Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αναλωσίμων της XEROX
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων αναλωσίμων XEROX. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι εύκολο στη χρήση του – απλά πατήστε το σύνδεσμο παρακάτω και ακολουθείστε τις οδηγίες.

Μόνο γνήσια αναλώσιμα XEROX είναι αποδεκτά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Η XEROX διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει μη αποδεκτές αποστολές αναλωσίμων με έξοδα του αποστολέα.

Η ανακύκλωση αναλωσίμων είναι διαθέσιμη μόνα για τα προϊόντα κατηγορίας εξοπλισμού γραφείου (Office equipment – εκτυπωτές, πολυλειτουργικά, προσωπικά φωτοαντιγραφικά, FAX).