Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
buildings landscape in the sun

Redukce energie k ochrane našeho klimatu

Průmysl se musí podílet svou měrou na ochraně klimatu. Oceňujeme rostoucí počet zemí a podniků, které si již stanovily ambiciózní cíle v oblasti klimatu. Podporujeme uzavření Pařížské dohody o změně klimatu, která bude výrazným krokem vpřed směrem k nízkouhlíkové a udržitelné budoucnosti. Odkládání opatření v oblasti změny klimatu bude nákladné z hospodářského i lidského hlediska, zatímco urychlení přechodu na nízkouhlíkové hospodářství přinese mnohostranné výhody, pokud jde o udržitelný hospodářský růst, veřejné zdraví, odolnost vůči přírodním katastrofám a zdraví globálního životního prostředí. Podporujeme opatření a politiku v oblasti klimatu, které jsou v souladu s cíli Pařížské dohody a globálními cestami dekarbonizace, jež omezují oteplování zemské atmosféry na 1,5 °C nad předindustriální úroveň. Naším záměrem je provádět interní iniciativy a externí aktivity v souladu s Pařížskou dohodou. Proto si společnost Xerox stanovila ověřený cíl iniciativy Science Based Targets (SBTi), který je v souladu se záměrem 1,5 °C, a připojila se k závazku SBTi „Business Ambition for 1,5 °C“. Za tímto účelem se zaměřujeme na snižování emisí uhlíku v našich provozech a hodnotovém řetězci tím, že snižujeme spotřebu energie v našich závodech, investujeme do návrhů produktů a řešení, které snižují emise skleníkových plynů (GHG), nabízíme našim zákazníkům energeticky účinná řešení a prostřednictvím digitální transformace usilujeme o efektivnější využívání distribuované a hybridní pracovní síly.

Doporuèené odkazy:

Vytvořte si ekologičtější kancelář Vytvořte si ekologičtější tiskařský provoz ENERGY STAR a další ekologické standardy EPEAT Environmental Information Document Xerox Net Zero 2040 roadmap (PDF)

Omezení uhlíkové stopy

Naším cílem je do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Od té doby, co jsme si v roce 2003 stanovili první cíle, jsme dosáhli výrazného snížení naší spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

  • Od roku 2002, ze kterého vycházíme, jsme do roku 2016 eliminovali 320 000 tun oxidu uhličitého (CO2e).

  • V roce 2016 jsme si stanovili cíl omezit do roku 2025 emise skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a 2 o dalších 25 %, čehož jsme dosáhli na konci roku 2019.

  • Nyní se zaměřujeme na omezení emisí skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a 2 alespoň o 60 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 2016). To odpovídá ambicioznímu cíli globálního oteplování o hodnotě 1,5 °C. To znamená, že naše emise snížíme v porovnání s rokem 2002 o 85 %.

  • V rámci emisí v oblasti působnosti 3 je naším cílem omezit je o 35%, což je rovná omezení o více než 300 000 metrických tun skleníkových plynů. Podrobný rozpis emisí v oblasti působnosti 3 naleznete v dokumentu Občanská odpovědnost – souhrn cílů a jejich plnění.

Úspory ENERGY STAR®

Multifunkcní tiskárny šetrí energii

  • Multifunkcní tiskárny Xerox® pomáhají zákazníkum zvýšit produktivitu, zlepšit energetickou efektivitu a zredukovat spotrebu materiálu a spojeného odpadu zjednodušením jejich tiskového prostredí a procesu.

  • Jedno multifunkcní zarízení využije približne o 50% méne energie než kombinace celorocní spotreby jednotlivých produktu, které nahrazuje.

  • Zdroje světla obsažené v našich produktech a komponentech slouží k pouze k zachycení obrazu či projekci obrazu a neslouží k použití v ostatních aplikacích. Více informací o snížení energetické spotreby prostrednictvím produktu a rešení Xerox.

Energeticky úsporné produkty a služby

Partnerstvím ke snížení rizika zmeny klimatu

Kontaktujte nás

Environment, Health, Safety, and Sustainability

ehs-europe@xerox.com

Gold stars

Společnost Xerox obdržela ocenění ENERGY STAR® Nejvyšší ocenění programu

Společnost Xerox s hrdostí přijímá ocenění 2022 ENERGY STAR® Partner of the Year. [v angličtině]

Globe with the words "Provider UN Climate Change Conference UK 2021 - In partnership with Italy"

Organizace spojených národů a DEFRA e-Alliance uzavírají partnerství se společností Xerox za účelem minimalizace uhlíkové stopy

Organizace OSN schválila zařízení Xerox jako splňující mezinárodně uznávané normy v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti pro konferenci COP26.

Sdílet