Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Σύμβαση Πλήρους Τεχνικής Συντήρησης εξοπλισμού Xerox

Full Service Maintenance Agreement (FSMA)

Επιλέγοντας να καλύψετε τον Xerox εξοπλισμό σας με μια Σύμβαση Πλήρους Τεχνικής Συντήρησης, εξασφαλίζετε πρόσβαση σε μια σειρά δωρεάν παροχών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένων ειδικά για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του εξοπλισμού αλλά και της παραγωγικότητάς σας.

Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη

Μέσω των Xerox Remote Technical Services, η υπηρεσία Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και εργαλεία, θα επιχειρήσει την επίλυση του προβλήματος του εξοπλισμού σας, άμεσα, τηλεφωνικά. Με υψηλά ποσοστά επιτυχίας οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Εξ' Αποστάσεως θα δώσουν λύση σε προβλήματα ή απορίες σας μέσα σε λίγη ώρα. Ακόμη κι αν τηλεφωνικά δεν γίνει εφικτή η αποκατάσταση του εξοπλισμού σας, θα γίνει μια εκτίμηση των αναγκαίων ανταλλακτικών που θα προπαραγγελθούν για να βρίσκονται στο χώρο σας όταν θα φθάσει ο τεχνικός μας

Τεχνική Υποστήριξη στον χώρο σας

Εάν η επίλυση του προβλήματός σας απαιτεί επέμβαση τεχνικού στον χώρο σας, προγραμματίζεται η αποστολή καταρτισμένου προσωπικού, μέσα στους προσυμφωνημένους χρόνους ανταπόκρισης. Επειδή ο χρόνος αποκατάστασης του συστήματος έχει ύψιστη σημασία για εσάς, οι άνθρωποί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας ώστε να σας είναι γνωστός ο χρόνος προσέλευσης των τεχνικών μας στις εγκαταστάσεις σας, αλλά και ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης.

Παροχή Ανταλλακτικών

Όλα τα ανταλλακτικά, μηδενός εξαιρουμένου, που τυχόν χρειαστούν για την αποκατάσταση οποιασδήποτε λειτουργικής βλάβης του εξοπλισμού, αποστέλλονται και παραδίδονται δωρεάν στο χώρο σας.

Παροχή Αναλωσίμων

 • Όλα τα αναλώσιμα του εξοπλισμού για τις toner-in συμβάσεις (πλην συρραπτικών και χαρτιού) αποστέλλονται και παραδίδονται δωρεάν στο χώρο σας.

 • Δυνατότητα αυτόματης αναπλήρωσης και αποστολής αναλωσίμων δίχως την δική σας ενασχόληση**. Έτσι θα έχετε πάντα διαθέσιμα τα αναλώσιμα που χρειάζεστε, τη στιγμή που τα χρειάζεστε.

Ανακύκλωση Υλικών

 • Συμμετέχετε δίχως καμία δική σας ενασχόληση, στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από το πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών που παρέχει η Xerox.

 • Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και την συντήρηση του εξοπλισμού περισυλλέγονται και επιστρέφονται στον κατασκευαστή με σκοπό την ανακύκλωσή τους.

Εύκολη διαχείριση

 • Αυτόματη αποστολή μετρήσεων δίχως τη δική σας ενασχόληση*.

 • Δυνατότητα αυτόματης καταγραφής αλλαγής αναλωσίμων για την απλοποίηση της διαχείρισης των παραγγελιών δωρεάν αναλωσίμων στις toner-in συμβάσεις*.

Διασφάλιση της παραγωγής σας

Αντικατάσταση του εξοπλισμού σας με άλλον, ιδίων δυνατοτήτων, σε περίπτωση που κάποια βλάβη κριθεί από τη Xerox ως μη επισκευάσιμη.

Εξασφάλιση διαχρονικά της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού σας

 • Αποκατάσταση όλων των λειτουργικών βλαβών από ειδικευμένους μηχανικούς χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια υλικά Xerox.

 • Αποστολή υλικών περιοδικής αντικατάστασης και προληπτική συντήρηση όπου απαιτείται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μηχανικού.

 • Εφαρμογή όλων των εργοστασιακών τεχνολογικών αναβαθμίσεων και τεχνικών ρυθμίσεων που κατά καιρούς συνιστά ο κατασκευαστής.

Οικονομία, Προβλεψιμότητα & Προγραμματισμός

 • Απόλυτος έλεγχος του κόστους συντήρησης, καθώς είναι υπολογίσιμο εκ των προτέρων το ύψος του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ενώ η πληρωμή γίνεται σε προσυμφωνημένες περιόδους. Άρα έχετε πλήρη γνώση του κόστους και της περιόδου πληρωμών σας για να κάνετε τον οικονομικό σας προγραμματισμό.

 • Μηδενικά απρόβλεπτα ή έκτακτα κόστη.

 • Πλήρης τεχνική υποστήριξη του Xerox εξοπλισμού σας με ένα μόνο τιμολόγιο.

Ειδικά προνόμια

 • Ειδικές προσφορές κατά την αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού μέσω ειδικών προωθητικών προγραμμάτων της Xerox Hellas.

 • Ειδικές τιμές για υπηρεσίες stand-by υποστήριξής σας εκτός εργασίμων ωρών.

 • Ειδικές τιμές βραχυχρόνιας μίσθωσης εξοπλισμού για τη περίπτωση που χρειαστείτε προσωρινά επιπλέον εξοπλισμό για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής.

*Δωρεάν Υπηρεσίες μέσω των Xerox Remote Technical Services, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι συμβατός και παραμένει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης συνδεδεμένος (connected) με την Xerox.

**Mε την προϋπόθεση των ενεργοποιημένων Xerox Remote Technical Services, δείτε εάν η συγκεκριμένη παροχή υποστηρίζεται για τον δικό σας εξοπλισμό ελέγχοντας την τελευταία στήλη “Αuto Supplies” εδώ.

Δικτύωση