Hopp til hovedinnholdKlikk for å se tilgjengelighetserklæringen vår, eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilgjengelighet.

Xerox’ personvernerklæring

Ikrafttredelsesdato: 15. desember 2023

Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Xerox Holdings Corporation og dets datterselskaper («Xerox», «vi», «oss» eller «vår») samler inn, beskytter, bruker og utleverer opplysningene dine, herunder personopplysninger, når du besøker nettstedene våre, kjøper og bruker noen av produktene eller tjenestene våre, søker jobb eller ellers kommuniserer eller samhandler med oss, inkludert når du bruker produkt- og teknisk støtte. Vær oppmerksom på at Xerox også tilbyr tilgang til tredjepartsapplikasjoner og -tjenester, enten som en direkte forhandler eller som en lisensgiver. I slike tilfeller er det tredjepartens personvernregler som skal gjelde, og det vil som regel bli referert direkte til dem i applikasjonen eller tjenesten.

Dette mener vi med «personopplysninger»

I denne personvernerklæringen betyr «personopplysninger» generelt sett informasjon (uansett format) som enten alene eller i kombinasjon med annen informasjon kan brukes til å identifisere en enkeltperson. Dette kan for eksempel inkludere navn, kontaktinformasjon, postadresse, e-postadresse, kjøpshistorikk og annen informasjon knyttet til kontoen din hos oss (som tilfellet kan være). Det kan også inkludere andre typer mer teknisk informasjon, men kun når denne informasjonen kan identifisere deg som en enkeltperson. Opplysninger som er anonymiserte og ikke kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson, betraktes ikke som personopplysninger hvis det til enhver tid er rimelig sannsynlig under omstendighetene at disse opplysningene ikke lenger fører til at enkeltpersonen kan identifiseres direkte eller indirekte.

Personopplysninger vi samler inn

Xerox samler inn personopplysninger som gjør det mulig for oss å kommunisere med deg, behandle bestillingene dine, støtte deg som kunde eller potensiell kunde (herunder å tilby deg produkter og tjenester), drive markedsføring eller i forbindelse med ansettelsesforhold. Vi samler inn personopplysninger når du kontakter eller handler hos Xerox, blant annet når du gjør følgende:

 • kjøper, ber om støtte for eller registrerer produkter eller tjenester

 • ber om programvarenedlastinger

 • oppretter en brukerkonto (brukernavn og passord for innlogging)

 • ber om informasjon eller materiale, blant annet dokumentasjon, rapporter eller tilfellestudier

 • deltar i spørreundersøkelser, vurderinger, gir tilbakemelding eller sender oss spørsmål eller kommentarer

 • deltar i kampanjer, konkurranser eller markedsføringsarrangementer

 • søker om jobb eller sender inn CV

Hvilke opplysninger vi samler inn avhenger av konteksten for din samhandling med Xerox, valgene du tar, herunder personverninnstillingene, og produktene og funksjonene du velger. Personopplysningene vi samler inn kan inkludere følgende:

 • Navn og kontaktopplysninger. Fornavn og etternavn, e-postadresse, postadresse og/eller bedriftens postadresse, telefonnummer, bedriftens eller organisasjonens navn, kjønn og sivilstatus og andre tilsvarende kontaktopplysninger eller arbeidsrelatert informasjon.

 • Innloggingsinformasjon. Kontoens brukernavn, passord, passordhint og lignende sikkerhetsinformasjon som brukes til autentisering og kontotilgang. For enkelte salgs- og ansettelsesformål samt verifisering av identitet kan Xerox også samle inn offentlige eller personlige identifikatorer.

 • Demografiske opplysninger. Opplysninger om deg som for eksempel bostedsland og foretrukket språk.

 • Betalingsopplysninger. Opplysninger som er nødvendige for å behandle betalingen din hvis du foretar kjøp, som kortnummeret, utløpsdatoen og sikkerhetskoden for betalingskortet.

 • Posisjonsopplysninger. Vi kan samle inn opplysninger om posisjonen din, som kan være nøyaktig eller unøyaktig. Nøyaktige posisjonsopplysninger kan være data fra satellittnavigasjon (GNSS) samt data som identifiserer mobiltårn og trådløssoner i nærheten når du aktiverer posisjonsbaserte produkter eller funksjoner. Unøyaktige posisjonsopplysninger kan for eksempel være en posisjon som er hentet fra enheten din, eller mindre presise posisjonsopplysninger, for eksempel en IP-adresse, by eller et postnummer.

