Hopp til hovedinnholdKlikk for å se tilgjengelighetserklæringen vår, eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilgjengelighet.

Nurse using a tablet

Lage elektroniske dokumenter

Hvordan et sykehus utviklet et EPJ-system for å forbedre pasientomsorg

Illustration of a hospital with stacks of paper in front of it

Utfordringen

Når pasienter kom med papirdokumenter, trengte sykehuset en måte å overføre papiret til digitalt format og ta i bruk et EPJ-system (elektronisk pasientjournal).

Doctor with tablet, overlaid with a scanning icon

Løsningen

Sykehuset skanner nå alle pasientdokumentene med en multifunksjonsskriver med Xerox® ConnectKey®-teknologi for å digitalisere dem, og lagrer så disse elektroniske dokumentene i et sentralt, skybasert arkiv. De elektroniske pasientjournalene er lett tilgjengelige og oppdateres med ny informasjon slik at de er oppdaterte og konfidensielle.

I aksjon

Hand holding ID card over MFP user interface

1 Informasjon tilgjengelig

Sykepleier Karen sveiper sikkerhetskortet på multifunksjonsskriveren med ConnectKey®-teknologi for å overholde kravene til sikkerhet og personvern, og blar gjennom pasientens ID-mappe.

Nurse wearing ID badge

2 Enkelt å oppdatere

Karen skriver inn “pasientjournaler” på berøringsskjermen og skanner inn ny medisinsk informasjon om pasienten inn i den elektroniske journalen.

De elektroniske pasientjournalene er lett tilgjengelige og oppdateres med ny informasjon slik at de er oppdaterte og konfidensielle.

Nurse in an office with lots of files on shelves, using a computer

3 Kan tilpasses nye behov

Når pasienten spør om utskrift av den oppdaterte journalen, skriver Karen den ut.

Doctor with patient, looking up records on a smartphone

4 Tilgjengelighet i hele virksomheten

Og når legen vurderer å endre resepten til pasienten, kan hun bare ta frem og se den oppdaterte journalen hans.

ConnectKey-teknologi i aksjon

Man in a business suit using a tablet, with a suitcase behind him. Overlaid with an icon of a printer, smartphone and cloud.

Skrive ut fra skyen

Se hvordan Robert laster ned, skanner, skriver ut, deler og oversetter dokumenter fra den mobile enheten til multifunksjonsskriveren.

Co-workers writing on a white board

Effektivisere arbeidsflyt

Bruk mindre tid på å styre dokumenter med en multifunksjonsskriver med ConnectKey og dokumentstyringsprogramvare.

Finger typing on the ConnectKey user interface, overlaid with an icon indicating a touchscreen

Bruke apper til oppgaver

Se hvordan en bank erstatter tidkrevende, manuelle oppgaver med tilpassede apper som får fortgang i prosessen.

ConnectKey-teknologi

Icon representing a tablet
Icon representing a cycle of printer, smartphone, cloud

Mobil- og skyklar

Benchmark printer security - padlock icon

Benchmark skriversikkerhet

Managed Print Services icon showing a stack of papers, phone, and wifi signal

Styrte utskriftstjenester

Icon representing apps on a smart device

Tilpassede apper

Del