Miljømerke- og produktregistreringsprogrammer

Xerox-miljøproduktliste (PDF, 45 KB)
Mange Xerox-produkter oppfyller eller overstiger kravene til verdens mest anerkjente sertifiseringer når det gjelder miljøvennlighet – den internasjonale ENERGY STAR® ULs EcoLogo-miljømerking og Tysklands Blå Engel. Xerox' miljømerkede produkter tar hensyn til miljøet uten at det går utover ytelse, kvalitet eller pålitelighet. Og de energi- og papirbesparende funksjonene disse maskinene kan tilby, sørger for verdier, effektivitet og fleksibilitet på arbeidsplassen. 

EPEAT® miljøregister for elektroniske produkter

EPEAT® er et omfattende miljøklassifiseringssystem som identifiserer elektronisk utstyr som møter spesifikke miljøkriterier, og som kombinerer omfattende kriterier for design, produksjon, bruk av energi og gjenvinning med pågående uavhengig verifikasjon av produsentens påstander. EPEAT-systemet ble designet med innkjøperens innspill for å gi et miljøvurderingsverktøy for innkjøpere. For informasjon om programmet og nåværende registrerte produkter, gå til: www.epeat.net

The EPEAT®-register for elektroniske produkter ble tidlig i 2013 utvidet til å inkludere bildebehandlingsutstyr. Xerox var blant de første som hadde EPEAT-registrerte produkter den dagen programmet ble lansert, og fortsetter å legge til nye produkter til registeret.

Det internasjonale ENERGY STAR-programmet

ENERGY STAR®-programmet ble etablert i 1993 av det amerikanske miljøverndepartementet (Environmental Protection Agency), med Xerox som Charter Partner, som en måte å sertifisere produkter med spesifikke energisparingsfunksjoner på. Kravene i programmene blir stadig strengere etter som årene går. Du finner mer informasjon om dette på www.energystar.gov

ENERGY STAR versjon 2.0 trådte i kraft 1. januar 2014: Kravene i det internasjonale ENERGY STAR-programmet ble ytterligere skjerpet for å øke fordelene både for kunden og miljøet. ENERGY STAR versjon 2.0-produkter måles nå mot Typical Electricity Consumption (TEC). Tosidig-funksjoner, merking og dokumentasjon er også påbudt.

UL's EcoLogo-program

The Ecologo program helps consumers identify environmentally-preferable products and services. EcoLogo-certified office equipment must meet requirements for materials conservation, energy efficiency and low emissions. Xerox has been a leader in offering EcoLogo-certified products since 1996. EcoLogo-programmet hjelper kunder med å identifisere miljøvennlige produkter og tjenester. EcoLogo-sertifisert kontorutstyr må oppfylle kriterier for bevaring av materialer, energieffektivitet og lave utslipp. Xerox har vært ledende når det gjelder å tilby EcoLogo-sertifiserte produkter siden 1996.

Blå Engel-sertifisering

Det tyske Blå Engel-merket var verdens første miljørelaterte merke for produkter og tjenester. Helt siden 1978 har merket bidratt til å rette fokus mot miljøet og gjøre det lettere for forbrukerne å velge de mest miljøvennlige produktene. For å få tildelt Blå Engel-merket må enhetene innfri strenge krav til luftutslipp, materialvalg, resirkulerbar design og energiforbruk.