 • Opplysninger fra sosiale medier. Vi kan tilby sosiale mediefunksjoner som gir deg mulighet til å dele informasjon med dine sosiale nettverk. Din bruk av disse funksjonene kan føre til at den sosiale nettverkssiden samler inn eller deler opplysninger om deg. Vi ber deg om å se gjennom personvernreglene og -innstillingene til sosiale nettverk du bruker, for å forstå praksisen deres.

 • Jobbsøknader/CV-er/sammendrag. Fag-, utdannings- og ansettelsesrelatert informasjon i jobbsøknader, CV-er og sammendrag som du gir oss dersom du sender en jobbsøknad til Xerox, enten direkte eller indirekte, som kan inneholde sensitive personopplysninger (også kalt «særlige kategorier av personopplysninger»). Xerox bruker denne informasjonen for å evaluere søknaden din og utføre relaterte ansettelsesaktiviteter. Det kan også være at Xerox gir deg mulighet til å oppgi sensitive personopplysninger eller informasjon om beskyttede kategorier, som alder, kjønn, rase, seksuell orientering eller funksjonshemmings-, sivil- eller veteranstatus, alltid med ditt samtykke og hvor det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

 • Tilbakemelding og produktanmeldelser. Informasjon du gir oss og innholdet i meldinger du sender til oss, for eksempel tilbakemelding og produktanmeldelser du skriver, blogginnlegg eller spørsmål og informasjon du oppgir til kundestøtten. Når du kontakter oss via nettstedet vårt, en Xerox-app eller via Xerox sin brukerstøtte eller støttehenvendelse, kan telefonsamtaler eller chatteøkter med representantene våre bli overvåket og tatt opp. Dine tilbakemeldinger, innlegg og anmeldelser vil brukes til å prøve å forbedre produktene og tjenestene våre.

 • Surfing på nettstedet og kommersiell informasjon. Informasjon om besøkene dine på nettstedene våre og nettleseratferden din, inkludert slutninger trukket fra slik informasjon. Dette kan omfatte informasjon knyttet til dine tidligere kjøp og preferanser for nettkjøp eller opplysninger om enheten din, blant annet IP-adresse, nettlesertype samt innstillinger for region og språk. Dette er nærmere beskrevet i delen «Informasjonskapsler, sporingsbilde og lignende teknologier» nedenfor. Vi samler inn denne informasjonen for å finne ut blant annet antall besøkende på ulike deler av nettstedene våre, gi deg en tilpasset opplevelse på sidene våre og skreddersy samhandlingen vår med deg.

 • Produkter og enhetsdata. Enkelte produkter og tjenester fra Xerox samler inn opplysninger, for eksempel produktregistrering, enhetens serienummer, IP-adresse, MAC-adresse og andre unike enhetsidentifikatorer, måleravlesninger, rekvisitanivåer, utstyrskonfigurasjon og -innstillinger, programvareversjon og feilkoder. Xerox bruker slik informasjon til produktforbedring, fakturering, rapportgenerering, påfyll av forbruksartikler og støttetjenester.

 • Tredjepartskilder. Vi innhenter også opplysninger fra tredjeparter. Disse tredjepartskildene varierer over tid, men de er kilder vi betrakter som troverdige og som kan være allment tilgjengelige eller tilgjengelige på kommersiell basis. De kan omfatte:

  • datameglere som vi kjøper demografiske opplysninger fra for å supplere opplysningene vi samler inn

  • sosiale nettverk når du gir Xerox eller et Xerox-produkt tillatelse til å få tilgang til opplysningene dine på ett eller flere nettverk

  • utvalgte enheter i bedriften eller virksomheten din (for eksempel et medlem av IT-avdelingen deres) under prosessen med å levere tjenester til deg

  • partnere som vi tilbyr merkede tjenester med eller som vi deltar i felles markedsføringsaktiviteter med. Hvis du kjøper Xerox-tjenester eller -produkter fra en Xerox-partner, kan vi motta visse opplysninger om kjøpet ditt fra den partneren.

