Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Person with a pencil in their hand, analyzing graphs on a laptop screen

The integrity of knowledge and objectivity are at the core of Xerox® Analytical Services

We provide the scientific community with state-of-the-art microanalytic capabilities, including microscopy, chromatography, spectroscopy and structural analysis.

In order to provide critical insight into the chemical and physical origins of problems, our team of experienced, highly trained analysts uses leading-edge analytical instrumentation for the characterisation of material. We support research and development (R&D), manufacturing, problem solving and quality control.

Our Featured Technique: Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)

We’re proud to offer NMR, an analytical service that has widespread applicability in industry, primarily chemicals, pharmaceuticals, synthetic organics, polymers and more. It’s an essential tool to determine:

 • Structures of unknown organic materials, both small molecules and polymers

 • Quantitative composition of the mixtures

 • Chemical reaction mechanisms

 • Molecular dynamics, diffusion and morphology

 • NMR can also be used in a number of ways, including but not limited to:

Problem Resolution, Field Support, Supply Assurance, New Materials and Processes

 • Characterise chemical structures and impurities

 • Provide mechanistic understanding of synthetic processes

 • Validate synthetic procedures

 • Support product development

Vendor Qualification and QC

 • Provide data to establish product specifications

 • Characterise and quantify product composition and purity

Xerox Analytical Service Examples

In addition to NMR, we offer over 30 different techniques, including:

 • Quantifying extractable chemicals by Liquid Chromatography with Ultraviolet/Visible Spectroscopy and Mass Spectrometry (LC/UV/MS)

 • Quantifying elemental composition (bulk and trace level) by Inductively Coupled Plasma Spectroscopy (ICP)

 • Determining material purity by NMR, LC/UV/MS and/or Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)

 • Analysing molecular weight distribution by Gel Permeation Chromatography (GPC)

 • Characterising polymer curing by Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Why Xerox Analytical Services

From our esteemed experts to our next-generation equipment, Xerox Analytical Services offers unparalleled analysis and results, in addition to:

Cost savings

Our competitive pricing is significantly lower than similar services offered by other analytical labs. We charge a flat rate of $250/hour of analyst time, regardless of technique or instrument time.

Faster turnaround times

Generally, we’re able to deliver results in two weeks or less. This timing is subject to instrument backlog and uptime.

Full range of analytical services

Our breadth of services includes routine testing, methods development, manufacturing QC, problem solving, R&D analytical outsourcing and custom design across all industries. We also offer special services such as odor analysis.

Let’s solve your problem

For specific applications, please contact us to schedule a consultation and discuss the details of your chemical or physical analysis project. We also invite you to tour our facility and see our expertise in action. We’re located just outside the Rochester, NY metro area, a hub of scientific innovation.

Full list of Xerox Analytical Techniques

 • Image Analysis

 • Atomic Absorption Spectroscopy

 • Color Measurement

 • Energy Dispersive X-Ray Analysis

 • Fourier Transform Infrared Spectroscopy

 • Basic Flow Energy, Compressibility

 • Gravimetric (Solids, % Gel (insolubles), MEK extractables)

 • Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy

 • Light Microscopy

 • Nuclear Magnetic Resonance

 • Potentiometric/Conductivity (Acid #, pH, Conductivity)

 • Scanning Electron Microscopy

 • Transmission Electron Microscopy

 • Ultraviolet-Visible Spectroscopy

 • X-Ray Photoelectron Spectroscopy

 • X-Ray Fluorescence - Wavelength & Dispersive

 • Gas Chromatography

 • Gas Chromatography-Mass Spectrometry

 • Gel Permeation Chromatography (Up to 220°C)

 • Ion Chromatography

 • Liquid Chromatography

 • Liquid Chromatography/Mass Spectrometry

 • Atomic Force Microscopy

 • Surface Area and Pore Volume

 • Charge Spectrum Image Analysis

 • Dynamic Mechanical Analysis

 • Differential Scanning Calorimetry

 • Gel Permeation Chromatography

 • Hardness - Hardness Testing

 • Mechanical Testing

  • Compression, Tension, Fatigue, & Flexture

 • Melt Flow Index

 • Nanoindentation

 • Profilometry

 • Rheometry – Capillary & Shear

  • Steady Shear Flow

  • Normal Stresses

  • Oscillatory Shear Flow

  • Fluid

 • Thermogravimetric Analysis

 • Thermomechanical Analysis

Καινοτομία Xerox

Δείτε πώς ορισμένα από τα πιο λαμπρά μυαλά του πλανήτη, συγκεντρώνονται στα ερευνητικά μας κέντρα σε όλον τον κόσμο, για να βελτιώσουν το μέλλον της εργασίας.