Lage elektroniske dokumenter

Hvordan et sykehus utviklet et EPJ-system for å forbedre pasientomsorg

Hospital

Utfordringen

Når pasienter kom med papirdokumenter, trengte sykehuset en måte å overføre papiret til digitalt format og ta i bruk et EPJ-system (elektronisk pasientjournal).

Doctor with tablet

Løsningen

Sykehuset skanner nå alle pasientdokumentene med en multifunksjonsskriver med Xerox® ConnectKey®-teknologi for å digitalisere dem, og lagrer så disse elektroniske dokumentene i et sentralt, skybasert arkiv. De elektroniske pasientjournalene er lett tilgjengelige og oppdateres med ny informasjon slik at de er oppdaterte og konfidensielle.

I aksjon

1 Informasjon tilgjengelig

Sykepleier Karen sveiper sikkerhetskortet på multifunksjonsskriveren med ConnectKey®-teknologi for å overholde kravene til sikkerhet og personvern, og blar gjennom pasientens ID-mappe.

2 Enkelt å oppdatere

Karen skriver inn “pasientjournaler” på berøringsskjermen og skanner inn ny medisinsk informasjon om pasienten inn i den elektroniske journalen.

De elektroniske pasientjournalene er lett tilgjengelige og oppdateres med ny informasjon slik at de er oppdaterte og konfidensielle

3 Kan tilpasses nye behov

Når pasienten spør om utskrift av den oppdaterte journalen, skriver Karen den ut.

4 Tilgjengelighet i hele virksomheten

Og når legen vurderer å endre resepten til pasienten, kan hun bare ta frem og se den oppdaterte journalen hans.

ConnectKey-teknologi i aksjon

Man with tablet

Skrive ut fra skyen

Se hvordan Robert laster ned, skanner, skriver ut, deler og oversetter dokumenter fra den mobile enheten til multifunksjonsskriveren.
Finn ut mer

Writing on whiteboard

Effektivisere arbeidsflyt

Lær hvordan Karen bruker mer tid på å styre bedriften, og mindre tid på å styre dokumenter.
Finn ut mer

Finger on keyboard

Bruke apper til oppgaver

Se hvordan en bank erstatter tidkrevende, manuelle oppgaver med tilpassede apper som får fortgang i prosessen.
Finn ut mer

ConnectKey-teknologi

Del: