Přejít na hlavní text Kliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.

Zachování cistého ovzduší a vodstva

Pro prispení k ochrane životního prostredí pracuje Xerox dlouhodobe na eliminaci užívání perzistentních, bioakumulativních a toxických materiálu v celém dodavatelském retezci. Aplikujeme prísné interní standardy cisté výroby a zmenili nebo nahradili jsme procesy, abychom docílili zásadního omezení využívání toxických a težkých kovu. Naše produkty jsou bezpecné na používání a neohrožují naši zodpovednost k zachování cistého ovzduší a vodstva.

Doporucené odkazy:

Pravidla využívání chemikálií (RoHS and REACH) Zdraví a bezpecnost Xerox Fakta o tonerech Xerox (PDF 482 KB) Xerox 2020 CDP Water Submission (PDF 1.29 MB)

Eliminace toxických materiálu z dodavatelského retezce

  • Naši dodavatelé musí plnit striktní standardy kontroly chemického obsahu našich produktu. Xerox je clenem Responsible Business Alliance (RBA) která vyvinula standardizovaný prístup pro monitoring dodržování požadavku dodavateli napríc nekolika oblastmi spolecenské zodpovednosti vcetne pracovní, zdravotní, bezpecnostní a environmentální aktivity.

  • Více informací o tom, jak pracujeme na eliminaci toxických materiálu z našeho dodavatelského retezce  Pravidla využívání chemikálií.

Rízené použití chemických látek v provozech Xerox a v produktovém designu

  • V posledních 20 letech jsme výrazně snížili vzdušné emise z výroby a budeme se snažit o jejich další omezování. Přečtěte si další informace o tom, jak se snažíme šetřit životní prostředí.

  • Naše produkty navrhujeme na základe striktní kontroly emisí chemikálií a hluku v prubehu jejich využívání. Naše soucasné produkty vykazují emisní úrovne chemikálií, které jsou výrazne pod globálními regulatorními požadavky. Více informací o bezpecnosti produktu Xerox (PDF, 115 KB).

  • Tonery Xerox nejsou toxické a negenerují nebezpecný odpad. Více informací o tonerech Xerox (PDF, 482 KB).

  • Voda používaná v našich provozech pochází z místních vodáren, které ji čerpají z přehrad, řek a jiných povrchových zdrojů. Voda je podle potřeby testována, aby byla na všech pracovištích v potřebné kvalitě. Odpadní voda opouštějící výrobní závody je monitorována, aby nedošlo k přetížení kanalizace. Voda je odváděna do místní čističky.

  • Snažíme se také šetřit přírodu opakovaným využitím vody. V polovině roku 2016 jsme v závodě v americkém Wilsonville spustili program, který zajistí přečištění odpadní vody pomocí reverzní osmózy a její další využití v chladicích věžích. Během roku 2017 jsme takto ušetřili více než 1,14 milionu litrů vody.

  • Ve stejném roce jsme dosáhli vytčeného cíle – snížení spotřeby vody o 35 procent (oproti roku 2010), a to tři roky před plánovaným datem. Díky ekologickým iniciativám a poklesu výroby naše spotřeba vody klesla o 46 procent ročně.

Sdílet