Hopp til hovedinnholdKlikk for å se tilgjengelighetserklæringen vår, eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilgjengelighet.

photo of mountains and forest

Bevare planeten vår

Bærekraft er vårt ansvar og vårt løfte.

Hos Xerox er bærekraft vår måte å drive forretningsvirksomhet på. Vi justerer våre mål for miljø, helse og sikkerhet på seks viktige områder for å få effekt over hele verden. Vi jobber for å opprettholde de høyeste standarder for å bevare miljøet, og forbedre helsen og sikkerheten til våre ansatte og våre lokalsamfunn.

Våre tiltak

Icon representing Carbon Footprint - a plant with an electrical cord plug

Karbonavtrykk

Vi reduserer karbonavtrykket til vårt utstyr, oppfyller Energy Star-krav og reduserer drivhusgassutslipp.

Icon representing two stacked sheets of paper

Papir

Papirinnkjøp, papirbruk samt tilbud om resirkulert og miljøansvarlig papir, er utformet for å bevare skog og miljø.

Icon representing air and raindrops

Ren luft og vann

Den mange år lange innsatsen for å fjerne giftige kjemikalier i produksjonen, har resultert i ren luft og rent vann i produktlivssykluser.

Icon representing a wastebasket

Avfall

Vi produserer ressurseffektive produkter, slik at vi reduserer avfall og resirkulerer det som ikke kan bli gjenbrukt.

Icon representing a laboratory flask

Kjemikaliehåndtering

Xerox minimerer bruken av farlige kjemikalier, med strenge interne standarder og krav til leverandører.

Icon representing a shield with a checkmark

Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet for våre medarbeidere, produkter, arbeidsplasser og kunder er av avgjørende betydning.

Bærekraft som virker

Sustainability That Works YouTube Video

Rapport om bedriftens samfunnsansvar

Med din hjelp gjør vi vårt for å beskytte Jorden.

Aerial view of Central Park

Innovasjoner og priser

I over 100 år har Xerox vært i forkant når det gjelder noen av verdens mest utbredt teknologiske nyvinninger.

Trophy
 • Brown paper packages with string and decorative lights

  Miljømerke- og produktregistreringsprogrammer

  Produktene våre oppfyller eller overstiger Energy Star og andre krav til miljømerking for å redusere deres miljøpåvirkning.

 • People working in a brightly lit office, sitting in beanbag chairs in front of a bicycle, with several plants in the office

  Et mer bærekraftig kontor

  Vår satsing på bærekraft innebærer å hjelpe deg å finne måter å jobbe smartere og raskere på, samtidig som du forbedrer bunnlinjen og reduserer miljøpåvirkningen din.

 • Coworkers looking at a tablet, next to a Xerox printer

  Mer bærekraftig produksjonstrykk

  Et bærekraftig trykkeri med praktiske ideer fra Xerox så du kan jobbe smartere, redusere kostnader og redusere miljøpåvirkningen til utskriftstjenestene dine.

 • photo of various eco-friendly labels

  Miljømerke- og produktregistreringsprogrammer

 • People working in a brightly lit office, sitting in beanbag chairs in front of a bicycle, with several plants in the office

  Et mer bærekraftig kontor

 • People standing at printer

  Mer bærekraftig produksjonstrykk

Bærekraftsressurser

Icon representing a shield with a checkmark

Sikkerhetsdatablad (SDS/PSDS)

Icon representing a hand holding a plant

Policy for bærekraft, helse, miljø og sikkerhet hos Xerox

Icon representing recycling arrows

Resirkuler forbruksartikler fra Xerox

Icon representing a poster hanging on a wall

Plakat: Xerox’ bærekraftige røtter (PDF)