Tjenester for intelligent arbeidsplass

Bygg en bedre arbeidsopplevelse

Xerox® tjenester for intelligent arbeidsplass bruker omfattende teknologier og programvarer for sikkerhet, analyse, digitalisering og skybaserte tjenester for å gi en mer sømløs arbeidsopplevelse på tvers av papirbaserte og digitale plattformer.

Hva trenger du hjelp med?

Effektiv arbeidsplass

Analyse og optimalisering

Hvordan kan du gjøre utskriftsinfrastrukturen mer effektiv, bærekraftig og rimeligere?

Utfordringene

 • Utstyr, forbruksvarer, reparasjon og generelle driftskostnader koster for mye
 • Ingen oversikt over utskriftsforbruk, underforbruk eller tjenestenivåer
 • Papirforbruk og papirbruk står i veien for en bærekraftig modell

Slik kan vi hjelp deg med å få bedre avkastning på investeringen

 • Konsolidere  utskriftsenheter for å senke kostnader og forbedre energiforbruk og bærekraft
 • Aktivt administrere utskriftsinfrastrukturen for å få best mulig oppetid
 • Spore enhetsbruk, gi ytelsesoppdateringer og finne forbedringsområder med intuitiv dashbord, brukerportal og rapportering.
 • Opprette utskriftsbudsjetter og fordele kostnader

Eksempel på resultater

 • University of the District of Columbia (UDC) oppnådde 82,96 % reduksjon i utskriftsoverskridelser, redusert ventetid for utskriftstjenester og nytt fokus på viktige utskriftsaktiva
 • Byen New York reduserte utskriftsutstyr med 51 %, økte oppetid til 99,8 % og sparte USD 58 millioner

Produktive ansatte

Automatisering av arbeidsflyt på kontor og mobilenheter

Hvordan kan du skape en bedre arbeidsplass for en mobil arbeidsstyrke som stadig er i utvikling?

Xerox® tjenester for intelligent arbeidsplass automatiserer prosesser for å forbedre produktivitet og de ansattes opplevelser på og utenfor kontoret.

Utfordringene

 • Ukontrollerte papirbaserte prosesser gir redusert produktivitet og økt fare for feil
 • Mobile og eksterne arbeidere trenger sikre og fleksible utskrifts-, skanne- og lagringsfunksjoner.
 • De ansatte ønsker å ha den samme digitale opplevelse på og utenfor kontoret

Slik kan vi hjelpe deg med å lage en automatisert arbeidsflyt

 • Identifisere arbeidsflyter med høyt papirforbruk og erstatte dem med automatiserte arbeidsflyter
 • Skanne papirbasert informasjon direkte til forretningsprogrammer
 • Opprette søkbare digitale filer som kan åpnes og skrives ut både på og utenfor kontoret
 • Gi mobile arbeidere tjenester som de har tilgang til hvor som helst, når som helst

Eksempel på resultater

 • Morrell Group, en organisasjon som tilbyr automatiseringskontroll og ingeniørtjenester, digitaliserte mer enn 1 000 000 dokumenter og reduserte kostnadene med 25 %
 • Family Services of Toronto digitaliserte 100 år med papirdokumenter for å få enkel tilgang og effektiv gjenfinning

Sikkert miljø

Sikkerhet for data, dokumenter og &enheter

Hvordan beskytter du deg fra stadig utviklende eksterne og interne sikkerhetstrusler?

Xerox® tjenester for intelligent arbeidsplass bruker omfattende sikkerhetsmetoder for å forhindre brudd, oppdage angrep og beskytte dokumenter, enheter og data.

Utfordringene

 • Hacking og nettangrep utvikler seg stadig og øker i omfang
 • Det er stadig flere tilkoplede enheter, og endepunkter som skrivere er ofte et sårbart punkt som blir oversett.
 • Enkle feil som å la dokumenter ligge igjen i skriveren, kan eksponere sensitiv informasjon

Slik kan vi sikre data, dokumenter og enheter

 • Påse at alle skriverne i nettverket overholder sikkerhetsretningslinjene ved hjelp av automatisk kontroll og utbedring
 • Automatisere responsen på nettrusler med integrert teknologi for utskriftssikkerhet fra McAfee og Cisco
 • Sende automatiske varsler om uautorisert avdekking av data og innhold
 • Frigi utskrifter bare etter at en bruker har blitt autentisert ved en skriver.

Hvorfor Xerox

 • Xerox er den eneste bedriften som har fått sikkerhetsautorisasjon fra FedRAMP for skybaserte styrte utskriftstjenester, et element av tjenestene for intelligent arbeidsplass fra Xerox®.
 • Bedriftene og myndighetene som er mest opptatt av sikkerhet, velger Xerox
  • 10/10 store globale banker
  • 10/10 største universiteter
  • Alle 50 amerikanske føderale myndigheter
 • Eksternt partnerskap med ledende sikkerhetseksperter som McAfee og Cisco gir bedre beskyttelse av dokumenter og data

Anerkjennelse fra bransjen

Se det i aksjon