Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.
Photo of a highway underpass at night with streaking car headlights and taillights

Production Print

Meet the Xerox® Workflow Heroes

Make Workflow Work for You. Real-World Feedback on Xerox® Workflow Solutions

The Xerox® FreeFlow® production workflow software collection provides a unique and robust set of tools to help you increase productivity and efficiency. Whether you’re looking to expand your offerings, run leaner, or fully leverage the technology you already have, our latest workflow lineup can help.   Xerox® solutions easily integrate with existing software and printers, so you can build on your current digital print capabilities and drive more high value product through your presses.

You don’t have to take our word for it – just listen to what our customers have to say:

A Dream Delivered

“[As printers], we often feel like we’re being sold a dream. Products never live up to the hype. But with FreeFlowCore, we really did get a dream delivered.”

Henrique Senf Co-owner AlphaGraphics (Fort Lauderdale, Florida)

All the automation and success verification we need

“FreeFlow Core has converted a multi-hour, error prone file processing step into a 2-step, drag and drop process that provides all the automation and success verification we, and our customers need.”

David Gardner Digital Print Manager Alphagraphics (Sandy, UT)

Photo of the AlphaGraphics building in Sandy, UT

Can’t Imagine Life Without It

“Customer always says it’s print-ready, but not for our printers. Can’t imagine our life without FreeFlow Core.”

Ed Casagrande Owner Minuteman Press Lutz (Lutz, Florida)

Photo of owner of Minuteman Press Lutz using FreeFlow Core

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σχετικά Άρθρα

Δικτύωση