Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Πρέσα Xerox® Versant® 280

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία

Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας
 • Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF)
 • Μεγάλος τροφοδότης 1 δίσκου υψηλής χωρητικότητας (OHCF)
 • Προηγμένος μεγάλος τροφοδότης 2 δίσκων υψηλής χωρητικότητας (Adv OHCF)

Τελική επεξεργασία

Inserter Xerox Inserter 25 φύλλων
Στοιβακτής Στοιβακτής υψηλής χωρητικότητας
Τελική επεξεργασία
 • Business Ready Finisher
 • Production Ready Finisher
 • Production Ready Finisher Plus
Μείωση κύρτωσης
 • Μονάδα μείωσης κύρτωσης
 • Μονάδα μείωσης κύρτωσης στις ονομαστικές ταχύτητες όλων των υλικών εκτύπωσης (ASRS)
 • Μονάδα μείωσης κύρτωσης με ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο (ILS)
Δίπλωση
 • C/Z Folder
 • Διπλό δίπλωμα για δημιουργούς φυλλαδίων
Κοπή και δίπλωση
Διάτρηση
Δημιουργία φυλλαδίου
Υλικό συγκόλλησης GBC® eWire

Ψηφιακές διεπαφές

Ψηφιακές διεπαφές
 • Xerox® EX 280 Print Server με την υποστήριξη της Fiery®
 • Xerox® EX-i 280 Print Server με την υποστήριξη της Fiery®

Πακέτο απόδοσης

Απόδοση
 • Η επιλογή Ονομαστικής Ταχύτητας σε όλα τα Υλικά Εκτύπωσης (ASRS) περιλαμβάνει το Xerox® Interface Decurler Module (IDM/ASRS), αυξάνοντας την ταχύτητα κατά 25% σε βαριά υλικά εκτύπωσης — παρέχοντας πλήρη δυνατότητα εκτύπωσης 80 σελ./λεπτό σε όλα τα υλικά εκτύπωσης έως 400 gsm*.
 • Πακέτο Απόδοσης περιλαμβάνει Xerox® Interface Decurler Module (IDM/ILS), απόδοση ASRS, ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο Rite®, Xerox® Automated Color Quality Suite (ACQS) για αυτόματη βαθμονόμηση και δημιουργία προφίλ. Πλήρως ενσωματωμένη με επιλογές EFI Fiery®, που περιλαμβάνουν Color Profiler Suite με ES-3000, Compose και NX Station GL.