekter av resirkulert papir med varierende grad av forbrukeravfall, inkludert papir lagd av 100 % forbrukeravfall.
 • Resirkulerte produkter er nødvendig for å møte de samme strenge kravspesifikasjoner som nye produkter, og er designet for optimal ytelse i Xerox-utstyr.

FSC- og PEFC-sertifiserte papirer

 • Xerox er sertifisert i samsvar med FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Chain of Custody og kan dermed tilby FSC- og PEFC-sertifisert papir til våre kunder.
 • FSC- og PEFC-sertifisert papir gir kundene mulighet til å gjenkjenne produkter som oppfyller de strenge standardene for bærekraftig skogbruk som en sporbarhetssertifisering innebærer (Chain of Custody), fra skogsforvaltning til endelig distribusjon.

"Deinkability"

 • Å sikre at utskrifter produsert med Xerox-utstyr og -materialer kan administreres ansvarlig ved slutten av sin levetid er en viktig faktor i vår produktutviklingsprosess. Når det er hensiktsmessig brukes uavhengig testing for å bekrefte at disse utskrifter ikke innebærer spesielle utfordringer for resirkuleringsprosessen.
 • Mens "deinkability" av xerografiske utskrifter lenge har vært mulig, kom en viktig milepæl for denne nye teknologien i 2010 da den nye Xerox Production-blekkskriver fikk en "Good Deinkability"-klassifisering fra INGEDE, den internasjonale sammenslutningen i deinking-bransjen.

Samarbeid med The Nature Conservancy

 • Vi i Xerox er inne i vårt andre av tre år med støtte til The Nature Conservancy på 1 million dollar.
 • Samarbeidet fokuserer på skogsforvaltning i Brasil, Canada, Indonesia og USA og sørger for regler for god praksis som gjør det mulig for miljøforskere, skogforvaltere og papirleverandører å arbeide mot en bærekraftig skogsforvaltning.|
  les mer om vårt partnerskap med The Nature Conservancy