Opprettholde ren luft og rent vann

For å ta vår del for miljøet arbeider Xerox i det lange løpet for å eliminere bruken av persistente, bioakkumulerende og giftige materialer i hele leveringskjeden. Vi har implementert strenge interne standarder for en ren produksjon og har omstrukturert eller erstattet prosesser for å redusere bruken av giftige stoffer og tungmetaller drastisk. Våre produkter er sikre å bruke og kan disponeres på en ansvarlig måte for å bidra til ren luft og rent vann.

Aktuelle lenker:

Regulering av bruk av kjemikalier (RoHS og REACH) ›
Helse og sikkerhet i Xerox ›
Fakta om Xerox' fargepulver (PDF) ›

Eliminere giftige materialer fra leveringskjeden

  • Våre forhandlere må oppfylle Xerox' strenge krav til kontroll av innholdet av kjemikalier i våre produkter. Xerox er medlem av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) som har utviklet en standardbasert metode for å kontrollere at forhandlere oppfyller kravene på flere områder for sosialt ansvar, inkludert arbeidsmessige, helsemessige, sikkerhetmessige og miljøbevarende aktiviteter.
  • Les mer om hvordan vi arbeider for å eliminere giftige materialer fra vår leveringskjede på siden  Regulering av bruk av kjemikalier.

Kontrollere kjemikaliebruken i Xerox-drift og gjennom produktdesign

  • I vår produksjonsvirksomhet har vi redusert utslipp av partikler og giftige stoffer i luften med 94 % siden 1991. Les mer om hvordan vi håndterer miljøutfordringene.
  • Vi designer produktene våre slik at vi strengt kan kontrollere utslippene av kjemikalier og støy ved bruk av utstyret. Våre aktuelle produkter har kjemiske utslippsnivåer som befinner seg godt under det som er fastsatt i internasjonale lover og forskrifter. Les mer om sikkerhet i Xerox-produktene (PDF).
  • Xerox-fargepulveret er ikke giftig og genererer ikke farlig avfall. Les mer om Xerox' fargepulver (PDF).
  • Vann som forbrukes ved Xerox-drift hentes fra lokale kommunale leverandører som får vann fra innsjøer, elver og annet overflatevann. All vannkvalitet testes etter behov for å opprettholde samsvar på hvert sted. Avløpsvann fra produksjonsanlegg blir overvåket for å validere samsvar med lokale sanitære kloakkutslippsgrenser. Vannet slippes ut til kommunalt vannrenseanlegg.
  • I 2015 vil et pilotprogram bli satt i gang for å vurdere en teknologi som er utviklet for å bruke omvendt osmose-avvist vann for sekundære formål. Vannet vil bli brukt som forsyning til kjøletårn på stedet. For tiden sendes dette vannet til kloakken og til slutt til offentligeide vannrenseanlegg. Anslag tyder på vannbesparelser på fem (5) prosent av innkjøpt vann per år. Hvis pilotprosjektet er vellykket, vil teknologien bli vurdert for mulig replikering på andre steder innenfor Xerox.