Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Xerox® FreeFlow® Core

Automation and integration for your entire print workflow. On-premise or in the Cloud.
210 9307000
Ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30

Overview

FreeFlow® Core automates the process steps required to prepare a job for print. Core's flexibility and scalability, including on-premise and cloud configurations, means there is an automation solution for any size print shop.

Download brochure

Key Features – FreeFlow Core on-premise

 • Modular architecture – FreeFlow Core includes the base software and also two optional modules, Advanced Prepress and Advanced Automation.
 • Browser-based – This solution runs in standard browsers. This greatly simplifies software installation and management.
 • Manifest job processing – Submit a list or manifest of jobs to be printed and FreeFlow® Core will process and print each job automatically.
 • Job clustering / batching – Intelligent job management enables value beyond the printer by organising similar jobs for optimal post-press processing.
 • JDF/JMF – Full JDF/JMF compliance means a seamless integration with other systems that implement this industry standard for communication.

Key Features – FreeFlow Core cloud

 • Configurations – The cloud version of Core is available in two configurations: base cloud and advanced cloud.
 • Browser-based – This solution runs in standard browsers. This greatly simplifies software installation and management.
 • Base Cloud – Includes preflight, image enhancement, imposition, and print.
 • Advanced Cloud – Includes Core base software, advanced prepress module, and advanced automation module.
 • Subscription – Core cloud is enabled with an annual subscription to provide maximum flexibility.

Βίντεο

Xerox(R) FreeFlow(R) Core - Work In Harmony

Your Challenges

In a mature marketplace operation, efficiency is a must for long term success. Companies are looking for ways to do more with less.

Key Challenges

 • Keeping cost down – The print marketplace is as competitive as ever, and price pressure continues to rise.
 • Delivering quality – Customers' expectations continue to rise with respect to the quality of their print products.
 • Quicker turnaround times – Customers expect most things to be done in a few days, not a few weeks.
 • Smaller run lengths – As jobs get smaller, inefficiencies in your print process become exposed.
 • More small jobs – With smaller run lengths, you need to push more jobs through your shop.
 • Multiple systems – Your workflow has evolved over time. It can be difficult to introduce a new system.
 • Operator skillset – As solutions become more complex, do you have the resources to properly run a new solution?

How Xerox Can Help

FreeFlow® Core's automation toolset will remove costly manual prepress steps, reducing your costs and reducing the time it takes to get jobs through your shop. Free up your resources from repetitive tasks and move them to higher value jobs.

 • Automating your print processes reduces cost, reduces errors, and all the while delivers consistently higher quality output.
 • Integrating your hardware and software systems seamlessly with your printers will drive your productivity to the next level.
 • Simplify your workflow with a solution that uses an intuitive drag and drop interface to perform even complex operations.

Why Choose Xerox?

 • The FreeFlow Digital Workflow collection leverages over 20 years of production workflow solution experience.
 • FreeFlow Core is designed for your prepress operators to use productively. Easy-start workflows with a simple drag-and-drop interface guide users through the process of creating and managing workflows.
 • FreeFlow Core provides the platform from which larger end-to-end solution can be built. For example, Core is a part of  XMPie StoreFlow and  the IntegratedPLUS Finishing Solution.
 • With Manifest Automation and JDF/XSLT both enabled, you can seamlessly connect your existing workflow systems.

Μελέτες περιπτώσεων

Getting More Jobs out the Door for Less

Same day turn-arounds are no longer crazy at Sir Speedy Printing and Signs thanks to automation from Xerox® FreeFlow® Core.