  • byråer for forebygging av svindel eller kredittopplysningsbyråer i forbindelse med kredittvurderinger

  • allment tilgjengelige kilder som åpne offentlige databaser eller andre opplysninger i det offentlige domene

Slik bruker vi personopplysninger

Xerox bruker personopplysninger til følgende:

 • svare på spørsmålene dine og kommunisere med deg

 • tilby kundestøtte

 • dele nyheter, oppdateringer eller nyttige tips om Xerox sine produkter og tjenester

 • legge til rette for netthandel

 • informere deg om spesielle kampanjer og annen reklame

 • la deg registrere deg for tjenester på nettet

 • inngå forhandlersamarbeid

 • motta og vurdere jobbsøknader

 • tilpasse, analysere og forbedre våre produkter, tjenester, teknologier, kommunikasjoner og forhold til deg

 • levere produkter og tjenester du har bedt om

 • forhindre svindel og ivareta sikkerheten til systemene og kundene våre

 • oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser

 • varsle deg om administrative saker som gjelder dine produkter eller tjenester fra Xerox

Du kan velge å ikke motta noe eller all markedsføringskommunikasjon fra oss ved å følge lenken for avmelding eller anvisningene i kommersielle elektroniske meldinger vi sender, eller ved å kontakte oss direkte på adressen angitt under Kommunikasjonspreferanser.

Slik deler eller utleverer vi personopplysninger

Vi kan ved behov dele eller utlevere personopplysningene dine for Xerox sine følgende legitime forretningsformål eller ellers med ditt samtykke eller som tillatt eller påkrevd ved lov:

 • for å gjennomføre en transaksjon eller levere et produkt eller en tjeneste du har bedt om eller autorisert. Når du for eksempel oppgir betalingsopplysninger for å foreta et kjøp, deler vi betalingsopplysningene dine med banker og andre enheter som behandler betalingstransaksjoner eller tilbyr andre finansielle tjenester, og med kredittrapporteringsbyråer for forebygging av svindel og reduksjon av kredittrisiko. Vi kan også dele informasjon med tredjeparter der vi sammen tilbyr et produkt eller tjeneste.

 • Vi deler personopplysninger med datterselskapene våre, tilknyttede selskaper, agenter eller partnere som gjennomfører bestillingene eller leverer tjenestene, og for å effektivt administrere driften av virksomheten vår. Xerox krever at datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter og partnere håndterer personopplysninger med samme personvernbeskyttelse som Xerox.

 • Vi deler personopplysninger med leverandører, tjenesteleverandører eller agenter som jobber på våre vegne i forbindelse med formålene beskrevet i denne erklæringen eller i våre kontrakter med deg. Leverandører og tjenesteleverandører som kan ha behov for tilgang til personopplysninger, inkluderer bedrifter vi har leid inn til å yte kundeservice/-støtte, hjelpe med å vedlikeholde eller betjene bedriftskontoer eller produkter via systemene og tjenestene våre, hjelpe med produktutvikling eller støtte forretningsfunksjonene våre og den interne driften, blant annet: gjennomføre bestillinger, levere og installere produkter, behandle fakturaer og betalinger, granske svindelvirksomhet, gjennomføre kundeundersøkelser, tilby markedsføringshjelp, tilby programvare- og vedlikeholdstjenester for IT eller tilby arkiveringstjenester.

 • Vi kan også utlevere personopplysninger når det er nødvendig i forbindelse med en potensiell eller gjennomført forretningstransaksjon, for eksempel ved en fusjon eller oppkjøp av Xerox eller en stor del av selskapets eiendeler, i henhold til gjeldende juridiske krav.

Når vi deler personopplysningene dine med tredjepartsselskaper, sørger vi for at de er kontraktsmessig pålagt å overholde personvern- og sikkerhetskrav og at de ikke har tillatelse til å bruke personopplysningene de får fra oss til andre formål. Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjeparter.

