Helse, miljø og sikkerhet, og bærekraft

Å spare energi og beskytte vårt klima er vårt ansvar og vårt løfte.

Hos Xerox er bærekraft vår måte å drive forretningsvirksomhet på. Vi justerer våre mål for miljø, helse og sikkerhet på fem viktige områder for å få effekt i hele verdikjeden vår over hele verden. Sammen med våre leverandører, kunder og interessenter, ønsker vi å opprettholde de høyeste standarder for å bevare miljøet, og beskytte og forbedre helsen og sikkerheten til våre ansatte og våre lokalsamfunn.

Down arrow

Helse, miljø og sikkerhet, og bærekraft

Reduksjon i karbonutslipp er en prioritet hos Xerox

Vi minsker  karbonutslipp fra vårt utstyr, og oppfyller Energy Star-krav og minsker drivhusgassutslipp.

Les mer

Papir og resirkulert papir | En bærekraftig syklus hos Xerox

Papirinnkjøp, papirbruk, resirkulert papir- og miljøvennlig papir-tilbud er utformet for å bevare skog og miljø.

Les mer

Ren luft og rent vann fra Xerox ren produksjon

Innsatsen for ren produksjon over år for å fjerne giftige kjemikalier har resultert i ren luft og rent vann i produktlivssykluser.

Les mer

Avfall blir kuttet fra Xerox’ gjenvinningsinnsats

Avfallshåndtering produserer produkter som bruker ressurser effektivt, som reduserer avfall og resirkulerer det som ikke kan bli gjenbrukt.

Les mer

Redusere farlige kjemikalier i Xerox-produkter

Xerox reduserer farlige kjemikalier i utstyr, toner, papir, osv. med strenge interne standarder og krav til leverandører.

Les mer

Helse og sikkerhetsprogrammer og -resultater hos Xerox

Helse og sikkerhet er en verdi som demonstreres gjennom programmer, beredskap og vedlikehold av strenge standarder.

Les mer