Sørge for helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet for våre ansatte, på arbeidsplassen og for kundene våre, er det aller viktigste for oss. I Xerox er våre mest dyrbare ressurser de ansatte og for at vi skal lykkes, er vi avhengige av å skape et bra arbeidssted for akkurat dem. Vi sponser helse-, sikkerhets- og velferdsprogrammer som aktive tiltak på dette området og vi har til enhver tid null skader på jobb som målsetning. I tillegg bidrar Xerox' kriseberedskaps- og responsprogram til å beskytte våre ansatte og samfunnet rundt. 

Xerox' produktutvikling har satt standarden for sikkerhet i bransjen. Teknologiske funksjoner i Xerox' digitale systemer sørger for at våre produkter fungerer sikkert og effektivt. For å oppmuntre kundene til å gå gjennom produktenes sikkerhetsinformasjon og forstå miljøprofilen til Xerox, gir vi dem tilgang til omfattende sikkerhetsdata om våre produkter og materialene de består av. 

Aktuelle lenker:

SDS/PSDS ›
Fakta om sikkerhet på arbeidsplassen i Xerox ›

Sikkerhet for Xerox' produkter

Program for null skader

  • For ti år siden skjerpet Xerox inn sitt helse- og sikkerhetsprogram med henblikk på å redusere skader på arbeidsplassen til et optimalt nivå: null.
  • Siden den gang er antall skader og antall sykedager redusert til under halvparten. Til tross for denne suksessen er målet vårt fortsatt en bedring år for år på 10 %, når det gjelder skadenivå.
  • Xerox har definert strenge eksponeringsnivåer ved global produksjon, forskning og serviceoperasjoner for å beskytte de ansatte mot farlig eksponering for kjemikalier, støy og stråling.

Kriseberedskap

  • Xerox' kriseberedskaps- og responsprogram bidrar til å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte og samfunnet rundt.
  • Alle Xerox-virksomheter verden over utarbeider dokumenterte planer for å respondere på brann, kjemiske utslipp, naturkatastrofer og andre potensielle ulykker.