• Om Xerox

Om Xerox

Velkommen til dagens Xerox

Xerox punkt for punkt

Bedriftsutmerkelser

Vi tenker ikke bare på fremtiden, vi skaper den.

John Visentin photo

Et foretaks suksess defineres ofte av dets ledere, og tjenestegjør som foregangsmenn for både ansatte og kunder.

John Vistentin

Viseformann og øverste leder

Ledelsesteamet

[På engelsk]

Hva skjer

Nyheter
Finn alt det seneste fra Xerox egen informasjonssentral. [På engelsk]
Fremheving og Belønninger
Vi har skapt historie i over hundre år. [På engelsk]
Global Partner-toppmøte
Se hva som hendte på Xerox globale partnertoppmøte i 2019. [På engelsk]