Vi kan også utlevere personopplysninger når vi i god tro mener det er nødvendig for å:

 • overholde gjeldene lover eller svare i en gyldig rettslig prosess, herunder fra rettshåndhevende myndigheter eller andre offentlige etater

 • beskytte kundene våre, for eksempel forhindre forsøk på å svindle brukere av produktene våre eller bidra til å forhindre tap av liv eller alvorlig skade på noen

 • drifte og vedlikeholde sikkerheten til produktene våre, blant annet forhindre eller stanse et angrep på datasystemene- eller nettverkene våre

Grunnlag for behandling av opplysningene dine

Vi samler inn og behandler personopplysninger med ditt samtykke slik loven krever eller når det er nødvendig for å ivareta de legitime interessene eller forretningsformålene til Xerox, blant annet for å (i) gi deg produkter og tjenester, (ii) styre, administrere og drifte virksomheten vår, (iii) oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, (iv) utføre direkte markedsføring, (v) forhindre svindel og (vi) ivareta sikkerheten til systemene og kundene våre.

Hvor vi behandler og lagrer personopplysninger

Personopplysninger som samles inn av Xerox, kan bli overført til, lagret eller behandlet i din region, i USA eller i et annet land der Xerox eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, underleverandører, agenter eller partnere driver virksomhet. Når personopplysningene dine blir brukt eller lagret i en annen jurisdiksjon enn der du er bosatt, kan de derfor være underlagt loven i denne utenlandske jurisdiksjonen, inkludert lover som tillater eller krever utlevering av opplysningene til myndigheter, offentlige etater, domstoler og rettshåndhevende myndigheter i den jurisdiksjonen.

Våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, underleverandører, agenter og partnere er pålagt å beskytte personopplysningene de får fra oss, og de har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene til andre formål enn å utføre tjenestene som angitt av Xerox. Vi iverksetter også tiltak for å gi tilstrekkelig beskyttelse ved eventuell overføring av personopplysningene i henhold til gjeldende lov.

Våre retningslinjer for personvern kommuniseres til Xerox sine ansatte årlig som del av vårt obligatoriske opplæringsprogram. Vi iverksetter tiltak for å sikre at vi samler inn og behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i denne erklæringen og kravene i gjeldende lov der opplysningene befinner seg. Noen ganger overfører vi personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Sveits og Storbritannia til andre land. Når vi gjør det, bruker vi en rekke juridiske mekanismer, blant annet, der det er aktuelt, standard personvernbestemmelser, for å sikre at alle nødvendige rettigheter og beskyttelser gjelder for dine opplysninger.

Videolenker

Å klikke på videoer på Xerox.com kan (1) ta deg til en tredjeparts side for å spille av videoen eller (2) spille av videoen på Xerox.com, og denne funksjonaliteten kan støttes av en tredjeparts nettsted eller teknologi. I slike tilfeller bruker du et tredjepartsnettsted når du spiller av videoen, og du vil være underlagt den tredjepartens vilkår, inkludert, men ikke begrenset til, vilkår for bruk og retningslinjer for personvern og innsamling og bruk av opplysningene dine (f.eks. https://www.youtube.com/t/terms)

Applikasjoner

Google Disk

Bruk av utskrift fra Google Disk eller skanning til Google Disk (hver en «applikasjon» og sammen «applikasjonene») kan ta deg til Google Disk. Din Google Disk er et tredjepartsnettsted og Xerox har ingen kontroll over personvernreglene eller bruksvilkårene for det nettstedet. Applikasjonene gir deg innloggingsskjermen for Google Disk, så du kan skrive inn innloggingsinformasjonen din direkte i Google. Applikasjonene viser innholdskatalogen i din Google Disk (fil- og mappenavn). Utskrift fra Google Disk-applikasjonen vil midlertidig laste ned en valgt fil, sende den til enheten for utskrift og så slette filen når utskriften er gjennomført. Applikasjonene lagrer ikke innloggingsinformasjonen din. Ved å bruke applikasjonene kan du bli underlagt tredjepartens vilkår, inkludert, men ikke begrenset til, tredjepartens vilkår for bruk og retningslinjer for personvern og innsamling og bruk av opplysningene dine. Les mer om hvordan Google bruker opplysningene dine her.

