Miljømerkeprogrammer

Xerox-miljøproduktliste (PDF)
Mange Xerox-produkter oppfyller eller overstiger kravene til verdens mest anerkjente sertifiseringer når det gjelder miljøvennlighet - den internasjonale ENERGY STAR og Canadas Environmental Choice EcoLogo-miljømerking. Xerox' miljømerkede produkter tar hensyn til miljøet uten at det går utover ytelse, kvalitet eller pålitelighet. Og de energi- og papirbesparende funksjonene disse maskinene kan tilby, sørger for verdier, effektivitet og fleksibilitet på arbeidsplassen.

EPEAT® miljøregister for elektroniske produkter
EPEAT® er et omfattende miljøklassifiseringssystem som identifiserer elektronisk utstyr som møter spesifikke miljøkriterier, og som kombinerer omfattende kriterier for design, produksjon, bruk av energi og gjenvinning med pågående uavhengig verifikasjon av produsentens påstander. EPEAT-systemet ble designet med innkjøperens innspill for å gi et miljøvurderingsverktøy for innkjøpere. For informasjon om programmet og nåværende registrerte produkter, gå til: www.epeat.net.

The EPEAT®-register for elektroniske produkter ble tidlig i 2013 utvidet til å inkludere bildebehandlingsutstyr. Xerox var blant de første som hadde EPEAT-registrerte produkter den dagen programmet ble lansert, og fortsetter å legge til nye produkter til registeret.
Det internasjonale ENERGY STAR-programmet
ENERGY STAR-programmet ble etablert i 1993 av det amerikanske miljøverndepartementet (Environmental Protection Agency), med Xerox som Charter Partner, som en måte å sertifisere produkter med spesifikke energisparingsfunksjoner på. Produktets evne til å gå over i en strømsparingsmodus, eller en rekke ulike modi, etter en definert periode ute av bruk, er en nøkkelfaktor for å oppnå ENERGY STAR-status. Kravene i programmene blir stadig strengere etter som årene går. Du finner mer informasjon om dette på www.energystar.gov.

Den 1. april 2007 ble kravene i det internasjonale ENERGY STAR-programmet ytterligere skjerpet for å øke fordelene både for kunden og miljøet. Produkter som er produsert etter 1. april 2007 måles nå mot Typical Electricity Consumption (TEC). Tosidig-funksjoner, merking og dokumentasjon er også påbudt.
Xerox ENERGY STAR-kvalifiserte produkter 4/6/07 til 30. juni 2009 (PDF)
Xerox ENERGY STAR-kvalifiserte produkter: før 4/1/2007 (PDF)
Canadas Environmental Choice EcoLogo-program
Environmental Choice-programmet bruker miljømerkingen til å hjelpe kunder med å identifisere miljøvennlige produkter og tjenester. EcoLogo-sertifisert kontorutstyr må oppfylle kriterier for bevaring av materialer, energieffektivitet og lave utslipp. Xerox har vært ledende når det gjelder å tilby EcoLogo-sertifiserte produkter siden 1996. For mer informasjon, gå inn på www.ecologo.org.