Hopp til hovedinnhold Klikk for å se tilgjengelighetserklæringen vår, eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilgjengelighet.

Opprettholde ren luft og rent vann

For å ta vår del for miljøet arbeider Xerox i det lange løpet for å eliminere bruken av persistente, bioakkumulerende og giftige materialer i hele leveringskjeden. Vi har implementert strenge interne standarder for en ren produksjon og har omstrukturert eller erstattet prosesser for å redusere bruken av giftige stoffer og tungmetaller drastisk. Våre produkter er sikre å bruke og kan disponeres på en ansvarlig måte for å bidra til ren luft og rent vann.

Aktuelle lenker:

Regulering av bruk av kjemikalier (RoHS og REACH) Helse og sikkerhet i Xerox Fakta om Xerox' fargepulver (PDF) Xerox 2020 CDP Water Submission (PDF 1.29 MB)

Eliminere giftige materialer fra leveringskjeden

  • Våre forhandlere må oppfylle Xerox' strenge krav til kontroll av innholdet av kjemikalier i våre produkter. Xerox er medlem av Responsible Business Alliance (RBA) som har utviklet en standardbasert metode for å kontrollere at forhandlere oppfyller kravene på flere områder for sosialt ansvar, inkludert arbeidsmessige, helsemessige, sikkerhetmessige og miljøbevarende aktiviteter.

  • Les mer om hvordan vi arbeider for å eliminere giftige materialer fra vår leveringskjede på siden  Regulering av bruk av kjemikalier.

Kontrollere kjemikaliebruken i Xerox-drift og gjennom produktdesign

  • Vi har betydelig redusert produksjonsluftutslipp de siste 20 årene, og vi fortsetter å arbeide for å gjøre enda mer. Lær mer om hvordan vi klarer våre miljømessige prestasjoner.

  • Vi designer produktene våre slik at vi strengt kan kontrollere utslippene av kjemikalier og støy ved bruk av utstyret. Våre aktuelle produkter har kjemiske utslippsnivåer som befinner seg godt under det som er fastsatt i internasjonale lover og forskrifter. Les mer om sikkerhet i Xerox-produktene (PDF).

  • Xerox-fargepulveret er ikke giftig og genererer ikke farlig avfall. Les mer om Xerox' fargepulver (PDF).

  • Vann som forbrukes ved Xerox-drift hentes fra lokale kommunale leverandører som får vann fra innsjøer, elver og annet overflatevann. All vannkvalitet testes etter behov for å opprettholde samsvar på hvert anlegg. Avløpsvann fra produksjonsanlegg blir overvåket for å validere samsvar med lokale sanitære kloakkutslippsgrenser. Vannet slippes ut til kommunalt vannrenseanlegg.

  • Vi streber også etter å bevare kloden ved å gjenvinne vann. Et program som startet i midten av 2016 på vår fabrikk i Wilsonville, Oregon bruker omvendt osmose av av brukt vann for gjenbruk til anleggets kjøletårnene. I løpet av 2017 ble mer enn 1,14 millioner liter av brukt vann gjenbrukt til anleggets kjøletårnene.

  • I 2017 oppnådde vi vårt mål om å redusere vannforbruket med 35 prosent (mot 2010-basislinjen), flere år før vår måldato 2020. Vårt årlige vannforbruk var ned 46 prosent på grunn av en kombinasjon av bevaringsinitiativer og lavere produksjonforbruk.

Del