Přejít na hlavní text

Politika a řízení společnosti Xerox v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti

Politika společnosti Xerox pro životní prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost (EHS&S) zajišťuje celopodnikové dodržování zásad Xerox týkajících se výše uvedeného. Model řízení, který budeme přitom používat, zahrnuje jasně definované cíle, jednotný soubor světových standardů, a proces auditu, který zajistí shodu s těmito požadavky. Naše politika EHS&S, která byla přijata v roce 1991, tvoří základ našeho hlavního programu v oblasti životního prostředí.

Politika EHS&S společnosti Xerox:

je politikou Xerox Corporation s následujícími cíli:

 • dodržovat platné zákony týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakožto i pravidla, předpisy a standardy společnosti Xerox;

 • přijmout vhodná opatření na ochranu životního prostředí a zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a sousedů před nepřijatelnými riziky;

 • přijmout vhodná opatření, abychom zabránili pracovním úrazům a nemocem;

 • poskytovat zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí;

 • vyhodnotit dopad na prostředí, zdraví a bezpečnost před zahájením nové činnosti nebo projektu;

 • pamatovat na dopad na životní prostředí, zdraví a bezpečnost při navrhování a pořizování výrobků a služeb;

 • eliminovat nepřijatelná rizika vyplývající z vybavení, produktů, služeb a procesů;

 • usilovat o zachování přírodních zdrojů, eliminaci používání toxických a nebezpečných materiálů;

 • usilovat o neustálé zlepšování svého systému péče o životní prostředí a o šetření přírodními zdroji, nepoužívat toxické a nebezpečné materiály, předcházet znečištění životního prostředí, šetřit, opakovaně využívat a recyklovat materiál, a

 • bojovat proti klimatickým změnám redukcí uhlíkové stopy u našich provozů, produktů, služeb a

 • požadovat, aby dodavatelé dodržovali platné zákony týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakožto i pravidla, předpisy a standardy společnosti Xerox.

Podepsaná Politika EHS&S (PDF, 18 KB)

Chcete-li se dozvědět více o naší péči o zdraví, bezpečnosti práce a udržitelnosti či o pokroku v plnění našich závazků, prostudujte si body Životní prostředí a Rozvoj pracoviště v naší zprávě o společenské odpovědnosti.

Sdílet