Miljømerke- og produktregistreringsprogrammer

Xerox-miljøproduktliste (PDF, 45 KB)

Mange Xerox-produkter oppfyller eller overstiger kravene til verdens mest anerkjente sertifiseringer når det gjelder miljøvennlighet — den internasjonale ENERGY STAR® EPEAT og Tysklands Blue Angel. Xerox' miljømerkede produkter tar hensyn til miljøet uten at det går utover ytelse, kvalitet eller pålitelighet. Og de energi- og papirbesparende funksjonene disse maskinene kan tilby, sørger for verdier, effektivitet og fleksibilitet på arbeidsplassen. 

EPEAT® miljøregister for elektroniske produkter

EPEAT® er et omfattende miljøklassifiseringssystem som identifiserer elektronisk utstyr som møter spesifikke miljøkriterier, og som kombinerer omfattende kriterier for design, produksjon, bruk av energi og gjenvinning med pågående uavhengig verifikasjon av produsentens påstander. Xerox selger EPEAT-produkter i fjorten land. For å se produktene og deres vurdering (Bronze, Silver eller Gold) i ditt land, vennligst besøk: www.epeat.net.

ENERGY STAR®-programmet

ENERGY STAR-programmet ble etablert i 1993 av det amerikanske miljøverndepartementet (Environmental Protection Agency - EPA), med Xerox som Charter Partner.

EPA utviklet en testmetode for å sertifisere produkter med spesifikke energibesparende egenskaper. I et vanlig tempo introduserer ENERGY STAR-programmet gradvis strengere krav, med den nyeste revisjonen som trådte i kraft 11. oktober 2019. Xerox og andre bransjemedlemmer jobbet sammen med EPA for å etablere ENERGY STAR Imaging Equipment 3.0.

Selv om det er utfordrende å oppfylle den nye standarden, vil vi fremdeles ha som mål at alle produktintroduksjoner som dette gjelder skal oppnå denne merkingen. Disse energikravene danner grunnlaget for andre miljømerker, som EPEAT og Blå Engel, og viser vår løpende forpliktelse for å redusere produktforbruket. Du finner mer informasjon om dette på www.energystar.gov.

Blå Engel-sertifisering

Det tyske Blå Engel-merket var verdens første miljørelaterte merke for produkter og tjenester. Helt siden 1978 har merket bidratt til å rette fokus mot miljøet og gjøre det lettere for forbrukerne å velge de mest miljøvennlige produktene. For å få tildelt Blå Engel-merket må enhetene innfri strenge krav til luftutslipp, materialvalg, resirkulerbar design og energiforbruk.

Det tyske Blå Engel-merket var verdens første miljørelaterte merke for produkter og tjenester. Helt siden 1978 har merket bidratt til å rette fokus mot miljøet og gjøre det lettere for forbrukerne å velge de mest miljøvennlige produktene. I etn vanlig tempo introduserer RAL (styringsorganet for Blå Engel-sertifiseringen) gradvis strengere krav med den nyeste revisjonen som trer i kraft 1. januar 2017. Enheter må oppfylle strenge krav (RAL-UZ-205) for kjemiske utslipp, materialvalg, resirkulerbar design og energiforbruk for å oppnå Blå Engel-sertifiseringen.

Del: