Bedriftens samfunnsansvar

Å være ansvarlig som global borger er en uløselig del av vår arv, og vi opprettholder de høyeste idealer for integritet, innovasjon og fortreffelighet i alt vi gjør. Vi gjør investeringer i innovasjon om til teknologi og tjenester som hjelper kundene våre til å bli mer produktive, lønnsomme og bærekraftige. Vi gjør dette med de samme kjerneverdiene som grunnleggeren vår etablerte for flere tiår siden. Lær mer om hvordan vi driver virksomheten på en etisk, miljømessig og sosialt bevisst måte for å hjelpe kundene våre, styrke våre ansatte og beskytte planeten vår.

Samfunnsansvarsrapport

Årsrapport for samfunnsansvar    fremdriftsoversikt


Budskap fra vår CEO

Selv om bedriftens samfunnsansvar ikke er noe nytt, har dette året tydelig fremhevet hva det virkelig betyr og rollen vi må spille når vi nå står overfor tre store utfordringer – effektene av pandemien, sosial ulikhet og klimaendringer. Jeg er veldig stolt av de sterke resultatene til Xerox-teamet i løpet av denne ekstraordinære tiden. Vi har virkelig lært hvor samordnet vi faktisk er, til tross for våre ulikheter, og at vi må samarbeide for å oppnå meningsfull fremgang i håndteringen av alle personlige og samfunnsmessige utfordringer.

Les brevet fra CEO

John Visentin CEO image

Slik rapporterer vi

GRI-indeks
Se hvordan Xerox er i samsvar med GRI Standards-rammeverket som er angitt av Det globale rapporteringsinitiativet (GRI).
SASB-rapport
Se hvordan Xerox håndterer viktige områder som definert av Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sitt Sustainable Industry Classification System™.
TCFD-rapport
Se vår arbeidsgruppe for klimarelatert rapportering (TCFD).

Kort oversikt

Anerkjennelse

Våre forpliktelser

Vi tar vårt sosiale og miljømessige ansvar på fullt alvor, og vi er forpliktet til å drive forretningsvirksomheten på en måte som positivt påvirker verden.

Miljø