Hopp til hovedinnhold Klikk for å se tilgjengelighetserklæringen vår, eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilgjengelighet.
photo of mountains and forest

Bevare planeten vår

Bærekraft er vårt ansvar og vårt løfte.

Hos Xerox er bærekraft vår måte å drive forretningsvirksomhet på. Vi justerer våre mål for miljø, helse og sikkerhet på seks viktige områder for å få effekt over hele verden. Vi jobber for å opprettholde de høyeste standarder for å bevare miljøet, og forbedre helsen og sikkerheten til våre ansatte og våre lokalsamfunn.

Våre tiltak

Karbonavtrykk

Vi reduserer karbonavtrykket til vårt utstyr, oppfyller Energy Star-krav og reduserer drivhusgassutslipp.

Papir

Papirinnkjøp, papirbruk samt tilbud om resirkulert og miljøansvarlig papir, er utformet for å bevare skog og miljø.

Ren luft og vann

Den mange år lange innsatsen for å fjerne giftige kjemikalier i produksjonen, har resultert i ren luft og rent vann i produktlivssykluser.

Avfall

Vi produserer ressurseffektive produkter, slik at vi reduserer avfall og resirkulerer det som ikke kan bli gjenbrukt.

Kjemikaliehåndtering

Xerox minimerer bruken av farlige kjemikalier, med strenge interne standarder og krav til leverandører.

Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet for våre medarbeidere, produkter, arbeidsplasser og kunder er av avgjørende betydning.

Rapport om bedriftens samfunnsansvar 2018

Med din hjelp gjør vi vårt for å beskytte Jorden.

Innovasjoner og priser

I over 100 år har Xerox vært i forkant når det gjelder noen av verdens mest utbredt teknologiske nyvinninger.

Grønne kontorressurser

Sikkerhetsdatablad (SDS/PSDS)

Policy for bærekraft, helse, miljø og sikkerhet hos Xerox

Resirkuler forbruksartikler fra Xerox

Plakat: Xerox’ bærekraftige røtter (PDF)