Helse, miljø og sikkerhet, og bærekraft

Å spare energi og beskytte vårt klima er vårt ansvar og vårt løfte.

Hos Xerox er bærekraft vår måte å drive forretningsvirksomhet på. Vi justerer våre mål for miljø, helse og sikkerhet på fem viktige områder for å få effekt i hele verdikjeden vår over hele verden. Sammen med våre leverandører, kunder og interessenter, ønsker vi å opprettholde de høyeste standarder for å bevare miljøet, og beskytte og forbedre helsen og sikkerheten til våre ansatte og våre lokalsamfunn.

Down arrow