Hopp til hovedinnholdKlikk for å se tilgjengelighetserklæringen vår, eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilgjengelighet.

A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Xerox Helse, miljø og sikkerhet og policyforpliktelser for bærekraftig styring

Xerox Helse, miljø og sikkerhet og bærekraft (EHS&S)-organiseringen sørger for at hele selskapet følger Xerox’ helse, miljø og sikkerhet og bærekraft-policy. Styringsmodellen vi bruker for å oppnå dette har klart definerte mål, et enkelt sett med globale standarder, og en revisjonsprosess som sikrer samsvar til disse kravene. Vår EHS&S-styring og -policy, som ble vedtatt i 1991, danner grunnlaget for vårt miljøledelsesprogram.

Vi integrerer våre retningslinjer for EHS&S og bærekraft i forretningsplanleggingen, beslutningsprosesser, resultatovervåking og styringsprosesser for å sikre at vi setter ambisiøse mål, jobber effektivt for å nå dem og hele tiden forbedrer dem. Ansvaret for administrasjonsprosessen for EHS&S og bærekraft ligger hos toppledelsen. Hver ansatt har et personlig ansvar for å forstå og støtte opp om retningslinjene for EHS&S og bærekraft, aktivt delta i opplæringsprogram samt bidra til at vi når miljø- og sikkerhetsmålene våre.

Xerox EHS&S-policy:

Det er en policy for Xerox om å:

 • overholde gjeldende lover, regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet samt Xerox’ standarder

 • treffe egnede tiltak for å beskytte miljøet, helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder, leverandører og naboer mot uakseptabel risiko

 • treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre skader på arbeidsplassen og sykdommer; gi de ansatte et trygt og sunt arbeidsmiljø

 • utvise tilbørlig aktsomhet for å identifisere, vurdere og redusere helse-, miljø- og sikkerhetseffekter før man starter en ny aktivitet eller prosjekt, inkludert i design og anskaffelse av produkter og tjenester samt fusjoner og oppkjøp

 • iverksette egnede tiltak for å eliminere uakseptable risikoer fra anlegg, produkter, tjenester og prosesser

 • bestrebe seg på å kontinuerlig forbedre miljøstyringssystemet ved å prioritere, sette mål og målsettinger, og iverksette prosesser for å spare vann og andre naturressurser, ivareta biologisk mangfold og forhindre avskoging, eliminere bruken av giftige og farlige materialer, hindre forurensning samt gjenopprette, gjenbruke og gjenvinne produkter og materialer

 • nå netto nullutslipp av klimagasser

 • bestrebe seg på å kontinuerlig forbedre sikkerhetsstyringssystemet ved å prioritere, sette mål og målsettinger, og iverksette prosesser og forebyggende programmer for å redusere risikoen for skader, sykdom, dødsfall og tap av eiendeler

 • vise lederskap og innovasjon for å håndtere klimaendringer ved å redusere karbonfotavtrykket i driften, distribusjonen/logistikken samt produktene og tjenestene våre

 • hjelpe ansatte, kunder, leverandører og partnere med å anerkjenne effekten arbeidsaktivitetene har på miljøet samt deres rolle og ansvar i arbeidet for å oppnå mer bærekraftige arbeidsmetoder

 • kreve at leverandører og entreprenører overholder gjeldende lover, regler og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet samt Xerox’ standarder

Signert EHS&S-policy (PDF)

Hvis du vil vite mer om Xerox helse, miljø, sikkerhet og bærekraft og vår fremgang mot våre forpliktelser, se Miljø-avsnittet og Utvikle arbeidsplassen-avsnittet i vår Bedriftens samfunnsansvar (CSR)-rapport.

Del