Životní prostředí

Recyklace spotřebního materiálu Xerox
Programy pro produkt týkající se životního prostředí
(EPEAT, ENERGY STAR, EcoLogo)

Papír Xerox a udržitelnost životního prostředí

Zdraví a bezpečnost

SDS / PSDS
Řízení využití chemikálií

Vhled

Náš závazek k udržitelnosti životního prostředí (PDF)
Ceny země pro zaměstnance (PDF)


Udržitelnost zdraví a bezpečnosti životního prostředí

Ve společnosti Xerox podnikáme tak, abychom dostáli závazku udržet životní prostředí. Nastavili jsme si cíle pro udržení zdraví a bezpečnosti životního prostředí v pěti klíčových oblastech, abychom dosáhli úspěchu napříč hodnotovým řetězcem po celém světě. Spolu s našimi dodavateli, zákazníky a akcionáři se snažíme udržet nejvyšší standardy ochrany životního prostředí a chránit a podporovat zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a komunit.
Politika zdraví a bezpeènosti životního prostøedí spoleènosti Xerox
Udržitelnost pro naše zákazníky i v našich provozech (PDF)
Xerox e-Waste Management (PDF)
Požadavky na dodavatele: EHS&S 710: obaly (PDF, 2 MB)

Snižování energetické spotřeby pro ochranu našeho klimatu
V továrnách Xerox snižujeme uhlíkové emise snižováním energetické spotřeby a zákazníkům poskytujeme energeticky efektivní produkty a řešení.
Zachování biodiverzity a světových lesů
Xerox spolu s partnery pracuje na udržitelném papírovém cyklu prostřednictvím nabídek šetrných k životnímu prostředí, pokroku ve standardech správy lesů a produktech a službách, které snižují spotřebu papíru v kancelářích.
Zachování čistého vzduchu a vody
Naším závazkem je eliminace využívání toxických materiálů a těžkých kovů z našeho dodavatelského řetězce
Redukce a správa odpadu
Produkty Xerox jsou navrženy tak, aby efektivně využívaly zdroje a minimalizovaly odpad. Podporují také znovupoužití a recyklaci.
Zajištìní zdraví a bezpeènosti
Xerox vyrábí bezpečné a efektivní produkty, udržuje pro své zaměstnance bezpečná pracovní místa, podporuje zdravotní a wellness programy a snižuje počet zranění a vystavení nebezpečným materiálům.
Užitečné materiály
Kontaktujte nás
Životní prostøedí, zdraví a bezpeènost
Customer Support:

ehs-europe@xerox.com