Programy ekologických značek a registrů produktů

Ekologický bezpečnostní list společnosti Xerox (PDF, 45 KB)

Řada produktů společnosti Xerox nejen splňuje, ale dokonce převyšuje požadavky nejznámějších světových certifikací ochrany životního prostředí — mezinárodní ENERGY STAR®, EcoLogo kanadského programu ochrany životního prostředí a německý Blue Angel. Produkty společnosti Xerox označené ekologickými štítky jsou šetrné k životnímu prostředí bez kompromisů ve výkonu, kvalitě a spolehlivosti. Schopnost těchto zařízení šetřit energii a papír přinášejí do Vašeho pracovního prostředí hodnotu, efektivitu a flexibilitu.

Registr ekologického hodnocení EPEAT® pro elektronické produkty

EPEAT® je komplexní ekologický systém hodnocení, který identifikuje elektronické zařízení splňující specifická ekologická kritéria a kombinuje různá kritéria pro návrh, výrobu, využití energie a recyklaci s neustálou nezávislou verifikací tvrzení výrobců. Xerox prodává produkty s certifikací EPEAT ve čtrnácti zemích. Jednotlivé produkty v ČR a jejich hodnocení (bronzové, stříbrné nebo zlaté) najdete na adrese www.epeat.net.

Program ENERGY STAR®

Program ENERGY STAR® byl spuštěn v roce 1993 americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) a společnost Xerox byla od počátku jeho partnerem.

Agentura EPA vyvinula testovací metodiku k certifikaci energeticky úsporných výrobků.  Program ENERGY STAR® v pravidelných intervalech zavádí čím dále přísnější požadavky; jejich nejnovější verze vstupuje v platnost 11. října 2019.  Xerox a další firmy z oboru se podílely na přípravě jejich další verze (ENERGY STAR® pro skenery 3.0). 

Splnit požadavky nové normy nebude lehké, naším cílem však je, aby 100 % nových výrobků tuto certifikaci získalo. Uvedená norma slouží jako základ pro další ekoznačky, např. EFAT a Blue Angel, a náš podíl na její přípravě je dokladem, že to s energetickou úsporností myslíme vážně. Další informace najdete na adrese www.energystar.gov.

Program EcoLogo kanadské agentury UL

Program EcoLogo pomáhá spotřebitelům identifikovat produkty a služby přátelské k životnímu prostředí. Kancelářské vybavení s označením EcoLogo musí splňovat požadavky na konzervaci materiálů, energetickou efektivitu a nízké emise. Xerox je lídrem v poskytování produktů s certifikací EcoLogo od roku 1996.

Certifikace Blue Angel

Německá agentura Blue Angel začala jako první na světě udělovat produktům značku související s ochranou životního prostředí. Již od roku 1978 tak pomáhá budovat ekologické povědomí a učí spotřebitele vybírat si nejekologičtější produkty. Aby produkt mohl získat značku Blue Angel, musí splnit přísné požadavky týkající se emise plynů, výběr materiálů, recyklovatelnost a spotřebu energie.

Německá agentura Blue Angel začala jako první na světě udělovat produktům značku související s ochranou životního prostředí. Již od roku 1978 tak provádí ekologickou osvětu a učí spotřebitele ekologickému chování. Program RAL (Governing Body for Blue Angel Certification) v pravidelných intervalech zavádí čím dále přísnější požadavky; jejich nejnovější verze vstoupila v platnost 1. ledna 2017. Přístroje, které dosáhnou na certifikaci Blue Angel, musí splňovat přísné požadavky (RAL-UZ-205) na emise chemických látek, výběr materiálů, recyklovatelnost a spotřebu energie.