Sikre helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet til våre medarbeidere, arbeidsplasser og kunder er av avgjørende betydning.

CSR mål og fremgang – sammendrag (PDF, 583 MB)

Sikkerhet av Xerox-produkter

Sikkerheten har alltid vært hjørnesteinen i vårt arbeid med produktutvikling.

Sikkerhet til Xerox-medarbeidere

Vi forplikter oss å opprettholde et trygt arbeidsmiljø for våre medarbeidere.

  • Vi streber mot et mål om nullskader på arbeidsplassen, kontinuerlig reduksjon i frekvensen og alvorlighetsgraden av personskader hvert år som et resultat av økt sikkerhetsbevissthet og kommunikasjon hos våre medarbeidere, og fokuserte sikkerhetsstyringsprosesser for våre ledelsesteam.
  • Xerox bruker strenge eksponeringsgrenser for verdensomspennende produksjons-, forsknings- og serviceoperasjoner for å beskytte ansatte mot forhøyede eksponeringer mot kjemikalier, støy og stråling.
  • Vårt beredskaps- og responsprogram bidrar til å beskytte helsen og sikkerheten til Xerox-ansatte, deres omkringliggende lokalsamfunn og miljøet. Alle Xerox-operasjoner over hele verden utvikler dokumenterte planer for å reagere på branner, kjemiske utslipp, naturkatastrofer og andre potensielle hendelser.
    Lær mer om Xerox-arbeidsplassen ›

Del: