Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox® Versant® 80 Press

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία και τελική επεξεργασία
  • High capacity feeding for longer uninterrupted runs and more uptime, up to 4,000 sheet options that improve capability and capacity
  • Inserting with optional interposer input tray
  • Στοίβαξη – pile on the productivity with less unloading and optional High Capacity Stacker
  • Τελική επεξεργασία with versatile options for your most common job types: stacking, stapling, folding, punching, inserting, creasing, trimming, spine finishing, and booklet making
  • Trimming: get the professional edge with flat spines and trimming options with SquareFold Trimmer Module
  • Δημιουργία φυλλαδίου, from every day to extraordinary, with Business Ready Booklet Maker, Standard Booklet Maker Finisher, Booklet Maker Plus, or Plockmatic Pro50/35® Booklet Maker
  • Folding with optional C-Z Folder for letter, envelope, accordion and more
  • Punching convenience and variety in-line with GBC® AdvancedPunch Pro
Διακομιστές εκτυπώσεων
  • Xerox® EX 80 Print Server Powered by Fiery®
  • Xerox® EX-i 80 Print Server Powered by Fiery®