Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox® Versant® 2100 Press

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία και τελική επεξεργασία
  • Inserting – Manual Sheet Inserter
  • Στοίβαξη – Στοιβακτής υψηλής χωρητικότητας (Single or Dual Mode)
  • Τελική επεξεργασία – Standard Finisher
  • TrimmingSquareFold Trimmer Module
  • ΔιάτρησηGBC® AdvancedPunch Pro
  • Δημιουργία φυλλαδίου – Booklet Maker Finisher, Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker
Διακομιστές εκτυπώσεων