Hopp til hovedinnhold Klikk for å se tilgjengelighetserklæringen vår, eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilgjengelighet.

Forebygge og håndtere avfall

Xerox forplikter seg til å produsere avfallsfrie produkter i avfallsfrie anlegg, slik at vi kan hjelpe kundene våre med å redusere avfall. Vi har som mål å designe produkter, emballasje og rekvisita som utnytter ressurser effektivt, minimerer avfall, gjenbruker materialer der det er mulig (inkludert resirkulert plast) og resirkulerer det som ikke kan gjenbrukes. For alle produkter som lanseres på EU-markedet, vil også utvalgte reservedeler gjøres tilgjengelig i minimum 7 år etter bruksområde, i tråd med Blå Engel og EUs frivillige avtale for bildebehandlingsutstyr.

Aktuelle lenker:

Resirkuler brukte Xerox-kassetter

Designe produkter for gjenbruk

Hvor grønn er trykkerivirksomheten din? (PDF, 1,003 KB)

Resirkulere og avfallshåndtere produktet (PDF, 163 KB)

Information for Treatment Facilities (PDF, 126 KB)

Xerox støtter resirkuleringsprogram

  • Gjennom Xerox' Green World Alliances innsamlings- og gjenbruks/resirkuleringsprogram i samarbeid med våre kunder, returneres millioner av kassetter og fargepulverbeholdere for gjenbruk eller resirkulering hvert år.

  • Forhåndsbetalt porto og emballasje fra nye forbruksartikler gjør det enkelt å returnere brukte gjenstander for resirkulering, der over 90 % av materialet enten er gjenbrukt eller resirkulert.

  • EPEAT Consumables Reporting and Disposition (PDF, 24 KB)

Xerox' innleverings- og resirkuleringsprogram

  • Xerox var de første som begynte med å gjenprodusere, gjenbruke og resirkulere kontorutstyr. Våre maskiner er designet for enkel demontering og lengre varighet, inneholder færre deler og er kontrollert for kjemisk innhold.

  • Xerox holder nøye oversikt over forhandlere som tilbyr resirkulerings- og avfallshåndteringstjenester. En kontrollprosess sørger for at forhandlerens rutiner er sikre, miljøvennlige og i samsvar med gjeldende forskrifter.

  • Siden 1991 har Xerox' gjenproduksjon og resirkulering (PDF, 106 KB) bidratt til å forhindre at over 900 000 tonn med potensielt avfall er havnet på ulike fyllplasser.

EPEAT Bredere omfang for retur av produkter (PDF, 29 KB) (Bare på engelsk)

Livsløpets slutt (End of Life, EOL)-karakteriseringsrapporter (PDF, 50 KB) (Bare på engelsk)

Avfallsfrie fabrikker

  • Siden tidlig på 1990-tallet har Xerox opprettholdt et internt initiativ som er kjent som den avfallsfrie fabrikken.

  • Dette initiativet fremmer den globale implementeringen av et miljøhåndteringssystem som er i samsvar med ISO 14001 og som bidrar til en resirkuleringsgrad på 92 % for ikke-farlig avfall. Les mer om våre miljøtiltak.

Del