Hopp til hovedinnhold Klikk for å se tilgjengelighetserklæringen vår, eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilgjengelighet.
A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Xerox Helse, miljø og sikkerhet og policyforpliktelser for bærekraftig styring

Xerox Helse, miljø og sikkerhet og bærekraft (EHS&S)-organiseringen sørger for at hele selskapet følger Xerox’ helse, miljø og sikkerhet og bærekraft-policy. Styringsmodellen vi bruker for å oppnå dette har klart definerte mål, et enkelt sett med globale standarder, og en revisjonsprosess som sikrer samsvar til disse kravene. Vår EHS&S-styring og -policy, som ble vedtatt i 1991, danner grunnlaget for vårt miljøledelsesprogram.

Xerox EHS&S-policy:

Det er en policy for Xerox om å:

  • overholde gjeldende lover, regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet samt Xerox’ standarder

  • treffe egnede tiltak for å beskytte miljøet, helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder, leverandører og naboer fra uakseptabel risiko

  • treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre skader på arbeidsplassen og sykdommer; gi de ansatte et trygt og sunt arbeidsmiljø

  • vurdere helse-, miljø- og sikkerhetseffekter før man starter en ny aktivitet eller prosjekt

  • forstå helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter i design og anskaffelse av produkter og tjenester

  • eliminere uakseptable risikoer fra anlegg, produkter, tjenester og prosesser

  • bestrebe seg på å kontinuerlig forbedre miljøstyringssystemet og å bevare naturressursene, eliminere bruken av giftige og farlige materialer, hindre forurensning, gjenopprette, gjenbruke og gjenvinne

  • håndtere klimaendringer ved å redusere karbonfotavtrykket i driften, produktene og tjenestene våre

  • kreve at leverandører overholder gjeldende lover, regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet samt Xerox’ standarder

Signert HMS og B-policy (PDF)

Hvis du vil vite mer om Xerox helse, miljø, sikkerhet og bærekraft og vår fremgang mot våre forpliktelser, se Miljø-avsnittet og Utvikle arbeidsplassen-avsnittet i vår Bedriftens samfunnsansvar (CSR)-rapport.

Del