Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
Man working with headphones on

Prosazování oběhového hospodářství

Ústředním bodem naší snahy o bezodpadová pracoviště je orientace na oběhové hospodářství.

Ve společnosti Xerox věříme, že snižování objemu odpadu je přínosné nejen pro životní prostředí, ale také pro vaše podnikání. Proto jsme již před desítkami let začali s touto praxí repasování, opětovného používání a recyklací kancelářských zařízení. Naše přístroje jsou konstruovány tak, aby dlouho sloužily, mají malý počet dílů, snadno se demontují a splňují přísné chemické normy. Chceme, abyste si užívali vysoce kvalitní výkon a zároveň pomáhali snižovat dopad na životní prostředí.

Dlouhodobý závazek ke snižování množství odpadu

Do našich výrobků jsme princip oběhového používání zakomponovali již v roce 1959, tedy dávno před vznikem pojmu oběhové hospodářství, a k nízkouhlíkovému designu přistupujeme na základě životního cyklu, přičemž se zabýváme dopady od surovin a výroby, přes přepravu, používání a údržbu až po řízení po celou dobu životnosti.

Vzhledem k rostoucímu počtu předpisů týkajících se využívání zdrojů a citlivosti zainteresovaných stran na nakládání s odpady a dopady na životní prostředí nyní stále více spotřebitelů a organizací při svých nákupních rozhodnutích a vnímání značky dává přednost oběhovému hospodářství.

Podpora potřeb našich klientů v oblasti oběhového hospodářství

Naše vize oběhového hospodářství se vztahuje i na pracoviště našich klientů, kde se elektronika a spotřební materiál po skončení své životnosti mohou vrátit zpět na začátek a stát se surovinami zítřka. Kde se bez kompromisů na kvalitě produktu a zákaznickém zážitku šetří přírodní zdroje a pojem odpad přestává existovat.

K dosažení této vize uplatňujeme komplexní přístup Design pro udržitelnost, který zahrnuje čtyři klíčové fáze oběhového hospodářství:

Light bulb

Design

Pečlivý výběr surovin s ohledem na opětovné použití, obsah recyklovaných materiálů a bezpečnost, jakož i kritéria ekoznačky a dopady životního cyklu výrobku.

Manufacturing icon

Výroba

Opětovné použití zařízení a spotřebního materiálu, opětovná výroba a používání systému environmentálního řízení v provozu jsou sladěny s příslušnými fázemi výroby.

Consumption icon

Spotřeba energie

Zahrnuje osvědčené postupy, jako je energetická účinnost, odpovědnější tisk, přehled o datech umožňující zlepšování, kompenzace emisí uhlíku, vzdálené opravy a údržba.

Clock icon

Prodloužení životnosti

Naše globální programy zpětného odběru, opětovného použití a recyklace umožňují prodloužení životnosti zařízení a zásob, což jim dává druhý život a snižuje spotřebu nových materiálů.

Minimalizace odpadu a hospodaření s ním

Jsme zavázáni vyrábět produkty bez odpadu v továrnách nevytvářejících odpad, abychom našim klientům pomohli omezit množství produkovaného odpadu. Naším cílem je navrhovat produkty, balení a spotřební materiály, které efektivně využívají zdroje, minimalizují odpad, znovu využívají materiál, u kterého je to možné (včetně recyklovaných plastů), a recyklují to, co nelze znovu použít.

Ve společnosti Xerox zařízení nejen obnovujeme, znovu používáme a recyklujeme, ale stejný závazek k udržitelnosti očekáváme i od našich dodavatelů. Tímto způsobem můžeme společně snižovat náš dopad na životní prostředí. Objem odpadního obalového materiálu snižujeme také nepoužíváním plastů na jedno použití a zvyšováním podílu recyklovaných materiálů.

Usnadňujeme také opravy a údržbu produktů Xerox. Pokud si zakoupíte nový produkt Xerox, můžete mít jistotu, že budete mít přístup k náhradním dílům.* To znamená, že můžete udržet své produkty Xerox v bezproblémovém a efektivním provozu po delší dobu a zároveň snížit množství odpadu a ušetřit peníze.

Globálně se díky našim programům zpětného odprodeje a repasování zařízení ve spojení s recyklací dílů podařilo v roce 2022 zabránit tomu, aby se na skládky dostalo 27 999 tun odpadu. V roce 2022 bylo také vráceno 4,3 milionu dílů spotřebního materiálu z 35 zemí zapojených do programu Xerox Green World Alliance, což umožnilo vyrobit 1,6 milionu tonerů Xerox s využitím zpětně získaných tonerových kazet.

Naše nejnovější stolní kancelářské tiskárny obsahují až 52 % recyklovaného plastu a ve větších zařízeních znovu používáme až 95 % zpětně získaných dílů.

Podívejte se na naše nejnovější údaje o výkonnosti v naší zprávě o společenské odpovědnosti společnosti, cílech a shrnutí dosaženého pokroku

*Blue Angel a produkty, na které se vztahují rámcové normy EU pro ekodesign, mají přístup k vybraným náhradním dílům po dobu sedmi let

Prozkoumejte služby a operace, které pomáhají snižovat dopady na životní prostředí

SUPPLIES_600x300_1_

Program recyklace spotřebního materiálu Xerox

V rámci programu Xerox Green World Alliance jsou každoročně vráceny miliony tonerových kazet a zásobníků k opětovnému použití nebo recyklaci.

Person cleaning a clydebank

Reverzní logistika společnosti Xerox

Od roku 2009 společnost Xerox odvrátila od skládkování více než 590 tisíc tun vrácených zařízení, dílů a spotřebního materiálu prostřednictvím opětovné výroby, opětovného použití nebo recyklace.

A person building a printer

Továrny bez odpadu

Od 90. let minulého století uplatňuje naše iniciativa Waste-Free Factory („Továrna bez odpadu“) systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001, který pomáhá dosáhnout 93% míry recyklace materiálů, které nejsou nebezpečné.


Životní prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost ve společnosti Xerox

Udržitelnost v podnikání nebyla nikdy důležitější. Seznamte se s řešením společnosti Xerox pro udržitelnější tisk, snížení množství odpadu pro životní prostředí a další iniciativy v oblasti BOZP.

Sdílet