Udržitelnost zdraví a bezpečnosti životního prostředí

Ve společnosti Xerox podnikáme tak, abychom dostáli závazku udržet životní prostředí. Nastavili jsme si cíle pro udržení zdraví a bezpečnosti životního prostředí v pěti klíčových oblastech, abychom dosáhli úspěchu napříč hodnotovým řetězcem po celém světě. Spolu s našimi dodavateli, zákazníky a akcionáři se snažíme udržet nejvyšší standardy ochrany životního prostředí a chránit a podporovat zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a komunit.

Down arrow

Udržitelnost zdraví a bezpečnosti životního prostředí

Snížení uhlíkové stopy je prioritou společnosti Xerox

Snižujeme uhlíkovou stopu našeho zařízení, splňujeme požadavky Energy Star a snižujeme emise skleníkových plynů.

Další informace

Papír a recyklovaný papír Udržitelný cyklus v Xerox

Získávání papíru, využití papíru, recyklovaný papír a nabídka ekologických papírů jsou navrženy tak, aby chránily lesy a životní prostředí.

Další informace

Xerox: výroba, která neznečišťuje vodu a vzduch

Snažíme se o maximálně čistou výrobu a odstranění toxických chemikálií z životního cyklu našich výrobků, aby za nimi zůstával jen čistý vzduch a čistá voda.

Další informace

Prevence a správa odpadu

Náš závazek vytvářet produkty na minimalizaci odpadu pomáhá našim zákazníkům snižovat množství odpadu.

Další informace

Pravidla využívání chemikálií

Xerox dlouhou dobu pracoval na minimalizaci využití nebezpečných sloučenin ve svých produktech.

Další informace

Zajištění zdraví a bezpečnosti

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, pracovních míst a zákazníků je pro nás zásadní.

Další informace