• Helse, miljø og sikkerhet, og bærekraft

Rapport om bedriftens samfunnsansvar

Med din hjelp gjør vi vårt for å beskytte Jorden.

Lær mer

Innovasjoner og priser

I over 100 år har Xerox vært i forkant når det gjelder noen av verdens mest utbredt teknologiske nyvinninger.

Lær hvordan