Andre tredjepartstjenester

En rekke Xerox-tjenester gir deg tillatelse til å koble til tredjepartstjenester som DropBox, Box og Office365, og selv om slik innloggingsinformasjon kan lagres midlertidig i enten en enhet eller applikasjon etter brukerens skjønn og for å gjøre det lettere for dem, vil Xerox selv ikke samle inn eller lagre slik innloggingsinformasjon fra tredjeparter sentralt. Ved å bruke applikasjonene kan du bli underlagt tredjepartens vilkår, inkludert, men ikke begrenset til, tredjepartens vilkår for bruk og retningslinjer for personvern og innsamling og bruk av opplysningene dine.

Åpenhetsrapport.

Så vidt vi vet har Xerox Holdings Corporation aldri mottatt eller svart på en stevning eller fullmakt om nasjonal etterretning under FISA eller EO 12333. På grunnlag av dette og Xerox sin vedvarende forpliktelse til å overholde personvernprinsippene, kan registrerte i EU og Sveits og kundene våre ha rimelig sikkerhet for følgende: (1) Det er usannsynlig at Xerox Holdings Corporation vil motta en stevning eller fullmakt under FISA eller EO 12333 rettet mot personopplysningene til en borger i EU eller Sveits, og det er derfor usannsynlig at bekymringene EU-domstolen oppga i Schrems II vil gjelde for slike personopplysninger som overføres til Xerox i USA. 2) Personopplysningene som overføres til Xerox i USA og rettigheten til borgere i EU og Sveits er tilstrekkelig beskyttet i samsvar med kravene i EUs personvernforordning (GDPR) og den sveitsiske personvernlovgivningen.

Lagringsperiode

Xerox lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet i denne erklæringen, inkludert for å levere produktene og utføre tjenestene og transaksjonene du har bedt om eller for andre vesentlige formål og når det er påkrevd eller tillatt ved lov. Faktiske lagringsperioder kan variere. Her er noen av kriteriene som brukes til å bestemme lagringsperiodene: (i) hvor lenge personopplysningene trengs for å levere produktene eller drive virksomheten vår, (ii) om personopplysningene er sensitive opplysninger, (iii) om Xerox er underlagt en juridisk, kontraktsmessig eller lignende forpliktelse til å beholde opplysningene.

Dine valg og personvernrettigheter

Du har valg med hensyn til hvordan Xerox behandler personopplysningene dine. Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, har du mulighet til å avslå. Hvis du velger å ikke oppgi opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere et produkt, en tjeneste eller en funksjon, kan det imidlertid hende at vi ikke kan gi deg produktet, tjenesten eller funksjonen. Du kan nærmere bestemt utøve følgende rettigheter:

 • Hvis innsamlingen og/eller behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket for videre behandling, underlagt kontraktsmessige og juridiske restriksjoner.

 • Der det er aktuelt, har du rett til å be oss om (i) tilgang til og mottak av personopplysninger, (ii) overføring av personopplysninger og (iii) retting eller sletting av personopplysningene dine.

 • Du har også rett til å motsette deg eller begrense behandling av personopplysningene dine.

 • Du har rett til å motsette deg direkte markedsføring som forklart nærmere nedenfor i «Kommunikasjonspreferanser» (du kan melde deg ut via www.xerox.com/unsubscribe eller via en avmeldingsmulighet angitt i kommunikasjonen).

 • Du har rett til å sende inn en klage til et tilsynsorgan eller datatilsyn.

Du kan kontakte Xerox for å sjekke personopplysningenes nøyaktighet eller for å be om oppdatering eller sletting av opplysningene, ved å skrive til privacy@xerox.com. Vi ber om at du skriver «Access» (tilgang) i emnefeltet og oppgir detaljene for forespørselen i selve meldingen. Xerox forbeholder seg retten til å bekrefte identiteten din og til å endre omfanget av og antallet forespørsler. I visse tilfeller kan forespørselen din bli avvist på grunnlag av et lovlig unntak eller der vi er rettslig forhindret fra å imøtekomme en slik forespørsel. Dine rettigheter til å få tilgang til og motta informasjon om personopplysningene vi har om deg og hvordan vi har behandlet dem, rette unøyaktigheter og få en kopi av eller slette personopplysningene, kan i noen tilfeller være begrenset av gjeldende lov.

