Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
buildings landscape in the sun

Redukce energie k ochrane našeho klimatu

Průmysl se musí podílet svou měrou na ochraně klimatu. Oceňujeme rostoucí počet zemí a podniků, které si již stanovily ambiciózní cíle v oblasti klimatu. Podporujeme uzavření Pařížské dohody o změně klimatu, která bude výrazným krokem vpřed směrem k nízkouhlíkové a udržitelné budoucnosti. Odkládání opatření v oblasti změny klimatu bude nákladné z hospodářského i lidského hlediska, zatímco urychlení přechodu na nízkouhlíkové hospodářství přinese mnohostranné výhody, pokud jde o udržitelný hospodářský růst, veřejné zdraví, odolnost vůči přírodním katastrofám a zdraví globálního životního prostředí. Podporujeme opatření a politiku v oblasti klimatu, které jsou v souladu s cíli Pařížské dohody a globálními cestami dekarbonizace, jež omezují oteplování zemské atmosféry na 1,5 °C nad předindustriální úroveň. Naším záměrem je provádět interní iniciativy a externí aktivity v souladu s Pařížskou dohodou. Proto si společnost Xerox stanovila ověřený cíl iniciativy Science Based Targets (SBTi), který je v souladu se záměrem 1,5 °C, a připojila se k závazku SBTi „Business Ambition for 1,5 °C“. Za tímto účelem se zaměřujeme na snižování emisí uhlíku v našich provozech a hodnotovém řetězci tím, že snižujeme spotřebu energie v našich závodech, investujeme do návrhů produktů a řešení, které snižují emise skleníkových plynů (GHG), nabízíme našim zákazníkům energeticky účinná řešení a prostřednictvím digitální transformace usilujeme o efektivnější využívání distribuované a hybridní pracovní síly.

Doporuèené odkazy:

Vytvořte si ekologičtější kancelář Vytvořte si ekologičtější tiskařský provoz ENERGY STAR a další ekologické standardy EPEAT Environmental Information Document Xerox Net Zero 2040 roadmap (PDF) Hodnotící zprávy dopadu životního cyklu produktů Xerox® pro nástroj EPEAT

Omezení uhlíkové stopy

Naším cílem je do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Od té doby, co jsme si v roce 2003 stanovili první cíle, jsme dosáhli výrazného snížení naší spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

  • Od roku 2002, ze kterého vycházíme, jsme do roku 2016 eliminovali 320 000 tun oxidu uhličitého (CO2e).

  • V roce 2016 jsme si stanovili cíl omezit do roku 2025 emise skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a 2 o dalších 25 %, čehož jsme dosáhli na konci roku 2019.

  • Nyní se zaměřujeme na omezení emisí skleníkových plynů v oblasti působnosti 1 a 2 alespoň o 60 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 2016). To odpovídá ambicioznímu cíli globálního oteplování o hodnotě 1,5 °C. To znamená, že naše emise snížíme v porovnání s rokem 2002 o 85 %.

  • V rámci emisí v oblasti působnosti 3 je naším cílem omezit je o 35%, což je rovná omezení o více než 300 000 metrických tun skleníkových plynů. Podrobný rozpis emisí v oblasti působnosti 3 naleznete v dokumentu Občanská odpovědnost – souhrn cílů a jejich plnění.

Úspory ENERGY STAR®

Multifunkcní tiskárny šetrí energii

  • Multifunkcní tiskárny Xerox® pomáhají zákazníkum zvýšit produktivitu, zlepšit energetickou efektivitu a zredukovat spotrebu materiálu a spojeného odpadu zjednodušením jejich tiskového prostredí a procesu.

  • Jedno multifunkcní zarízení využije približne o 50% méne energie než kombinace celorocní spotreby jednotlivých produktu, které nahrazuje.

  • Zdroje světla obsažené v našich produktech a komponentech slouží k pouze k zachycení obrazu či projekci obrazu a neslouží k použití v ostatních aplikacích. Více informací o snížení energetické spotreby prostrednictvím produktu a rešení Xerox.

Energeticky úsporné produkty a služby

Partnerstvím ke snížení rizika zmeny klimatu

  • Spolecnost Xerox podává zprávy investorskému projektu CDP, který podporuje odhalování firemních rizik a príležitostí souvisejicích s vlivem klimatických zmen na podnikání spolu se strategiemi evidence a snižování emisí skleníkových plynu. Prohlédněte si naše nejnovější podání zde: Xerox Corporation CDP – Dotazník na téma změny klimatu

Gold stars

Společnost Xerox obdržela ocenění ENERGY STAR® Nejvyšší ocenění programu

Společnost Xerox s hrdostí přijímá ocenění 2024 ENERGY STAR® Partner of the Year. [v angličtině]

Globe with the words "Provider UN Climate Change Conference UK 2021 - In partnership with Italy"

Organizace spojených národů a DEFRA e-Alliance uzavírají partnerství se společností Xerox za účelem minimalizace uhlíkové stopy

Organizace OSN schválila zařízení Xerox jako splňující mezinárodně uznávané normy v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti pro konferenci COP26.

Sdílet