Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
photo of mountains and forest

Zachování naší planety

Udržitelnost je naší odpovědností a závazkem.

Ve společnosti Xerox je udržitelnost způsobem, kterým podnikáme. Naše cíle v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce máme rozděleny do šesti klíčových oblastí tak, abychom dosáhli dopadu po celém světě. Snažíme se udržovat co nejvyšší standardy v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšení zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a komunit, v nichž působíme.

Naše iniciativy

Icon representing Carbon Footprint - a plant with an electrical cord plug

Uhlíková stopa

Snižujeme uhlíkovou stopu našich zařízení tak, aby splňovaly požadavky programu ENERGY STAR® na emise skleníkových plynů.

Icon representing two stacked sheets of paper

Papír

Pečlivě vybrané zdroje papíru, jeho ekonomické využití, recyklace a ekologický papír – to je naše nabídka, která má chránit lesy a životní prostředí

Icon representing air and raindrops

Čistý vzduch a voda

Dlouhá léta snahy o eliminaci toxických chemikálií z výroby znamenají, že za našimi výrobky zůstává čistý vzduch a voda.

Icon representing a wastebasket

Odpad

Vyrábíme produkty, které efektivně využívají zdroje, umožňují maximální recyklaci a zanechávají za sebou minimální odpad.

Icon representing a laboratory flask

Nakládání s chemickými látkami

Použití nebezpečných látek se snažíme minimalizovat pomocí přísných interních směrnic a požadavků na dodavatele.

Icon representing a shield with a checkmark

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost našich lidí, výrobků, pracovišť i zákazníků má pro nás prvořadý význam.

Udržitelnost, která funguje

Sustainability That Works YouTube Video

Zpráva o společenské odpovědnosti

S vaší pomocí chráníme Zemi. [v angličtině]

Aerial view of Central Park

Inovace a ocenění

Společnost Xerox stála u zrodu těch nejpoužívanějších technologických inovací za posledních více než 100 let. [v angličtině]

Trophy
 • Brown paper packages with string and decorative lights

  Programy ekologických značek a registrů produktů

  Naše výrobky splňují nebo překonávají standard Energy Star a další ekologické značky, čímž snižují dopad na životní prostředí.

 • People working in a brightly lit office, sitting in beanbag chairs in front of a bicycle, with several plants in the office

  Ekologičtější kancelář

  Jedním z našich závazků v oblasti udržitelného rozvoje je i to, abychom vám pomáhali pracovat chytře a efektivně, dosahovat lepších hospodářských výsledků a tím snižovat váš dopad na životní prostředí.

 • Coworkers looking at a tablet, next to a Xerox printer

  Ekologičtější produkční tisk

  Ekologické tiskové studio může díky praktickým nápadům od Xeroxu pracovat efektivněji, snižovat náklady i dopad vašich tiskových služeb na životní prostředí.

 • photo of various eco-friendly labels

  Programy ekologických značek a registrů produktů

 • People working in a brightly lit office, sitting in beanbag chairs in front of a bicycle, with several plants in the office

  Ekologičtější kancelář

 • People standing at printer

  Ekologičtější produkční tisk

Udržitelnost – Zdroje

Icon representing a shield with a checkmark

Bezpečnostní listy (SDS/PSDS)

Icon representing a hand holding a plant

Zásady BOZP a dlouhodobé udržitelnosti v Xeroxu

Icon representing recycling arrows

Recyklované spotřební materiály

Icon representing a poster hanging on a wall

Plakát: Xerox a dlouhodobá udržitelnost (PDF) [v angličtině]