Udržitelnost zdraví a bezpečnosti životního prostředí

Ve společnosti Xerox podnikáme tak, abychom dostáli závazku udržet životní prostředí. Nastavili jsme si cíle pro udržení zdraví a bezpečnosti životního prostředí v pěti klíčových oblastech, abychom dosáhli úspěchu napříč hodnotovým řetězcem po celém světě. Spolu s našimi dodavateli, zákazníky a akcionáři se snažíme udržet nejvyšší standardy ochrany životního prostředí a chránit a podporovat zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a komunit.

Down arrow