Mindreårige

Xerox retter ikke noen del av nettstedet sitt direkte mot barn under 16 år (eller tilsvarende alder som et barn defineres ved av lokal lov hvis høyere) og samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn. Xerox retter heller ikke nettstedet eller produktene sine mot barn. Hvis vi oppdager at vi har innhentet eller mottatt personopplysninger fra et barn under 16 år uten å bekrefte foreldresamtykke, vil vi slette opplysningene.

Sikkerheten til personopplysninger

Xerox forplikter seg til å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger og sørge for streng tilgangskontroll til disse opplysningene. Vi benytter rimelige sikkerhetsprosedyrer og -praksis og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler, mot uautorisert tilgang, bruk, utlevering, tap eller tyveri. For å sikre trygg handel fra Xerox sine nettsted, bruker Xerox bransjestandard krypteringsteknologi eller tokenisering til å beskytte kredittkortopplysninger som sendes på nett.

Dataforvaltningstiltak

Xerox opprettholder retningslinjer og praksis for å sikre personopplysningene dine. Vi iverksetter en kombinasjon av tiltak for å sikre personopplysningene, avhengig av opplysningenes volum og sensitivitet, formålene de blir brukt til og formatet de lagres i. Tiltakene inkluderer:

 • interne retningslinjer og prosedyrer som definerer våre ansattes roller og ansvarsområder gjennom opplysningenes livssyklus samt begrenser deres tilgang til slike opplysninger på et «need-to-know»-grunnlag

 • tekniske sikkerhetstiltak som kryptering, brannmurer, antivirusprogramvare og lignende tiltak for å sikre opplysningene som er lagret i elektronisk format

 • et utpekt personvernombud til å overvåke vår overholdelse av gjeldene personvernlover

 • personvern- og datasikkerhetsopplæring for ansatte

 • prosedyrer for å motta, undersøke og svare på klager eller spørsmål angående Xerox sin praksis for informasjonshåndtering, herunder sikkerhetshendelser som involverer personopplysninger

 • et rammeverk som styrer oppbevaring og destruksjon av personopplysninger

Informasjonskapsler, sporingsbilde og lignende teknologier

Xerox bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre opplevelsen din når du besøker selskapets nettsteder og applikasjoner av grunnene beskrevet ovenfor, blant annet for å tilby støtte og tjenester og for å drive markedsføring. Vi bruker informasjonskapsler så vi kan tilpasse opplevelsen din, og vi lager statistikk om hvordan nettstedene blir brukt, blant annet de mest populære sidene. Xerox bruker også piksler (tomme GIF-er og sporingsbilder) til å spore handlingene til brukere av nettstedene våre og e-postmottakere, måle hvor vellykkede markedsføringskampanjene våre er, spore om e-postene våre videresendes samt lage statistikk om bruken av nettstedene og svarfrekvensen for e-poster.

Xerox bruker i tillegg Google Analytics og lignende nettanalysetjenester som benytter informasjonskapsler og lignende teknologier, til å samle inn og analysere informasjon om bruken av tjenester og rapportere om aktiviteter og trender. Du finner mer informasjon om Googles praksiser her.

Hva er en informasjonskapsel?

Informasjonskapsler er små filer som plasseres på datamaskinen eller mobilenheten din av nettstedene du besøker. Nettleseren lagrer informasjonskapsler i en angitt fil for informasjonskapsler på datamaskinen eller enheten din. De er mye brukt for å få nettsteder til å fungere effektivt og for å gi informasjon til nettstedets eiere. Informasjonskapsler er nyttige for de gjør det mulig for et nettsted å gjenkjenne enheten din, slik at du effektivt kan navigere mellom sidene. De husker preferansene dine og forbedrer generelt sett opplevelsen din.

Hvordan bruker Xerox informasjonskapsler?

Xerox bruker informasjonskapsler til å gjenkjenne gjentatte besøk på nettstedene våre og til å tilrettelegge for nettnavigasjon og -handel. Informasjonskapslene lagrer landet og språket ditt sammen med en tilordnet vilkårlig sesjons-ID. I noen tilfeller lagrer informasjonskapslene navn og adresseopplysninger slik at du ikke trenger å skrive inn denne informasjonen igjen i flere skjemaer.

