Reduser energibruken for å verne miljøet

Bransjen må gjøre sitt for å beskytte miljøet. Med tanke på dette reduserer vi vårt co2-utslipp ved å kutte ned på energibruken på våre fabrikker, ved å investere i produktdesign som bevarer energien og senker drivhusgassutslippene og tilbyr digitale multifunksjonsskrivere og energisparende løsninger til våre kunder. I 2008 ble vårt Xerox (Europe) Ltd Dundalk fargetoneranlegg sertifisert for ISO 50001 – energiledelsesystemer.

Aktuelle lenker:
Skap et grønt kontor
Skap et grønt trykkeri
ENERGY STAR® og andre miljømerkeprogrammer
EPEAT Environmental Information Document ›

Redusert CO2-utslipp

 • I 2003 forpliktet vi oss offentlig til å redusere drivhusgassutslippene – vårt karbonavtrykk – ved å bli med i US Environmental Protection Agency (EPA) Climate Leaders-programmet og lansere vår egen interne Energy Challenge 2012.
 • Dette tiårige initiativet satte seg som mål å redusere drivhusgassutslippene i alle bedrifters virksomheter med 10 prosent innen 2012. Vi møtte dette målet seks år før planen, så vi satte et nytt mål for reduksjon på 25 prosent innen 2012 (fra en baselinje i 2002).
 • Ved avslutningen av programmet lyktes vi å kutte utslippene med 42 prosent eller 210 000 tonn karbondioksidekvivalenter (CO2e) mens energiforbruket var ned 31 prosent. Energy Challenge 2012 inkludert flåte og anlegg for Technology Business (og Xerox Services der hvor de fantes sammen).
 • I 2012 satte vi et vitenskapsbasert energimål for å redusere energiforbruket og drivstoffutslippene med 20 prosent innen 2020 (fra en baselinje for 2012).
 • Våre nye konserndekkende mål – som omfatter alle deler av vår virksomhet – er å redusere energiforbruket med 20 prosent innen 2020 – fra en 2012 baselinje. I 2014 reduserte vi energiforbruket med 11 prosent og kuttet utslippene med 15 prosent.
  2018 tredjeparts GHG-verifisering
 • I 2016 møtte vi vårt nye mål ved å redusere energiforbruket med 20 prosent og redusere drivstoffutslippene med 28 prosent – det er 92 000 tonn CO2e.*
 • I 2018 etablerte vi et nytt vitenskapsbasert energimål i hele selskapet for å redusere energiforbruket og drivstoffutslippene med 25 prosent innen 2025 (fra 2016).

*Energy Challenge 2012 inkluderte bilparken og anlegg for teknologibedriften. Energimål 2020 og 2025 omfatter alle deler av våre virksomheter.

ENERGY STAR®-sparinger

 • Hver nye generasjon av Xerox-produkter kan tilby flere funksjoner og bruker mindre energi enn den foregående og på den måten bidrar de til at kundene våre sparer penger og reduserer sitt CO2-utslipp .I 2017 oppnådde 100 prosent av våre nye, kvalifiserte produktintroduksjoner ENERGY STAR-standarden.
  Se gjennom Xerox Office-produktene
  Se gjennom Xerox' produksjonsprodukter
 • Xerox er partner i det internasjonale ENERGY STAR-programmet og har lansert nærmere 500 ENERGY STAR-kvalifiserte produkter siden 1994.
 • Hvert år sparer våre ENERGY STAR-sertifiserte maskiner, som er installert i kundenes lokaler, nok strøm til å gi lys til en million amerikanske hjem i ett år.
  Les mer om ENERGY STAR og andre miljømerkeprogrammer fra Xerox

Multifunksjonsskrivere sparer energi

Energibesparende løsninger og tjenester

Xerox Managed Print Services hjelper kundene med å bli mer produktive, øke energieffektiviteten og redusere materialbruken og tilknyttet avfall ved å strømlinjeforme sine utskriftsmiljøer og -prosesser.
Våre digitale produksjonsutskriftsløsninger går langt i å redusere bruken av kjemikalier og bedre luftkvaliteten innendørs. Spør deg selv... hvor grønn er trykkerivirksomheten din?

Samarbeid for å redusere risikoen for klimaendringer

Xerox rapporterer til CDP, et investorledet prosjekt som oppmuntrer selskaper til å offentliggjøre risikoer og muligheter som klimaendringene presenterer for virksomheten, og klimagassutslippregnskaper og reduksjonsstrategier.

I 2018 oppnådde Xerox en A i CDP S&P 500-klimarapporten.

Xerox AltaLink C8155 Environmental Life Cycle Assessment and Secondary Data Source for EPEAT

 

Del: