• Om Xerox

Om Xerox

Velkommen til dagens Xerox

Xerox punkt for punkt

Bedriftsutmerkelser

Vi tenker ikke bare på fremtiden, vi skaper den.

John Visentin photo

Et foretaks suksess defineres ofte av dets ledere, og tjenestegjør som foregangsmenn for både ansatte og kunder.

John Vistentin

Viseformann og øverste leder

Ledelsesteamet

[På engelsk]

Hva skjer