Miljømerkeprogrammer

Mange Xerox-produkter oppfyller eller overstiger kravene til verdens mest anerkjente sertifiseringer når det gjelder miljøvennlighet - den internasjonale ENERGY STAR og Canadas Environmental Choice EcoLogo-miljømerking. Xerox' miljømerkede produkter tar hensyn til miljøet uten at det går utover ytelse, kvalitet eller pålitelighet. Og de energi- og papirbesparende funksjonene disse maskinene kan tilby, sørger for verdier, effektivitet og fleksibilitet på arbeidsplassen.

Det internasjonale ENERGY STAR-programmet
ENERGY STAR-programmet ble etablert i 1993 av det amerikanske miljøverndepartementet (Environmental Protection Agency), med Xerox som Charter Partner, som en måte å sertifisere produkter med spesifikke energisparingsfunksjoner på. Produktets evne til å gå over i en strømsparingsmodus, eller en rekke ulike modi, etter en definert periode ute av bruk, er en nøkkelfaktor for å oppnå ENERGY STAR-status. Kravene i programmene blir stadig strengere etter som årene går. Du finner mer informasjon om dette på www.energystar.gov.

Den 1. april 2007 ble kravene i det internasjonale ENERGY STAR-programmet ytterligere skjerpet for å øke fordelene både for kunden og miljøet. Produkter som er produsert etter 1. april 2007 måles nå mot Typical Electricity Consumption (TEC). Tosidig-funksjoner, merking og dokumentasjon er også påbudt.
Xerox ENERGY STAR-kvalifiserte produkter 4/6/07 til 30. juni 2009 (PDF)
Xerox ENERGY STAR-kvalifiserte produkter: før 4/1/2007 (PDF)
Canadas Environmental Choice EcoLogo-program
Environmental Choice-programmet bruker miljømerkingen til å hjelpe kunder med å identifisere miljøvennlige produkter og tjenester. EcoLogo-sertifisert kontorutstyr må oppfylle kriterier for bevaring av materialer, energieffektivitet og lave utslipp. Xerox har vært ledende når det gjelder å tilby EcoLogo-sertifiserte produkter siden 1996. For mer informasjon, gå inn på www.ecologo.org.