Xerox Helse, miljø og sikkerhet og policyforpliktelser for bærekraftig styring

Xerox Helse, miljø og sikkerhet og bærekraft (EHS&S)-organiseringen sørger for at hele selskapet følger Xerox’ helse, miljø og sikkerhet og bærekraft-policy. Styringsmodellen vi bruker for å oppnå dette har klart definerte mål, et enkelt sett med globale standarder, og en revisjonsprosess som sikrer samsvar til disse kravene. Vår EHS&S-styring og -policy, som ble vedtatt i 1991, danner grunnlaget for vårt miljøledelsesprogram.

Xerox EHS&S-policy:

Det er en policy for Xerox Corporation om å:

  • overholde gjeldende miljø-, helse- og sikkerhetslover, -regler, -forskrifter og Xerox standarder;
  • treffe egnede tiltak for å beskytte miljøet, helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder, leverandører og naboer fra uakseptabel risiko;
  • treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre skader på arbeidsplassen og sykdommer; gir de ansatte et trygt og sunt arbeidsmiljø;
  • vurdere miljø-, helse- og sikkerhetseffekter før du starter en ny aktivitet eller prosjekt;
  • forstå miljø-, helse- og sikkerhetsaspekter i design og anskaffelse av produkter og tjenester;
  • eliminere uakseptable risikoer fra anlegg, produkter, tjenester og prosesser;
  • bestrebe seg på å kontinuerlig forbedre miljøstyringssystemet og å bevare naturressursene, eliminere bruken av giftige og farlige materialer; hindre forurensning; gjenopprette, gjenbruke og gjenvinne; og
  • kreve at leverandører overholder gjeldende miljø-, helse- og sikkerhetslover, -regler, -forskrifter og Xerox standarder;

Signert HMS og B-policy (PDF, 18 KB)

Hvis du vil vite mer om Xerox Helse, miljø og sikkerhet og bærekraftig styring og vår fremgang mot våre forpliktelser, se Helse, miljø og sikkerhet og bærekraftig styring i Xerox' rapport om global samfunnsånd.