Informasjonen som Xerox sine informasjonskapsler henter inn, hjelper oss med å spore antall besøkende på nettstedene våre over tid, og også avgjøre om disse var nye eller gjentatte besøk. Xerox samarbeider også med tredjeparts annonsepartnere som bruker informasjonskapsler til å levere Xerox-reklame på andre nettsteder og til å måle ytelsen til markedsføringskampanjene våre. Vi bruker for eksempel Google Analytics til å spore bruk av og aktivitet på nettstedet. Les mer om hvordan Google Analytics bruker opplysningene dine her.

Hva er et sporingsbilde?

Et sporingsbilde er et elektronisk bilde som kan brukes til å gjenkjenne en informasjonskapsel på datamaskinen din eller en annen enhet når du ser på en nettside eller en e-post.

Hvordan bruker Xerox sporingsbilder?

Xerox og våre tredjeparts annonsepartnere kan bruke sporingsbilder på nettstedene våre, i e-postene våre og i annonsene våre på andre nettsteder, for å måle hvor effektive nettstedene og reklamene våre er. Sporingsbilder kan for eksempel telle antallet enkeltpersoner som besøker nettstedene våre fra en bestemt reklame, eller antallet enkeltpersoner som åpner eller reagerer på en e-postmelding.

Kan jeg blokkere informasjonskapsler og sporingsbilder?

Ja, du har mulighet til å aktivere, deaktivere og slette informasjonskapsler via nettleseren din. Se i «Hjelp»-menyen i nettleseren for mer informasjon. Hvis du blokkerer bruken av informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke enkelte av funksjonene på Xerox’ nettsteder, blant annet handlekurven og nettbaserte kontoadministrasjonstjenester. Du kan gjøre enkelte sporingsbilder ubrukelige ved å deaktivere informasjonskapsler. Xerox tilbyr i tillegg et verktøy for å velge bort datainnsamling fra selskaper.

Vi reagerer for tiden ikke på «Do Not Track»-signaler. Hvis du ikke ønsker innsamling av opplysninger via bruken av informasjonskapsler, vil de fleste nettlesere la deg automatisk avslå informasjonskapsler eller gi deg mulighet til å avslå eller godta en bestemt informasjonskapsel (eller informasjonskapsler) fra et bestemt nettsted. Du kan se https://www.allaboutcookies.org for mer informasjon. Vær oppmerksom på at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du oppleve noen ulemper når du bruker nettstedene våre.

Lenker til andre nettsteder enn Xerox sine.

Du kan få tilgang til andre nettsteder via nettstedet vårt, blant annet via sosiale medier-knapper eller andre lenker. Slike tredjepartsnettsteder kan samle inn enkelte opplysninger om deg via bruken av informasjonskapsler, sporingsbilder og andre funksjoner. Vi har ikke tilgang til eller kontroll over personvernpraksisene eller innholdet på disse nettstedene, ei heller informasjonskapslene eller andre funksjoner som disse tredjepartsnettstedene kan bruke. Vi er ikke ansvarlige for innholds- eller informasjonspraksisen til disse tredjepartsnettstedene, og slike nettsteder er ikke dekket av denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringer og bruksvilkår når du besøker noen av tredjepartsnettstedene, for å forstå praksisen deres.

Personvernvalg: Hvordan bruker Xerox interessebasert reklame?

Nettsteder samarbeider med nettannonsører om å samle inn opplysninger om besøkende for å kunne vise reklamer som er mer nyttige og relevante. Dette kalles interessebasert annonsering eller adferdsbasert annonsering på nettet. Xerox og våre tredjeparts annonseringspartnere kan bruke informasjonskapsler og lignende teknologier til å levere interessebaserte reklamer som er relevante og rettet mot våre kunder og potensielle kunder.

Hvilke opplysninger samler Xerox sine nettsteder inn for interessebasert annonsering?

Xerox og våre tredjeparts annonseringspartnere kan bruke informasjonskapsler eller sporingsbilder til å samle inn opplysninger for interessebasert annonsering på grunnlag av besøkene dine på Xerox.com og andre nettsteder. Disse informasjonskapslene identifiserer sidene du ser på, lenkene og reklamene du klikker på, andre handlinger du utfører på disse nettstedene samt det henvisende nettstedet. På samme måte kan nettannonsører bruke informasjonskapsler til å levere annonsering til deg fra andre selskaper enn Xerox, på grunnlag av dine besøk på Xerox.com og lignende nettsteder.

