Hopp til hovedinnhold

Xerox Helse, miljø og sikkerhet og policyforpliktelser for bærekraftig styring

Xerox Helse, miljø og sikkerhet og bærekraft (EHS&S)-organiseringen sørger for at hele selskapet følger Xerox’ helse, miljø og sikkerhet og bærekraft-policy. Styringsmodellen vi bruker for å oppnå dette har klart definerte mål, et enkelt sett med globale standarder, og en revisjonsprosess som sikrer samsvar til disse kravene. Vår EHS&S-styring og -policy, som ble vedtatt i 1991, danner grunnlaget for vårt miljøledelsesprogram.

Xerox EHS&S-policy:

Det er en policy for Xerox Corporation om å:

  • overholde gjeldende miljø-, helse- og sikkerhetslover, -regler, -forskrifter og Xerox standarder;

  • treffe egnede tiltak for å beskytte miljøet, helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder, leverandører og naboer fra uakseptabel risiko;

  • treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre skader på arbeidsplassen og sykdommer; gir de ansatte et trygt og sunt arbeidsmiljø;

  • vurdere miljø-, helse- og sikkerhetseffekter før du starter en ny aktivitet eller prosjekt;

  • forstå miljø-, helse- og sikkerhetsaspekter i design og anskaffelse av produkter og tjenester;

  • eliminere uakseptable risikoer fra anlegg, produkter, tjenester og prosesser;

  • bestrebe seg på å kontinuerlig forbedre miljøstyringssystemet og å bevare naturressursene, eliminere bruken av giftige og farlige materialer; hindre forurensning; gjenopprette, gjenbruke og gjenvinne;

  • håndtere klimaendringer ved å redusere karbonfotavtrykket i driften, produktene og tjenestene våre; og

  • kreve at leverandører overholder gjeldende miljø-, helse- og sikkerhetslover, -regler, -forskrifter og Xerox standarder

Signert HMS og B-policy (PDF, 18 KB)

Hvis du vil vite mer om Xerox helse, miljø, sikkerhet og bærekraft og vår fremgang mot våre forpliktelser, se Miljø-avsnittet og Utvikle arbeidsplassen-avsnittet i vår Bedriftens samfunnsansvar (CSR)-rapport.

Del