Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.
Woman using her tablet at desk with laptop

Adjust to a new way of working with Xerox® DocuShare® Flex

Xerox® DocuShare® Flex: Cloud Content Management

Read Brochure Watch the tour

Xerox DocuShare Flex: Work Within Reach YouTube βίντεο

Xerox DocuShare Flex: Work Within Reach

What you can do...

With DocuShare Flex, document capture is simple. Scan, classify and validate sales orders, invoices, contracts, etc., using a mobile device, PC or Xerox MFP or any TWAIN-compliant scanner. Leverage automatic, cloud-based OCR in all languages, barcoded separator sheets, integrated viewing and indexing capabilities, database integration and multi-file drag-and-drop to quickly and easily digitise, sort and store paperwork.

Read the Capture for DocuShare Flex Brochure

A feature-rich platform

  • Easy to Use: Simple setup and configuration, SaaS-based cloud delivery and a user-friendly, intuitive interface mean that deployment of DocuShare Flex takes days, not months, with little to no training or IT support required. Access content anytime, anywhere, and leverage a full-text search engine to find files in mere seconds.

  • Mobile: Today’s workplace is mobile — you take your work with you. The DocuShare Flex App allows you to log in, search and view documents, download, upload and share them, perform mobile capture, and easily complete tasks such as document approvals. With the app, critical business activities can move ahead, wherever you are.

  • Secure: Xerox follows industry best practices in cloud security, including encrypted user authentication, scheduled backups, off-site storage and site replication. Administrators can control rights and permissions — who can access, author and view documents; enable automated data archiving, reviews and destruction; and benefit from reporting and security audit trails.

  • Scalable: DocuShare Flex grows with your company, scaling to changes in user numbers, storage space and process requirements. In addition, you can choose concurrent use licensing — an attractive option if your organisation has a limited number of users accessing Flex on a regular basis.

Enterprise Content Management Insights

Explore PDFs, videos, infographics and more on this topic.