Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
A drop of water falling into a pond with leaves

Pravidla využívání chemikálií

Xerox dlouhou dobu pracoval na minimalizaci využití nebezpečných sloučenin ve svých produktech. Pro podporu tohoto cíle jsme aplikovali striktní interní standardy a na naše dodavatele jsme zaslali požadavky, podle kterých se řídí využití chemikálií v produktech, součástech a spotřebním materiálu Xerox. 

Směrnice EHS&S 1001: „Požadavky Xeroxu na dodavatele v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci: zákaz a omezení použití některých chemických látek při výrobě dílů" stanovuje požadavky na dodržování předpisů a zákaz a omezení použití některých chemických látek při výrobě a značení dílů a materiálů určených do elektronických výrobků a balení. Směrnice EHS&S 710: „Balení" stanovuje minimální požadavky na prostředí a ochranu zdraví a bezpečnosti při balení výrobků, dílů nebo materiálů, zasílaných do jakýchkoli výrobních závodů a distribučních center či k zákazníkům, a to dodavateli nebo jinými pracovišti Xeroxu. Splnění těchto požadavků dodavatelem je podmínkou jeho spolupráce s Xeroxem.

Společnost Xerox také přísně reguluje obsah chemikálií v našem spotřebním zboží (toner a inkousty), což dále omezuje použití chemikálií.

Doporucené odkazy:

EHS 1001: formuláře pro splnění požadavku (XLS, 320 KB)

Požadavky na dodavatele EHS 1001: Omezení a zákazy chemikálií a značení součástek (PDF, 100 KB)

Požadavky na dodavatele: EHS&S 710: obaly (PDF, 2 MB)

Supplier Packaging Template: EHS710 (XLS, 120 KB)

EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2020 (PDF, 222 KB)

EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2019 (PDF, 221 KB)

Direktiva Evropské unie na omezení využití nebezpečných sloučenin (RoHS)

Veškeré nové výrobky společnosti Xerox splňují požadavky směrnice EU 2002/95/ES ve znění pozdější úpravy 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). Přehled souladu pravidel společnosti Xerox a RoHS (PDF, 110 KB)

Regulace REACH Evropské unie

Směrnice 1907/2006/EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) si klade za cíl stanovit rámec pro vyhodnocování dopadu chemických látek na životní prostředí a zdraví osob a pro posuzování, zda mají potenciálně nejnebezpečnější z těchto chemických látek podléhat schvalovacímu řízení nebo zda mají být zcela zakázány.  Přehled souladu pravidel společnosti Xerox a REACH (PDF, 40 KB)

Sdílet