Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
Three co-workers standing together looking at printed documents

Jak zvýšit udržitelnost a ziskovost vašeho tiskového podniku?

Chcete rozvíjet své podnikání, ale také vám záleží na životním prostředí. Víte, že snížení uhlíkové stopy vám může pomoci získat více nabídek, získat více zákazníků a ušetřit peníze. Jak toho však dosáhnete, aniž byste ohrozili kvalitu nebo efektivitu?

Ve společnosti Xerox máme řešení, která mohou pomoci zvýšit udržitelnost a ziskovost vašich tiskových operací. Ať již potřebujete tisknout brožury, letáky, plakáty nebo knihy, pomůžeme vám optimalizovat váš pracovní postup, minimalizovat váš odpad a snížit dopad na životní prostředí.

Směřujte k udržitelnějšímu podnikání:

  • Pochopte, jaký dopad má vaše činnost na životní prostředí, a stanovte si cíle, jak tento dopad snížit. Pomůžeme vám se správou zařízení, tisku a obsahu. Také vám můžeme poskytnout tonery a inkousty, které byly vyhodnoceny pro bezpečné použití.

  • Tiskněte na vyžádání. Proč tisknout víc, než potřebujete? Díky flexibilitě tisku na vyžádání ušetříte skladový prostor a zdroje, ať vám jde o brožury, nebo publikaci knih. Navíc můžete snížit množství odpadu zastaralých materiálů.

  • Automatizujte procesy. Pomocí našeho softwaru Xerox® FreeFlow® Workflow můžete zjednodušit pracovní postupy, omezit ruční úkony a současně dramaticky snížit množství odpadu v důsledku chybných dat nebo nesprávných přípravných souborů zákazníka. Díky tomu zvýšíte ziskovost.

  • Použijte soft nátisk. Šetřete papírem a časem tím, že doručíte soft-nátisky svým klientům prostřednictvím e-mailu nebo webu. Můžete také snížit dopad odesílání papíru na životní prostředí leteckou nebo pozemní dopravou a dosáhnout tak rychlejšího obratu.

  • Řiďte se odpovědnými volbami pro papír. Pomůžeme vám získat papír s certifikací FSC a s recyklovaným obsahem. Můžete se také zapojit recyklací papíru, který používáte, a instalací košů po celém obchodě a shromážděním papíru a nevyužitých výtisků.

  • Recyklujte spotřební materiál. Nevyhazujte tonerové kazety a použitý spotřební materiál. Mnoho originálních spotřebních materiálů Xerox® a tonerů Everyday od společnosti Xerox® pro tiskárny jiných výrobců má nárok na recyklaci prostřednictvím našeho programu Green World Alliance, který vám pomůže snížit množství odpadu směřujícího na skládku. Další spotřební materiál můžete recyklovat místně pomocí místních zdrojů.

  • Používejte zařízení určená k recyklaci a návratu na konci životnosti. Naše zařízení jsou navržena s ohledem na recyklaci a opětovné využití, což pomáhá podporovat oběhové hospodářství. Zeptejte se dodavatelů, co dělají, aby snížili dopad na životní prostředí.

  • Pracujte s odpovědnými dodavateli. Zajímáme se o životní prostředí stejně jako vy. Proto spolupracujeme s dodavateli, kteří sdílejí naše hodnoty a závazek k udržitelnosti.

Zjistěte více o environmentálních vlastnostech tiskáren Xerox a podívejte se na video Xerox How Sustainability Works, které vám pomůže vytvořit strategii udržitelného rozvoje.

Xerox Iridesse Production Press with print samples on extra long paper

Řešení a služby pro digitální tisk

Nabídněte zákazníkům skvělou barvu a kvalitu podle jejich očekávání.

xerox connectkey copier inside toner drums waste toner cartridge

Originální spotřební materiály Xerox®

Originální spotřební materiály Xerox vám zaručí živé barvy, ostrý text, kontrastní jemné linie a konzistentní výstup na každé stránce.

Sdílet