Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox® Colour C60/C70

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία και τελική επεξεργασία
  • Τελική επεξεργασία: BR Finisher, Finisher μικρής παραγωγής
  • Δημιουργία φυλλαδίου / Folding: BR Booklet Maker Finisher, Light Production Booklet Maker, Light Production Booklet Maker and Folder
  • SquareFold Trimming: SquareFold Trimmer Module
  • Διάτρηση: GBC® AdvancedPunch, GBC® AdvancedPunch Pro
  • Stapling: Χειροκίνητο συρραπτικό
  • Στοίβαξη: Απλός δίσκος δεσμίδων, Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων
  • High-Capacity Feeding: Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), One-Tray or Two-Tray Oversized High-Capacity Feeder (OHCF)