Reduser energibruken for å verne miljøet

Bransjen må gjøre sitt for å beskytte miljøet. Med tanke på dette reduserer vi vårt co2-utslipp ved å kutte ned på energibruken på våre fabrikker, ved å investere i produktdesign som bevarer energien og senker drivhusgassutslippene og tilbyr digitale multifunksjonsskrivere og energisparende løsninger til våre kunder.

Aktuelle lenker:
Skap et grønt kontor
Skap et grønt trykkeri
Xerox Carbon Disclosure Project 
ENERGY STAR og andre miljømerkeprogrammer

Redusert CO2-utslipp

  • I 2003 forpliktet vi oss offentlig til å redusere (GHG) – våre karbonutslipp – ved å delta i US EPA Climate Leaders-programmet og ved å lansere Energy Challenge 2012, et 10-årig internt initiativ for å redusere klimagassutslipp i alle selskapets operasjoner med 10 prosent før 2012.
  • Ved avslutningen av programmet lyktes vi å kutte utslippene med 42 prosent eller 210 000 tonn karbondioksidekvivalenter (CO2e) mens energiforbruket var ned 31 prosent. Energy Challenge 2012 inkludert flåte og anlegg for Technology Business (og Xerox Services der hvor de fantes sammen).
  • Våre nye konserndekkende mål – som omfatter alle deler av vår virksomhet – er å redusere energiforbruket med 20 prosent innen 2020 – fra en 2012 baselinje. I 2014 reduserte vi energiforbruket med 11 prosent og kuttet utslippene med 15 prosent.
    2016 tredjeparts GHG-verifisering

ENERGY STAR-sparinger

Multifunksjonsskrivere sparer energi

Energibesparende løsninger og tjenester

Xerox Managed Print Services hjelper kundene med å bli mer produktive, øke energieffektiviteten og redusere materialbruken og tilknyttet avfall ved å strømlinjeforme sine utskriftsmiljøer og -prosesser.
Våre digitale produksjonsutskriftsløsninger går langt i å redusere bruken av kjemikalier og bedre luftkvaliteten innendørs. Spør deg selv...hvor grønn er trykkerivirksomheten din?

Samarbeid for å redusere risikoen for klimaendringer

Xerox rapporterer til CDP, et investorledet prosjekt som oppmuntrer selskaper til å offentliggjøre risikoer og muligheter som klimaendringene presenterer for virksomheten, og klimagassutslippregnskaper og reduksjonsstrategier.
I 2015 ble Xerox tildelt en posisjon på S&P Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) for å offentliggjøre høykvalitets karbonutslipp- og energidata gjennom CDP-klimaendringensprogrammet.