Kommunikasjonspreferanser

Xerox kan sende deg kommersielle e-poster for å reklamere for produktene og tjenestene våre. Du kan også abonnere på ulike produkt- og tjenestespesifikke kommunikasjoner på nettstedene våre. Hvis du mottar kommersielle e-poster fra Xerox og ønsker å stanse disse meldingene, kan du melde deg av på www.xerox.com/unsubscribe, via en avmeldingsløsning i selve e-postkommunikasjonen eller ved å gi oss beskjed ved å bruke kontaktopplysningene under «Kontakt Xerox» nedenfor. Du kan også sende en avmeldingsforespørsel via post til:

Xerox Holdings Corporation 201 Merritt 7 Norwalk, CT 06851 Attention: Unsubscribe Team

Dette avmeldingsalternativet gjelder ikke for kommunikasjoner primært med det formål å administrere fullføring av ordre, kontrakter, støtte, advarsler om produktsikkerhet, programvareoppdateringer eller andre administrative meldinger eller transaksjonsmeldinger hvis primære formål ikke er salgsfremmende av natur.

Mer informasjon angående EØS

Du kan sende inn en klage til datatilsynet i landet eller regionen din eller der det påståtte bruddet på gjeldende personvernlov skjer. Før du gjør det, oppfordrer vi deg imidlertid til å kontakte oss direkte så vi kan få mulighet til å samarbeide med deg direkte og løse eventuelle problemer du måtte ha angående personvernet ditt.

Kontakt Xerox

Xerox forplikter seg til å løse klager angående personvernet ditt og vår innsamling eller bruk av personopplysningene dine.

For å rapportere spørsmålene eller bekymringene dine til Xerox sitt kontor for bedriftsetikk og etterlevelse, ber vi om at du tar kontakt med Xerox sin etikkhjelpelinje. Xerox sin etikkhjelpelinje er konfidensiell og anonym hvis du ønsker det, og den er tilgjengelig på nettet og via gratisnummeret oppført nedenfor.

Rapportering på nett: www.xeroxethicshelpline.com Gratisnummer for USA og Canada: 1-866-XRX-0001 Direkte gratisnumre utenfor USA og Canada er tilgjengelige på www.xerox.com/ethics

Du kan også kontakte oss via post på:

Xerox Holdings Corporation Xerox Business Ethics and Compliance Office 201 Merritt 7, Norwalk, CT 06851-1056 USA

Xerox Limited er vår representant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits:

Xerox Limited, Building 4, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, UB8 1DH, UK

Du kan finne Xerox sitt datterselskap i landet eller regionen din her.

Vennligst bruk følgende adresse for å kontakte personvernansvarlig i Xerox Corporation: privacy@xerox.com

Vennligst bruk følgende adresse for å kontakte personvernansvarlig for Xerox i Canada: can-privacy@xerox.com.

Hvis du har spørsmål om Xerox sine produkter eller tjenester, kan du ringe oss gratis fra hvor som helst i Nord-Amerika på 1-800-ASK-XEROX eller 1-800-275-9376, eller du kan kontakte oss for mer informasjon.

Du finner flere kontaktopplysninger på www.xerox.com dersom du har spørsmål om støtte, salg, bedriftsinformasjon, stipend, forskning og innovasjon eller tjenester.

Oppdateringer av erklæringen

Xerox kan oppdatere disse personvernreglene fra tid til annen. Når vi gjør det, vil vi legge ut gjeldende versjon på denne siden, og vi vil endre versjonsdatoen som du finner øverst på denne siden. Alle endringer trer i kraft når vi legger ut de reviderte personvernreglene. Hvis vi foretar betydelige endringer, vil vi legge ut en mer tydelig melding der det kreves av gjeldende lover. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene våre etter disse endringene, betyr det at du godtar de reviderte personvernreglene. Du finner tidligere versjoner av disse reglene her: Xerox’ arkiv for personvernerklæring

Mer informasjon angående California

For innbyggere i California, Klikk her (kun engelsk).

Del